Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Konferencer og seminarer

Arrangementer holdt uden for Aalborg Kommune

For arrangementerne vises bl.a. formål og pris.

For byrådet, udvagene og forvaltningernes møder og seminarer afholdt udenfor kommunen gælder:

  • at oplysninger om møder og seminarer skal offentliggøres, såfremt de opfylder begge af følgende kriterier:
    • a) Arrangementet afholdes udenfor Aalborg Kommunes kommunegrænse, og
    • b) Aalborg Kommune - alene - står som arrangør.
  • at såfremt et udvalg/en gruppe deltager i et fælles arrangement udenfor kommunen, er det nok, at én person udfylder et skema for samtlige deltagere og indberetter dette.
  [dd-mm-åååå] 
  [dd-mm-åååå]