Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Deltag i debatten om byforskønnelse i Vestbjerg

19. september 2017
Torsdag den 12. oktober 2017 mellem kl. 16-18, har du mulighed for at tale med repræsentanter fra By- og Landskabsforvaltningen og Vestbjerg Samråd. Mødestedet er ved Aalborg Kommunes opsatte plancher syd for Jørgen Steins Vej i Vestbjerg.

Aalborg Kommune og Vestbjerg Samråd vil gerne høre dine input til forslag til forbedringer af området ved byens centerområde. Der er opsat plancher på det grønne område syd for Jørgen Steins Vej, hvor forslaget er beskrevet.

Planen er, at det grønne område syd for Jørgen Steins Vej skal forbedres, således at den grønne plads bliver mere brugbar og kan fungere som et samlingssted for byens borgere.

For at binde byen bedre sammen på tværs af Mejlstedvej skal der etableres to helle-anlæg. Det forventes, at der på sigt vil blive etableret flere byfunktioner syd for Mejlstedvej. Ved de to helle-anlæg skal indrettes stiforbindelser nord og syd for Mejlstedvej.

Torsdag den 12. oktober 2017 mellem kl. 16-18, har du mulighed for at tale med repræsentanter fra By- og Landskabsforvaltningen og Vestbjerg Samråd. Mødestedet er ved plancherne syd for Jørgen Steins Vej.

Del indhold