Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aalborg Kommunes selskaber

Aalborg Kommune har ejerandele i en række selskaber, der leverer services til borgerne og erhvervslivet i kommunen.

Selskaberne opererer på meget forskellige lov og reguleringsgrundlag – og for flere af selskaberne skal hvile-i-sig-selv- princippet overholdes, hvorfor over/underskud skal håndteres med ejerne. For andre selskaber er der en mere fri drift med mulighed for overskud og forrentning af ejerandelene.

Selskaberne har samlet aktivitet på mere end fire milliarder kroner årligt og beskæftiger samlet over 1100 medarbejdere.

Aalborg Kommune og selskaberne er hinandens forudsætninger, da selskaberne udgør en stor del af erhvervsindsatsen, samtidig med at de leverer væsentlige services og forsyning til kommunens borgere. Det gælder mobilitet, transport, varme, vand, energi, byudvikling og renovationsydelser. Selskaberne arbejder med egne strategier for at skabe bedst mulig forretning på områderne.

Selskabsredegørelse

Aalborg Kommune har udgivet sin første selskabsredegørelse for sine ejerskaber. Redegørelsen omfatter selskabernes aktiviteter, deres resultater de seneste år og fokusområderne for 2020 og frem.

Ønsker du at få tilsendt selskabsredegørelsen, så kontakt os:

Skriv til Kommunikation og Udvikling

 

Det drejer sig om følgende selskaber:

Port of Aalborg

Aalborg Forsyning (Aalborg Energi og Aalborg Vand)

Arealudviklingsselskabet Stigsborg 1

Nordværk I/S

Nordjyllands Trafikselskab

Nordjyllands Beredskab 

Aalborg Lufthavn 

• Oudrup Deponi

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Ejerskabspolitik

I 2018 godkendte byrådet Aalborg Kommunes nye ejerskabspolitik om mere professionel ejerskabsvaretagelse. Ejerskabspolitikken udstikker de overordnede rammer for Aalborg Kommunes ejerskab af selskaber, hvor kommunen har en ejerandel. Politikken beskriver de overordnede rammer og forventninger til kommunens professionelle udøvelse af aktivt ejerskab. Rammer og forventninger, der er gældende uanset selskabets størrelse eller kommunens ejerandel.

Det er kommunens strategi for ejerskabet, at selskaberne arbejder for at fremme og understøtte kommunens ønskede udvikling inden for de rammer, som selskaberne er underlagt. Det er kommunens ambition, at denne udvikling sker i videst muligt omfang gennem åben dialog og samarbejde på tværs af brancher.

Politikken beskriver i øvrigt, Aalborg Kommune ønsker at udøve aktivt ejerskab i positivt samarbejde med selskabernes ledelse og eventuelle øvrige ejere med henblik på at sikre både kommunens interesser i selskaberne, og en hensigtsmæssig udvikling af selskaberne i forhold til kommunens interesser.

Ejerskabspolitikken har ikke indflydelse på det indbyrdes forhold mellem ejerne af selskaber, fx. på en generalforsamling eller som følge af en ejeraftale. Politikken har heller ingen betydning i de situationer, hvor Aalborg Kommune agerer som myndighed over for selskaberne, eller i de situationer, hvor Aalborg Kommune optræder som kontraktpart med selskaberne.

Læs ejerskabspolitikken

Del indhold