Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Borgmesterens Forvaltning

En stor del af arbejdet er at samordne kommunens aktiviteter.

Borgmesterens Forvaltning består af fem afdelinger:

Borgmesterkontoret

Borgmesterkontoret servicerer borgmesteren og kommunaldirektøren og udfører tværgående kommunikationsopgaver for Aalborg Kommune.

Borgmesterkontoret varetager servicering af Aalborg Byråd, afholdelse af valg og afstemninger, Aalborg Bys officielle og repræsentative opgaver og Aalborg Events. 

Afdelingen består af:

 • Byrådssekretariatet, herunder Telefonomstillingen
 • Kommunikation og Udvikling
 • Aalborg Events

Ledelse

Kommunaldirektør Christian Roslev Tlf. 9931 1505
christian.roslev@aalborg.dk 

BusinessAalborg

BusinessAalborg tilbyder virksomheder i Aalborg Kommune gratis faglig sparring og kontaktformidling, som kan medvirke til at skabe vækst, arbejdspladser og større omsætning.

Konsulenterne i BusinessAalborg rådgiver desuden iværksættere og tilbyder kurser i at starte egen virksomhed. 

Erhvervsklynger og netværk inden for bl.a. sundhedsteknologi, IKT, vindenergi og fjernvarme drives også gennem BusinessAalborg.

Ledelse

Konstitueret erhvervsdirektør Christian Roslev Tlf. 9931 1505
christian.roslev@aalborg.dk 

Økonomisk Afdeling

Økonomisk afdeling forvalter kommunens overordnede økonomi, herunder blandt andet budget, regnskab og personaleadministrative forhold.

Afdelingen består af flere kontorer:

 • Økonomikontoret
 • Finanskontoret
 • Juridisk kontor
 • IT og Digitalisering
 • Borgerservice

Stabsfunktioner:

 • Kantinen
 • Budtjenesten
 • Rengøringsenheden

Ledelse

Vicekommunaldirektør Jørgen Litske Petersen Tlf. 9931 1700
jlp@aalborg.dk 

AaK Bygninger

AaK Bygninger er en kontraktstyret virksomhed, som rådgiver fagforvaltningerne inden for den samlede bygningsportefølje på ca. 1 mio. m2.

Væsentligste områder:

 • Ledelse og styring af projektering og bygningsvedligeholdelse for kommunens samlede bygningsområde
 • Administration af kommunale bygninger, som udlejes til eksterne i henhold til reglerne i lejelovgivningen og lejekontrakterne.
 • Administration af en huslejeordning for samtlige interne lejemål
 • Tværgående prioritering af ledige lokaler og bygninger
 • Indstille hvilke lejemål, der sættes til salg / eller købes og genudlejning
 • Varetagelse af ejerrettigheder til kommunale bygninger med tilhørende grundarealer

Ledelse

Bygningschef Peter Munk Tlf. 9931 4060 
pmu@aalborg.dk

Koncernservice

Koncernservice er Aalborg Kommunes afdeling for fællesadministration og har til hovedformål at levere og optimere interne, administrative løsninger og service.

I tæt dialog med forvaltningerne understøtter Koncernservice de borgernære kerneservices ved at frigøre tid til at levere velfærd til borgerne i Aalborg Kommune.

Afdelingen skal samtidig understøtte:

 • Brugerservice på tværs af forvaltningerne
 • Sikker drift og fokus på rettidighed inden for serviceområderne
 • Udvikling i forhold til digitalisering og automatisering af den interne administration
 • Udvikling af det strategiske samarbejde på HR-området på tværs af forvaltningerne
 • Tværgående leverandørstyring og –opfølgning, herunder støtte til kontraktforhandling og udbud

Koncernservice består af:

 • AK indkøb
 • HR, Løn og Personale
 • ITCenter & AKPrint

 Ledelse

Afdelingschef Torben Risager, Tlf. 9931 1160
tor@aalborg.dk

 

Organisationsdiagram for Borgmesterens Forvaltning 

Del indhold