Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sagsbehandlingsfrister

Her kan du se, hvornår du kan forvente svar i forskellige typer af sager.

Fristerne afhænger af, hvilken støtte eller hjælp, du ansøger om. Det kan skyldes, at der er flere ting, der skal afklares, eller som kræver, at der indhentes forskellige former for dokumentation. Fristerne gælder fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er modtaget, til der senest skal være truffet en afgørelse. Kan fristen ikke overholdes i den konkrete sag, får du som ansøger skriftlig besked om, hvornår du kan forvente svar

Du får svar på, om du er berettiget til ydelsen

Svarfristerne gælder kun for, hvornår du kan forvente svar på, om du kan få servicen eller ydelsen. Hvis du er berettiget til ydelsen, kan det vare endnu et stykke tid, før du begynder at få ydelsen.

Print alle punkter

Del indhold