Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Botilbud til midlertidigt ophold - Serviceloven § 107

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Del indhold