Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Botilbud i bolig - Almenboligloven § 105 med socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der findes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger.

Kommunalbestyrelsen skal endvidere tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov for dette på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Del indhold