Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Befolkningsbevægelser 2017 i Aalborg Kommune

01. august 2018
Befolkningstallet pr. ultimo dec. 2017 udgjorde 213.589 personer i alt.

Befolkningstilvæksten i 2017 resulterede i 1.656 personer. Befolkningstilvæksten dækker over, at der i 2017 tilflyttede 440 personer mere end året før, mens antallet af fraflyttere også steg med 435 personer mere end året før. Det betyder dog, at nettotilflytningen i 2017 udgjorde 357 personer mod 352 personer i året før.

I perioden 2016 til 2017 faldt antallet af nyfødte fra 2.438 børn i 2016 til 2.354 børn i 2017, svarende til en nedgang på 84 nyfødte børn. Fødselsoverskuddet i 2017 udgjorde 541 personer, idet der blev født 2.354 børn, mens antallet af døde udgjorde 1.813 personer. Fødselsoverskuddet i 2017 er identisk med tallet for året før, nemlig 541 personer.

Flytteoverskuddet i 2017 udgjorde på 1.532 personer. Tallet dækker over en nettotilflytning på 357 personer fra andre kommuner i Danmark. Dertil kommer en nettotilflytning fra udlandet på 1.171 personer. (Negativ korrektion* i 2017 på -413 personer).

Nettotilflytningen skyldes primært en stor tilflytning af de 17-24 årige, hvilket udgør 6.826 personer, som er den aldersgruppe, hvor flest søger mod de forskellige uddannelsesinstitutioner i kommunen. Dog udgjorde antallet af fraflyttere i denne aldersgruppe 3.971 personer, hvilket netto for aldersgruppen udgjorde 2.855 personer.

Nettofraflytningen udgøres hovedsageligt af de 25-66 årige, hvilket i 2017 udgjorde -1.310 personer for denne aldersgruppe. Således er denne aldersgruppe den største, i absolutte tal, der fraflytter Aalborg Kommune i 2017.

Den største nettotilflytning i 2017 skete fra Region Nordjylland på 549 personer, hvorimod den største nettofraflytning skete til Region Hovedstaden på -480 personer.

Samlet set kan befolkningstilvæksten 2017 begrundes i følgende:

  • Flere fødsler end dødsfald
  • Flytteoverskuddet, nettoflytning mellem danske kommunerne og nettoindvandring.
  • Stigende fødselsoverskud, hhv. 541 i 2017 og 318 i 2007.

Læs mere om tilvæksten

Se statistikken

Del indhold