Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Handicapafdelingen

Handicapafdelingen varetager Aalborg Kommunes tilbud til mennesker med handicap - så som socialpædagogisk støtte, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt botilbud.

Fagcentre

Handicapafdelingen er opdelt i 5 fagcentre med hver deres specialområde:

Ledelse

Handicapchef Alice Aagaard Hagemann.

Fagcenter for Autisme og ADHD

Leverer specialiserede ydelser til børn, unge, voksne og ældre med autisme og ADHD. Yder desuden rådgivning og vejledning i VISO-regi.

Læs mere om Fagcenter for Autisme og ADHD

Fagcenter for Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicap

Leverer specialiserede sociale ydelser og tilbud til voksne borgere med erhvervet hjerneskade og fysisk handicap.

Læs mere om Fagcenter for Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicap

Fagcenter for Livskraft

Støtter borgere som i større eller mindre omfang har et udviklingshandicap.

Læs mere om Fagcenter for Livskraft

Fagcenter for Socialpsykiatri

Yder bostøtte, dag- og beskæftigelsestilbud samt botilbud til borgere med sindslidelse. Målgruppen spænder fra psykisk sårbare borgere til borgere med svære sindslidelser.

Læs mere om Fagcenter for Socialpsykiatri

Fagcenter for Særlige Tilbud

Yder en specialiseret indsats i form af vejledning, botilbud og bostøtte i eget hjem for mennesker med udviklingshandicap og/eller nedsat psykisk funktionsniveau efter servicelovens §85, §107 og §108. 

Læs mere om Fagcenter for Særlige Tilbud

Serviceniveau for Voksen-Handicap

Serviceniveau for Voksen-Handicap beskriver Handicapafdelingens indsatser indenfor socialpædagogisk støtte, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt forskellige former for botilbud.

Læs Serviceniveau for Voksen-Handicap.

Aalborg Kommunes Handicappolitik

Læs Aalborg Kommunes Handicappolitik.

Del indhold

Visitationen Voksen-Handicap

Myndighedshuset
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby

Telefon: 99 31 32 81 

Åbningstider:

Mandag 8-15
Tirsdag 8-15
Onsdag 8-15
Torsdag 8-17 
Fredag  8-15