Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Samråd vedrørende udviklingshæmmede lovovertrædere

Samrådet Vedrørende Udviklingshæmmede Lovovertrædere i Nordjylland er nedsat i fællesskab mellem 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Samrådets opgave er, på baggrund af tilsendte lægeakter med videre:

 • Ved nye sigtelser:
  At afgive vejledende udtalelser til anklagemyndigheder og domstole om retsfølger over for voksne udviklingshæmmede lovovertrædere.

  At afgive vejledende udtalelser om, hvorvidt pågældende på baggrund af sagsakterne vurderes at tilhøre personkredsen i straffelovens § 16, stk. 1 eller stk. 2.

 • Ved løbende sager:
  At afgive vejledende udtalelser om, hvorvidt en dom stadig er formålstjenlig for at forhindre fornyet kriminalitet.

Samrådet består af 4 faste medlemmer, samt mulighed for ad hoc fagperson. Medlemmerne er: 

 • Jytte Terkildsen, Jurist (Formand for samrådet)
 • Vilmante Kazlauskiene, Psykiater
 • Lena Jørgensen, Kriminalforsorgen
 • Anette Høgh Blach, Tilbud- og udviklingsleder, Sødisbakke
 • Iben Bach Simonsen, sekretær

Samrådet afholder normalt møde 6 gange årligt, men udtaler sig også løbende i sager, der ikke kan vente til ordinære møder.

Kontakt 

 • Formand, Jurist: Jytte Terkildsen tlf. 9931 5159
 • Sekretær: Iben Bach Simonsen tlf. 9931 3282

Mødedatoer i 2021

 • 9. februar
 • 20.april
 • 22. juni
 • 07. september
 • 26. oktober
 • 14. december 
Del indhold