Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

By- og Landskabsforvaltningen

By- og Landskabsforvaltningen er drivkraften i udviklingen af de fysiske rammer, der gør Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune.

Ledelse

Rådmand Hans Henrik Henriksen, tlf. 9931 2100,
HHH-byraad@aalborg.dk
Direktør Anders Fokdal, tlf. 9931 2130, anders.fokdal@aalborg.dk

Forvaltningen er inddelt i de 3 forvaltningsgrene; Byudvikling og Byggeri,  Mobilitet og Infrastruktur, samt Byer & Natur (med Entreprenør). Hertil kommer Staben med Økonomi & Personale, Juridisk Afdeling, Kommunikation og Digitalisering og Data.  

Organisationsdiagram By- og landskabsforvaltningen

Byudvikling og Byggeri

Den strategiske udvikling af Aalborg Kommunes byer og
landskab ligger i afdelingen for Byudvikling og Byggeri. Blandt
kerneopgaverne er byudviklingsplaner, planstrategier,
kommuneplan, lokalplaner, byomdannelse, VVM og
Miljøvurderinger, erhvervsservice og byggesager.

Ledelse

Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen, tlf. 9931 2200, peder.baltzer@aalborg.dk

Mobilitet og Infrastruktur

Mobilitet og Infrastruktur står for planlægning, tilladelser, anlæg og drift på de veje, stier, byrum og færgeruter, der binder kommunen sammen. Vi arbejder for bæredygtig mobilitet og gode forbindelser i hele kommunen.
BRT-sekretariatet, som står for at etablere Aalborgs Plusbus, er også organiseret her. 

Ledelse 

Kst. Stadsingeniør Mette Skamris Holm, tlf. 9931 2350, mette.skamris@aalborg.dk

Byer og Natur

Natur og fritidsområder hører under Byer & Natur. Her
varetages drift og vedligehold, omlægninger og renovering af
parker, grønne områder og idrætsanlæg.

Naturbeskyttelse, naturgenopretning, drift og pleje af skov- og
naturområder og fredede områder er også en del af Byer og
Naturs ansvar.

Entreprenørenheden, der er Aalborg Kommunes udførende
enhed, hører til her. Entreprenørenheden
løser drifts- og vedligeholdelsesopgaver inden for veje, parker
og grønne områder.

Ledelse

Stadsgartner Kirsten Lund Andersen, tlf. 9931 2250, kirsten.andersen@aalborg.dk 

Staben 

Økonomi & Personale, Juridisk Afdeling, Kommunikation samt Digitalisering og Data er stabsfunktioner for hele By- og Landskabsforvaltningen. Staben varetager sekretariatsbetjeningen af rådmanden og direktøren og løser opgaver inden for personale, organisationsudvikling, kommunikation, IT,  økonomi og jura.

Ledelse

Økonomi & Personale: Økonomichef Per Laurits Bech, tlf. 9931 2105, per.bech@aalborg.dk

Juridisk Afdeling: Afdelingsleder Bettina Vitnes, tlf. 9931 2110, bettina.vitnes@aalborg.dk

Kommunikation: Direktør Anders Fokdal, tlf. 9931 2130, anders.fokdal@aalborg.dk

Digitalisering og Data, afdelingsleder Torsten Bach Schrøder 
tlf. 9931 2190, torsten.schroeder@aalborg.dk

 

Del indhold

Driftsforstyrrelser (Trafik & Veje)

9931 2398 (i åbningstiden)
2091 7273 (uden for åbningstiden)

Pressehenvendelser

Kontakt 9931 2121 eller 9931 2111.

Uden for normal arbejdstid kontakt pressevagten