Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tildeling og klageadgang

Når en borger fra Aalborg Kommune ønsker at søge om en ydelse inden for Voksen Handicapområdet, skal han eller hun henvende sig til Visitationen Voksen-Handicap.

Del indhold