Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovpligtige annoncer

Her finder du de aktuelle annoncer, som By- og Landskabsforvaltningen samt Miljø- og Energiforvaltningen har offentliggjort. Annoncerne er formelt offentlige bekendtgørelser, som forvaltningen er forpligtet til at bringe efter lovgivningen. Det kan f.eks. være planer og sager i offentlig høring, eller planer og sager, du kan klage over.

Nyhedsmail

Tilmeld dig nyhedsmail med lovpligtige annoncer


PostnummerAdresseAnvendelseTypeEvt. frist
9000 AalborgParkbyen, Sohngårdsholmsvej, VejgårdBoliger m.m. - Supplerende høringForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9000 AalborgNørholmsvej, AalborgSkovrejsningAfgørelse om ikke-VVM-pligtSe annonce
9000 AalborgKildepladser Golfparken og Lundbyesgade - Vejgaard VandværkIndvinding af vand til almen vandforsyningTilladelse05-04-2018
9000 AalborgEgholm 52 muldtoiletterTilladelse03-04-2018
9000 AalborgNyhavnsgade - Skibsbyggerivej - GasværksvejEkspropriation med henblik på udvidelse af krydsÅstedsforretning
9000 AalborgVisionsvejEtablering af boring samt prøvepumpningTilladelse29-03-2018
9000 AalborgVester Fælledvej 42BeboelseNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygningSe dokument
9000 AalborgNy Kærvej/Asylvej, KærbyBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9000 AalborgKollegievejBoliger og erhvervForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9000 AalborgNy Kærvej 16, 9000 AalborgNedrivning af samtlige bygningerNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning
9000 AalborgBadehusvej 16-18, 9000 AalborgNedrivning af nr. 16 og 18Nedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning
9000 AalborgBygaden 28, HasserisBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9200 Aalborg SVAalborg Vand A/S - kildeplads DrastrupProduktion af blandingsvandTilladelse29-03-2018
9200 Aalborg SVCarl Nielsens Vej, FrejlevBoligerKommuneplantillæg og lokalplanSe annoncen
9210 Aalborg SØAalborg Vand A/S - kildeplads EngkildeProduktion af blandingsvandTilladelse29-03-2018
9220 Aalborg ØstWesselsvej 26Opførelse af fritliggende enfamiliehus med integreret garageTilladelse09-04-2018
9220 Aalborg ØstRørdalsvej Aalborg Fyrværkerilager ApSHøring af forslag til VVM-redegørelse for Aalborg FyrværkerilagerMiljøvurdering04-05-2018
9220 Aalborg ØstAstrupstienTestkørsel med selvkørende busserVVM-screeningsafgørelse29-03-2018
9230 Svenstrup JDall Villaby Vandværk, Snedronningens Vej 2Produktion af blandingsvandTilladelse05-04-2018
9240 NibeKrastrupvej 6 Krastrup VandværkVandindvinding af grundvandTilladelse og VVM-screening16-04-2018
9240 NibeMunkhauge 4Opførelse af garageTilladelse
9240 NibeNørholmsvej 171Carport på 53 m² med indbygget udhus på 15 m²Tilladelse
9240 NibeGrydstedvej 61Opførelse af bygning til garage og personalefaciliteterTilladelse04-04-2018
9240 NibeNyrupvej 69Opførelse af fritliggende enfamiliehusTilladelse02-04-2018
9240 NibeSønderholmTekniske anlæg, solfangeranlægForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9260 GistrupOppelstrupvej 44Lovliggørelse af garageTilladelse16-04-2018
9260 GistrupSønder Tranders Bygade 55Sønder Tranders VandværkGodkendelse af regulativ02-04-2018
9260 GistrupSønder TrandersNy SognegårdLokalplanSe annoncen
9260 GistrupTokevej 7Opførelse af garageTilladelse23-03-2018
9260 GistrupTostrup Brovej 1, 9240 NibeStuehusNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning22-03-2018
9270 KlarupSønderhavenBoligerLokalplanSe annoncen
9270 KlarupKlarupvejDetailhandelForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9280 StorvordeStejlgabet 15AOpførelse af tilbygning samt etablering af trin på trampestiTilladelse10-04-2018
9280 StorvordeVildmosevej 91, 9280 StorvordeKadaverplads (foderplads)Tilladelse09-04-2018
9310 VodskovUggerhalnevej 15BoligNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygningSe dokument
9310 VodskovOverby Bakke, StaeBoligerKommuneplantillæg og lokalplanSe annoncen
9310 VodskovFuglestrædePartshøring - Nedlæggelse af offentligt vejarealTilladelse15.05.2018
9310 VodskovStoremosevej 17, 9310 VodskovUdhus, gyngestativer m.v.Tilladelse17-04-2018
9310 VodskovAsludvej 97, 9310 VodskovJagthytteTilladelse06-04-2018
9310 VodskovGravsholtvej 57, 9310 VodskovHalmfyrTilladelse05-04-2018
9310 VodskovHammer Bakker, StoremosevejRydning af skov ved nyt behandlingscenterVVM-screeningsafgørelse06-04-2018
9310 VodskovPitsvej 6Anvendelsesændring af vandtårn og tilbygning af indgangspartiTilladelse29-03-2018
9310 VodskovPitsvej 6Anvendelsesændring af vandtårn og tilbygning af indgangspartiDispensation29-03-2018
9310 VodskovSkovhusvej 9Udvidelse af virksomhedTilladelse28-02-2018
9310 VodskovHammer Bakker, StoremosevejNyt behandlingscenterForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9362 GandrupOmfartsvejen 61Opførelse af bygning til handicaptoilet samt teknik- og redskabsrumDispensation16-04-2018
9362 GandrupOmfartsvejen 61Opførelse af bygning til handicaptoilet samt teknik- og redskabsrumTilladelse16-04-2018
9370 HalsStrandvejen 66Lovliggørelse samt ændret anvendelse af carport til bålhytteTilladelse18-04-2018
9370 HalsDrøvten 34Opførelse af enfamiliehus og garage/udhus bygningTilladelse05-04-2018
9380 VestbjergSøhusevej 3Opførelse af fritliggende enfamiliehus og udhusTilladelse12-04-2018
9381 SulstedElkærvej 105Afgørelse om ikke VVM-pligt, tilladelse til udpumpningsanlæg samt etablering af mini vådområdeAfgørelse om ikke-VVM-pligt23-03-2018
9382 TylstrupLuneborgvej 301Enfamiliehus med carpor og udhusTilladelse27-03-2018
9382 TylstrupLuneborgvej 306, 9382 TylstrupFoderstofvirksomhed - tilbygnign af kornhallerTilladelse23-03-2018
9400 NørresundbyLindholm Å. og LergravssøerneUdledning af overfladevand fra nyt jernbanetracé til Lindholm Å og LergravssøerneTilladelse10-04-2018
9400 NørresundbyEngvej, Østergade, Cementvej og KortegårdsvejBoliger m.m.Kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9430 VadumNørlangvej 24Privat fællesvejVejsyn22.03.2018