Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi, kort og data Kommunen i tal Budget 2024-2027

Budget 2024-2027

Få indblik i budgetprocessen for 2024. Se hvordan budgettet bliver til og find relevante datoer.

Budgetprocessen

Sådan vedtages budgettet for 2024

Opstart

Budgetprocessen starter med at byrådet vedtager tidsplan og procedure for den kommende process frem mod budgettets vedtagelse.

Læs referat fra byrådsmødet den 6. marts

Opstart

Budgetprocessen starter med at byrådet vedtager tidsplan og procedure for den kommende process frem mod budgettets vedtagelse.

Læs referat fra byrådsmødet den 6. marts

Budgetforslag

Frem mod sommerferien udarbejder de politiske udvalg budgetforslag ud fra de rammer, som Økonomiudvalget har sat på mødet den 6. marts.

 

Budgetforslag

Frem mod sommerferien udarbejder de politiske udvalg budgetforslag ud fra de rammer, som Økonomiudvalget har sat på mødet den 6. marts.

 

Budgetseminar

Den 29. og 30. august samles byrådet over to dage. Her præsenteres de for en opdateret status for hvordan økonomien forventes at se ud i 2024 og de budgetforslag, som udvalgene har udarbejdet. Tilsammen vil det udgøre det samlede budgetforslag, som bruges til 1. behandling. Der er ikke offentlig adgang til budgetseminaret.

Se budgetforslag 2024-2027 (pdf)

Budgetseminar

Den 29. og 30. august samles byrådet over to dage. Her præsenteres de for en opdateret status for hvordan økonomien forventes at se ud i 2024 og de budgetforslag, som udvalgene har udarbejdet. Tilsammen vil det udgøre det samlede budgetforslag, som bruges til 1. behandling. Der er ikke offentlig adgang til budgetseminaret.

Se budgetforslag 2024-2027 (pdf)

1. Behandling

Den 20. september kl. 13.00 har byrådet 1. behandling af et samlet budgetforslag. Det foregår i byrådssalen på et åbent byrådsmøde.

1. Behandling

Den 20. september kl. 13.00 har byrådet 1. behandling af et samlet budgetforslag. Det foregår i byrådssalen på et åbent byrådsmøde.

Borgermøde

Den 20. september klokken 19.00 – 21.30 inviterer Aalborg Byråd borgerne i Aalborg Kommune til borgermøde om budgetforslaget. 

På mødet kan du møde byrådet og de enkelte udvalg og komme med dine input til budgetforslaget. Tilmeldingensfristen er udløbet, men mød bare op alligevel, hvis du er interesseret. Alle er velkomne.

Mødet finder sted på:

Skansen (tidligere Solsidehallen)
Lerumbakken  11
9400 Nørresundby
Klokken 19.00 – 21.30

 

Borgermøde

Den 20. september klokken 19.00 – 21.30 inviterer Aalborg Byråd borgerne i Aalborg Kommune til borgermøde om budgetforslaget. 

På mødet kan du møde byrådet og de enkelte udvalg og komme med dine input til budgetforslaget. Tilmeldingensfristen er udløbet, men mød bare op alligevel, hvis du er interesseret. Alle er velkomne.

Mødet finder sted på:

Skansen (tidligere Solsidehallen)
Lerumbakken  11
9400 Nørresundby
Klokken 19.00 – 21.30

 

Forligsforhandlinger

Den 27. og 28 september mødes byrådets partier til forligsforhandlinger. Her forhandler partierne om, hvordan det endelig budget skal se ud. Der er ikke offentlig adgang til forligsforhandlingerne.

Forligsforhandlinger

Den 27. og 28 september mødes byrådets partier til forligsforhandlinger. Her forhandler partierne om, hvordan det endelig budget skal se ud. Der er ikke offentlig adgang til forligsforhandlingerne.

2. Behandling

Den 3. oktober er der sidste frist for politiske ændringsforslag til budgettet.

Den 11. oktober er der 2. behandling af budgetforslaget. Det foregår i byrådssalen på et åbent byrådsmøde.

Her bliver budgettet endeligt vedtaget. Herefter er der ikke mulighed for flere indsigelser eller ændringer.

