Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovpligtige annoncer

Her finder du de aktuelle annoncer, som By- og Landskabsforvaltningen samt Miljø- og Energiforvaltningen har offentliggjort. Annoncerne er formelt offentlige bekendtgørelser, som forvaltningen er forpligtet til at bringe efter lovgivningen. Det kan f.eks. være planer og sager i offentlig høring, eller planer og sager, du kan klage over.

Nyhedsmail

Tilmeld dig nyhedsmail med lovpligtige annoncer


PostnummerAdresseAnvendelseTypeEvt. frist
9000 AalborgNytorvMidlertidig grundvandssænkning og udledning ifm. separatkloakeringTilladelse til grundvandssænkning01-05-2020
9000 AalborgBartholine Jørgensens Minde 125kolonihavehusTilladelse01-05-2020
9000 AalborgHonnørkajen, StrandvejenAfledning af spildevand fra krydstogtskibe til offenlig spildevandsanlægTilladelse01-05-2020
9000 AalborgParkvej, Hobrovej og MølleparkvejTillæg til spildevandsplan 2016- 2027 ifm. separatkloakeringAfgørelse22-04-2020
9000 Aalborghadsundvej 71, 9000 AalborgHelårsbeboelseNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning13.04.2020
9000 AalborgMarievej 3BOpførelse af enfamiliehusDispensation07-04-2020
9210 Aalborg SØIndkilde Alle 10Midlertidig abejdsplads og jorddepotTilladelse20-04-2020
9230 Svenstrup JKlæstrupholmvej 5Opførelse af læskur til hesteTilladelse20-04-2020
9240 NibeHøje Nibe 42Opsætning af 12 lysmaster a 6 meters højdeTilladelse05-05-2020
9240 NibeNy Møllevej 155, FarstrupAfgørelse om ikke VVM pligt for etablering af nyt luft-vand varmepumpeanlæg til kraftvarmeværkVVM-screeningsafgørelse27-04-2020
9240 NibeSt. RestrupTillæg til spildevandsplan 2016- 2027 ifm. separatkloakeringAfgørelse22-04-2020
9240 NibeDybvadgårdsvejVandløbsrestaurering i Dybvad Å - fjernelse af spærringProjektforslag15-05-2020
9240 NibeNørholm Bygade 48Udskiftning af præsteboligTilladelse14-04-2020
9240 NibeHedegårdvej 10aIndvinding af overfladevand til vanding af landbrugsarealerTilladelse14-04-2020
9240 NibeRestrup Kærvej, St. RestrupBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9260 GistrupHadsundvejUdledning af overfladevand til Toppentuebækken fra Nyt Aalborg UniversitethospitalTilladelse23-04-2020
9260 GistrupSæderupvej 51Etablering/lovliggørelse af ridebaneTilladelse08-04-2020
9270 KlarupHjælpevandløbet KlarupSløjfning af vandløbsstrækningTilladelse27-04-2020
9270 KlarupRomdrup Bakke 8Dispensation fra kirkebyggelinje til opsætning af 12 m. flagstangTilladelse21-04-2020
9270 KlarupRomdrup Bakke 8Landzonetilladelse til opsætning af 12 m. flagstangTilladelse21-04-2020
9280 StorvordeThorsbrovej 8Opførelse af fritliggende enfamiliehus med integreret garageTilladelse05-05-2020
9280 StorvordeKaren Palsgårds Vej 12AEtablering af regnvandsbassin ifm. byggemodningVVM-screeningsafgørelse01-05-2020
9280 StorvordeVesterskov 8Opførelse af tilbygning til beboelseTilladelse20-04-2020
9280 StorvordeLillevordevej 9Opførelse/etablering af ridebane og rondel med belysningTilladelse15-04-2020
9310 VodskovLangbrokrovej 83 - 103Opførelse af 21 lejeboliger samt udhuseDispensation17-04-2020
9310 VodskovØster Hassing Vej 32Nedlæggelse af offentligt vejarealTilladelse07/05-2020
9370 HalsIdrætsallé 53AEtablering af regnvandsbassinAfgørelse13-04-2020
9370 HalsDankærvej 14Fastholdelse af byggeret i 10 årTilladelse09-04-2020
9382 TylstrupGammel Skolevej 14Opførelse af fritliggende enfamiliehus med integreret garageTilladelse14-04-2020
9400 NørresundbySkolevej 35Opførelse af enfamiliehusTilladelse01-05-2020
9400 NørresundbyKystvejen 50Opførelse af lagerDispensation23-04-2020
9400 NørresundbyKystvejen 50Opførelse af tilbygning til kontorbygningDispensation23-04-2020
9400 NørresundbyGammel Hvorupvej 135Etablering af regnvandsbassinTilladelse20-04-2020
9400 NørresundbyGammel Kongevej 34BMidlertidig opstilling af 8 stk. pavilloner i alt 216 m² til brug for vuggestue indtil udgangen af 2020Dispensation14-04-2020
9400 NørresundbyBjerggade med tilstødende sidegaderFastsættelse af tidsfrist for separatkloakering af en del af K-område 0.0.26Forslag til ændring af spildevandsplan08-04-2020