Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Statistisk årbog 2018

03. januar 2019
Aalborg Kommunes Årbog for 2018 - vil forsøge at give dig et godt og grundigt indblik i mange forhold, som øver indflydelse på hverdagslivet for borgerne i Aalborg Kommune.

Det kommer til udtryk – både som øjebliksbilleder og udviklingstendenser.

I Aalborg Kommunes Årbog - 2018 kan f.eks. læses:

  • at der bliver flere indbyggere i kommunen – Svarende til en nettotilvækst på omkring 1.700 nye indbyggere pr. år
  • at Aalborg Kommune er en relativ ung kommune, hvor befolkningsalderen for u/50 årige ligger lidt over 70 pct.
  • at udviklingen i antal nye boliger er vokset markant siden 2010, hvilket ikke mindst skyldes et omfattende ungdomsboligprogram og almennyttige boliger.
  • at Aalborg Kommune er regionens største arbejdsplads med et netto budget på lidt over 13 mia. kr. (2018-priser) og med ca. 16.000 heltidsansatte.
  • at Aalborg Kommune har et anlægsprogram på over 540 mio. kr.

Se årbogen

Del indhold