Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovpligtige annoncer

Her finder du de aktuelle annoncer, som By og Land samt Klima og Miljø har offentliggjort. Annoncerne er formelt offentlige bekendtgørelser, som forvaltningen er forpligtet til at bringe efter lovgivningen. Det kan f.eks. være planer og sager i offentlig høring, eller planer og sager, du kan klage over.

Lovpligtige annoncer

Tilmeld dig nyhedsmail med lovpligtige annoncer

Webtilgængelighed

Det er vigtigt for os, at Aalborg Kommunes hjemmesider kan bruges af alle, der kan og vil.

Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv eller ring til vores serviceteam vedrørende webtilgængelighed.

Kontakt vedrørende webtilgængelighed

Skriv til os på was@aalborg.dk
Ring på telefon 9931 1619

Find annoncer her


PostnummerAdresseAnvendelseTypeEvt. frist
9000 AalborgNørholmsvej 222, 9000 AalborgAnsøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning 1 og 2Nedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning15-02-2022
9000 AalborgNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning
9000 AalborgLadegårdsgade 3-5, 9000 AalborgNedlæggelse af offentligt vejarealTilladelse07-03-2022
9200 Aalborg SVNibevej, FrejlevReduktion af naturbeskyttelseslovens skovbyggelinjeAfgørelseSe annonce
9220 Aalborg ØstSelma Lagerøfs Vej og Hadsundvej, AalborgEkspropriation vedr. udvidelse af det offentlige vejarealÅstedsforretning
9220 Aalborg ØstHadsundvej, GistrupBusdepotVVM-screeningsafgørelseSe annonce
9230 Svenstrup JSkorstensfejervej 10, 9230Dispensation fra skovbyggelinjer til 15 m² lukket uopvarmet container/udhusDispensation07-02-2022
9240 NibeSt. Restrup Herregaard, Restrup Kærvej 10, 9240 NibeDrikkevandskvalitet skal forbedres på ejendommenPåbud09-02-2022
9240 NibeHalkærvej 3tilbygning og terrænreguleringTilladelse07-02-2022
9240 NibeHalkærvej 3tilbygning og terrænregulering mvDispensation07-02-2022
9260 GistrupLandbækken ved Hadsundvej 193Tilladelse efter vandløbslovens §47 til etablering af ø315 mm udløbsledning i det offentlige vandløb LandbækkenTilladelseSe i annonce
9260 GistrupSelma Lagerøfs Vej og Hadsundvej, AalborgEkspropriation vedr. udvidelse af det offentlige vejarealÅstedsforretning
9260 GistrupHadsundvej, matr.nr. 25d Sdr. Tranders, GistrupEtablering af vådt regnvandsbassin, med udledning til LandbækkenTilladelse07-02-2022
9260 GistrupGistrup Vandværk, MølletoftenForbedring af vandkvalitetenPåbud
9260 GistrupHadsundvej, GistrupBusdepotVVM-screeningsafgørelseSe annonce
9270 KlarupLucernevej, KlarupBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9280 StorvordeAalborgvej 51, 9280Dispensation fra å-beskyttelseslinjen til carport på 21 m² og integreret skur på 9 m²Dispensation01-02-2022
9310 VodskovGravsholtvej 29 9310 Vodskov Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på 171 m² med carport på 52 m²Tilladelse21-02-2022
9310 VodskovSkivervej 94, 9310 VodskovLandzonetilladelse til lovliggørelse af to fritstående solcelleanlæg på 25 m² og 20 m², samlet 45 m² fra 2012Tilladelse18-02-2022
9310 VodskovStoremosevej 70, 9310Landzonetilladelse til ny bålhytte på 66 m²Tilladelse17-02-2022
9310 VodskovUggerhalnevej 4 9310 VodskovEtablering af 48 m. gittermast til mobiltransmission + teknikskabTilladelse01-02-2022
9370 HalsMåholtvej 6, 9370 HalsLandzonetilladelse til opførelse af 170 m² udhus som erstatning for bygning 2 og 3Tilladelse18-02-2022
9370 HalsRimmervej 3 9370 HalsLandzonetilladelse til nyt enfamiliehus på 189 m² + integreret garage på 47 m², udestue 23 m² og værksted på 47 m²Tilladelse14-02-2022
9370 HalsHals Mose, Kanalvejen, 9370 HalsKlima - lavbundsprojektTilladelseSe i annonce
9370 HalsCaprifolvej 16, 9370 HalsNedlæggelse af privat fællesvejTilladelse18-03-2022
9380 VestbjergGyldenrisvej 26, 9380 VestbjergDispensation til 14m² udhus (ny byg 3), 12m² overdækket areal (ny byg 4) og 35m² hævet opholdsarealDispensation03-02-2022
9380 VestbjergHøjrimmenvej 30, 9380 VestbjergAnsøgning om nedrivning af bevaringsværdige bygningerNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning03-02-2022
9400 NørresundbyJens Glerups Vej 1, 9400Landzonetilladelse til garage på 104 m² + overdækket areal på 9 m²Tilladelse18-02-2022
9430 VadumBrorholtvej 4 9430 VadumLandzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på 216 m² + carport på 80 m²Tilladelse11-02-2022