Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Antal arbejdspladser i Aalborg Kommune

03. december 2019
Danmarks Statistisk opgør befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet på den sidste arbejdsdag i november 2018.

I Arbejdsstyrkestatistik opdeler befolkningen i 3 hovedgrupper:

1) Beskæftigede (erhvervsaktive befolkning er arbejdsstyrken)
2) Arbejdsløse (erhvervsaktive befolkning er arbejdsstyrken)
3) Uden for arbejdsstyrken (ikke-erhvervsaktive befolkning)

Arbejdsstyrkestatistik, beskæftigelse og pendling udgives en gang om året på grundlag af oplysninger fra Danmarks Statistik - Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) opgør ultimo november året før.

Se statistikken

Del indhold