Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Whistleblowerordning

Aalborg Byråd besluttede den 17. juni 2019 at etablere en whistleblowerordning. Whistleblowerordningen er blevet revideret af byrådet den 13. december 2021 i lyset af whistleblowerloven, som træder i kraft den 17. december 2021. Byrådet har også godkendt en revideret whistleblowerpolitik, der kan findes i infoboks på siden.

Whistleblowerordningen er etableret i Juridisk Kontor, Borgmesterens Forvaltning (per 1/1 – 2022 Økonomi og Erhverv), som i denne funktion er uafhængig af kommunens forvaltninger.

Såfremt en indberetning vedrører Juridisk Kontor, vicekommunaldirektøren, kommunaldirektøren eller borgmesteren håndteres sagen af Juridisk Afdeling i By- og Landskabsforvaltningen (per 1/1 - 2022 By og Land) for at sikre uafhængighed.

Whistleblowerordningen bliver drevet i samarbejde med Kommunernes Landsforenings whistleblowerkonsulenter, som foretager den indledende vurdering af de indberetninger, der kommer i Aalborg Kommunes whistleblowerportal.

Print alle punkter

Del indhold