Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ældre og Sundhed

Ældre og Sundhed varetager Aalborg Kommunes tilbud inden for ældre- og sundhedsområdet med særligt fokus på sundhed og rehabilitering af borgeren.

Ældre og Sundhed

Ældre og Sundhed er bygget op om fire funktionsenheder:

Udover dem består Ældre og Sundhed også af:

 • Ældre- og Sundhedssekretariatet

Ledelse

Ældre- og Sundhedschef Carsten Møller Beck.

Plejebolig

Denne funktion består af kommunens 36 plejehjem. Fem af dem er specialplejehjem. Der er specialplejehjem for gerontopsykiatriske borgere, demente borgere og borgere med misbrugsproblematikker og hjerneskader som følge af misbrug.

Videnscenter for demens

Er ansvarlige for at udvikle tilbud til borgere med demens.

Ledelse

Plejeboligchef Rikke Petersen Ravn.

Sygepleje

Sygeplejefunktionen består af: 

 • Sygeplejen
 • Vagtcentralen
 • Akuttilbud Aalborg

Sygeplejen

Sygeplejen betjener alle borgere, der har behov for sygepleje.

Hjemmesygeplejen udfører: 

 • Sygepleje 
 • Koordinerer patientforløb i forbindelse med indlæggelse 
 • Udskrivning
 • Rehabilitering 
 • Palliation 

Sygeplejen arbejder tæt sammen med lægerne omkring den enkelte borgers behandling og pleje.

Ledelse

Sygeplejechef Helen Kæstel.
  

Vagtcentralen

Vagtcentralen modtager nødkald døgnet rundt. Det er også dem, der koordinerer kommunikation mellem vagtlæge, sygehus, pårørende og hjemmepleje udenfor normal arbejdstid.

Vagtcentralen - åben når andre går hjem


Akuttilbud Aalborg

Akuttilbud Aalborg er et tilbud til akut syge pensionister og borgere over 65 år, der har behov for kompleks sygepleje, men ikke behøver indlæggelse. 

Læs mere om Akuttilbud Aalborg

Træning og Aktivitet 

Træning- og aktivitetsfunktionen består af: 

 • Træning Nord, Øst og Vest
 • Aktivitet Nord, Øst og Vest
 • Koordinator for frivillighedsområdet

Træning og Aktivitet

Tilrettelægger forebyggende og rehabiliterende forløb i samspil med den enkelte borger i eget hjem eller på plejehjem.

Ledelse

Trænings- og Aktivitetschef Gitte Hørslev Knudsen.

Frit Valg

Borgeren har mulighed for frit at vælge mellem kommunal eller privat leverandør af ydelser indenfor hjemmepleje, rengøring og madservice.

Funktionen består af: 

 • Hjemmeplejen
 • Rengøringsenheden
 • Madservice Aalborg
 • AK Vikar

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen tilbyder: 

 • Personlig pleje og omsorg i eget hjem døgnet rundt 

Rengøringsenheden

Rengøringsenheden tilbyder:

 • Rengøring for borgere i eget hjem
 • Rengøring af fællesarealer på plejehjem
 • Rengøring af trapper, kontorer og aktivitetscentre
 • Rengøringsopmåling internt i Aalborg Kommune
 • Service ved arrangementer som hjælp til servering, afrydning, opvask eller lignende.

Madservice Aalborg

Madservice består af fire produktionskøkkener, der leverer mad til: 

 • Aalborg Kommunes plejehjem
 • Borgere i eget hjem

AK Vikar

Er Aalborg Kommunes interne vikarkorps, der formidler vikarer til alle kommunes hjemmeplejegrupper og plejehjem. 

Ledelse

Fritvalgschef Karen Margrethe Holdsbjerg-Larsen.

Del indhold