Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aktivitets- og samværstilbud - Serviceloven § 104, visiterede tilbud

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Del indhold