Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen løser sociale og sundhedsmæssige opgaver for ældre samt børn, unge og voksne med handicap.

Alle forhold der vedrører økonomi - herunder pension, tilskud og børn med handicap - hører under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Forvaltningens afdelinger

Ældre- og Handicapforvaltningen består af tre afdelinger:

Ledelse

Rådmand

Jørgen Hein, tlf. 9931 5400, jh-byraad@aalborg.dk

Direktør

Jan Nielsen, tlf. 9931 5405, jan.nielsen@aalborg.dk

Forvaltningen i tal

  • Antal heltidsansatte medarbejdere: 6031
  • Årligt driftsbudget: 2.911.747 kr.
  • Anlægsbudget: 27.700.000 kr.

Ældre og Sundhed

Ældre og Sundhed varetager Aalborg Kommunes tilbud indenfor ældre- og sundhedsområdet med særligt fokus på sundhed og rehabilitering af borgeren.

Læs mere om Ældre og Sundhed

Handicapafdelingen

Handicapafdelingen varetager Aalborg Kommunes tilbud til mennesker med handicap - så som socialpædagogisk støtte, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt botilbud.

Læs mere om Handicapafdelingen

Myndighedsafdelingen

Myndighedsafdelingen varetager Aalborg Kommunes opgaver vedrørende bevilling af ydelser som personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp, træning, genoptræning, hjælpemidler, plejeboligtilbud til ældre samt hjælp til voksne handicappede.

Læs mere om Myndighedsafdelingen

Forvaltningens vision og kerneopgave

Vision

Æh Vi Udvikler Velfaerd SammenI fællesskab bryder vi grænserne for udvikling af fremtidens velfærd.

Vi er en involverende og kompetent organisation, der drives af at gøre en forskel for mennesker.

Sammen finder vi nye veje til at sætte ressourcer i spil og fremme menneskers uafhængige liv.

Vores relationer er præget af nærvær, ansvarlighed og respekt.

Kerneopgave

Vi fremmer menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og kerneopgave.

Del indhold

NEWS online

NEWS online er Ældre- og Handicapforvaltningens interne nyhedsbrev, fyldt med historier fra hele forvaltningen.

Læs NEWS online.