 

2. Behandling

Den 3. oktober er der sidste frist for politiske ændringsforslag til budgettet.

Den 11. oktober er der 2. behandling af budgetforslaget. Det foregår i byrådssalen på et åbent byrådsmøde.

Her bliver budgettet endeligt vedtaget. Herefter er der ikke mulighed for flere indsigelser eller ændringer.

 

Vedtagelse

Budgettet er vedtaget og gælder for det kommende år. Budgetforligspartierne kommer desuden med foreløbige bud på prioriteringer for økonomien for de 3 efterfølgende år.

Vedtagelse

Budgettet er vedtaget og gælder for det kommende år. Budgetforligspartierne kommer desuden med foreløbige bud på prioriteringer for økonomien for de 3 efterfølgende år.

Budgetforlig 2024-2027

19 ud af Aalborg Byråds 31 medlemmer står bag budgetaftalen for 2024-2027. Budgetforligspartierne har i en økonomisk presset tid valgt at sætte skatten op med 0,2 procent for at sikre mere borgernær velfærd. Der bliver ingen skolelukninger, og velfærden følger med til de flere ældre. Budgettet vedtages endeligt af Aalborg Byråd til 2. behandlingen den 11. oktober.

Se selve budgetforlig 2024-2027.pdf

Læs nyheden om budgetforliget

Hvis du vil vide mere

Se Budget 2023-2026, første del (pdf)

Se Budget 2023-2026, anden del (pdf)

 

 

Du kan her læse lidt grundlæggende om kommunens budget, så du ved, hvor pengene kommer fra, hvad Aalborg Kommune bruger pengene på, og hvilke penge der kan flyttes på.

Som et hvilket som helst andet budget består det kommunale budget grundlæggende set af to ting: Indtægter og udgifter.

Indtægter

Indtægter kan deles op i fem typer:

  • Skatter
  • Tilskud og udligning med videre
  • Drifts- og anlægsindtægter
  • Refusioner samt lånoptag
  • Renter, frigivelse af deponeringer med videre

Skatter er den største indtægtskilde for kommunen og står for over halvdelen af kommunens indtægter. Den andenstørste indtægtskilde er tilskud og udligning, som står for cirka en femtedel.

Udgifter

Udgifter opdeles overordnet set i seks typer. Men i denne sammenhæng, vil vi fokusere på de to punkter, som Aalborg Byråd har særlig indflydelse på, nemlig:

  • Serviceudgifter
  • Anlægsudgifter

De andre poster er i høj grad lovreguleret - det vil sige, at det er folketinget, der beslutter, hvordan de penge skal bruges. Er du nysgerrig, kan du se de andre poster under fold ud menuen "Andre udgifter i budgettet" her på siden.

Serviceudgifter

Udgifter til drift af kommunens serviceproduktion. Dette omfatter blandt andet: Løn til lærere og pædagoger i folkeskolerne, tilbud til ældre, til borgere med særlige behov (både børn, unge og voksne), til børn og unge, til kollektiv trafik, sundhedsudgifter og kulturelle tilbud.

Anlægsudgifter

Store anlægsinvesteringer i kommunen. Blandt andet oprettelse og vedligehold af veje, cykelstier og fortov, vedligehold og renoveringer af skoler og andre kommunale bygninger samt anlægning af parker, skov og grønne områder med mere.

Andre udgifter på budgettet

Budgetgaranterede udgifter

Udgifter, som kommunerne under ét får kompenseret fra staten. Såsom kontant- og uddannelseshjælp og førtidspension. 

Ikke rammebelagte udgifter

Serviceudgifter, som ikke kan styres, og derfor ikke kan holdes under udgiftsloftet (hvor meget kommunen må bruge på drift). Dette inkluderer blandt andet aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehuse. 

Brugerfinansierede udgifter

Udgifter som finansieres igennem brugerbetaling, for eksempel dagrenovation med mere. 

Moms, afdrag, renter

Renter og afdrag på lån optaget af kommunen

Har du brug for et tilgængeligt alternativ til indholdet på denne side, så kontakt os.

Skriv til os på was@aalborg.dk
Ring på telefon 99 31 16 19

Kontakt

Borgmesterkontoret

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 16 66

Skriv til os

Åbningstider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje