Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovpligtige annoncer

Her finder du de aktuelle annoncer, som By- og Landskabsforvaltningen samt Miljø- og Energiforvaltningen har offentliggjort. Annoncerne er formelt offentlige bekendtgørelser, som forvaltningen er forpligtet til at bringe efter lovgivningen. Det kan f.eks. være planer og sager i offentlig høring, eller planer og sager, du kan klage over.

Nyhedsmail

Tilmeld dig nyhedsmail med lovpligtige annoncer


PostnummerAdresseAnvendelseTypeEvt. frist
9000 AalborgSofiendal Enge, strækning mellem Godthåb og SønderholmNedlægning af vandledningerVVM-screeningsafgørelse07-08-2018
9000 AalborgSvendborgvejMidlertidig tilladelse til grundvandssænkningAfgørelse27-07-2018
9000 AalborgVed MariendalsmølleEtablering af udløbsbygværkTilladelse26-07-2018
9000 AalborgParkbyen, Sohngårdsholmsvej, Vejgård Boliger m.m.Kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9000 AalborgPoul Anker Becs VejMidlertidig grundvandssænkning i forbindelse med byggemodningAfgørelse om ikke-VVM-pligt20-07-2018
9000 AalborgBygaden 28, HasserisBoligerKommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9000 AalborgMellem Væddeløbsbanen i Aalborg Vest og Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg ØstBRT-tracé (Bus Rapid Transit)Forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9200 Aalborg SVSofiendal Enge, strækning mellem Godthåb og SønderholmNedlægning af vandledningerVVM-screeningsafgørelse07-08-2018
9200 Aalborg SVCity SydUdvidelse af aflastningsområdeFordebat24-07-2018
9200 Aalborg SVNibevej 223Opførelse af fritliggende enfamiliehusTilladelse23-07-2018
9210 Aalborg SØKong Minos Vej, GugBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9210 Aalborg SØMellem Væddeløbsbanen i Aalborg Vest og Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg ØstBRT-tracé (Bus Rapid Transit)Forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9220 Aalborg ØstAffalds- og Genbrugscenter Rørdal - matrikel nr. 13 F, Ø. Sundby, Aalborg JorderIndvinding af 500 m3 vand om året til vanding af veje i tørre perioder med vand fra en gravet søTilladelse03-08-2018
9220 Aalborg ØstMellem Væddeløbsbanen i Aalborg Vest og Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg ØstBRT-tracé (Bus Rapid Transit)Forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9230 Svenstrup JHobrovej 860Indvinding af op til 18.000 m3 grundvand årligt til markvanding. gældende til den 31. december 2023.Tilladelse og VVM-screening30-07-2018
9230 Svenstrup JHobrovej 860Etablering af ny markvandingsboringTilladelse og VVM-screening30-07-2018
9230 Svenstrup JHobrovej 995Krydsning af ØsterÅ elektrificering af jernbanenTilladelse26-07-2018
9240 NibeSofiendal Enge, strækning mellem Godthåb og SønderholmNedlægning af vandledningerVVM-screeningsafgørelse07-08-2018
9240 NibeVårvej 65, 9240 NibeØkølogisk kyllingeslagteri - Slagte kyllinger fra andre end egne staldeTilladelse03-08-2018
9240 NibeRestrup KærvejEtablering af privat udpumpningsanlæg matr.nr. 23d Nørholm by, NørholmVandløbsregulering og VVM-screening02-08-2018
9240 NibeNørholm VillavejUdledning af overfladevandTilladelse26-07-2018
9240 NibeHuulmøllevej 12BIndvinding af overfladevand fra Binderup ÅTilladelse25-07-2018
9240 NibeHarrildhusvej 15Lovliggørelse af poolhus/udhusTilladelse26-07-2018
9240 NibeLøgstørvej 94ansøgning om tilladelse til nedrivning af bevaringsværdige bygningerNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning24-07-2018
9240 NibeNøragervej 1Nedrivning af bevaringsværdig bygningNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning23-07-2018
9240 NibeNøragervej 1Opførelse af fritliggende enfamiliehusTilladelse23-07-2018
9240 NibeSkalhøjeBoligerLokalplanSe annoncen
9240 NibeSønderholmTekniske anlæg, solfangeranlægKommuneplantillæg og lokalplanSe annoncen
9260 GistrupSkovstrupvej 20A, 9260 GistrupAfgørelse om nedrivnign af bevaringsværdig stuehusTilladelse19-07-2018
9260 GistrupTorderupvej 23Engangstilladelse til indvinding af overfladevandTilladelse30-07-2018
9260 GistrupKong Minos Vej, GugBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9270 KlarupEgensevej 155, KlarupTilldelse til etablering af privat udpumpningsanlægTilladelseSe annonce
9270 KlarupSønderhaven 1-81Midlertidig grundvandssænkning ift. byggemodningTilladelse og VVM-screening03-08-2018
9280 StorvordeEngvejKrydsning af Lindenborg Å ved styret underboringTilladelse26-07-2018
9310 VodskovKabelvej 5Indvinding af 50 m3 grundvand om året til havevandingsformål - gældende frem til 2048Tilladelse og VVM-screening09-08-2018
9310 Vodskovlyngdrupvejetablering af pilevegetationsfilterTilladelse30-07-2018
9370 HalsNymark 6Indvinding af 20.000 m3 grundvand om året til markvanding - gældende til og med 2023Tilladelse og VVM-screening09-08-2018
9370 HalsHou Engvej 46Anlæg af søTilladelseSe annonce
9370 HalsHou Mose 8Udsliftning og mindre udvidelse af fritidshusTilladelse20-07-2018
9370 HalsVed HalsSkovrejsningAfgørelse om ikke-VVM-pligtSe annonce
9380 VestbjergMejlstedvej 31, 9380 VestbjergNedrivning af bevaringsværdig bygningTilladelse07-08-2018
9381 SulstedMilbakvej, Elkærvej og Mindevej vest for SulstedÆndring på baggrund af fastsættese af tidsfrist for spildevandskloakeringForslag til ændring af spildevandsplan09-08-2018
9382 TylstrupGammel Vråvej 31Indvinding af 100.000 m3 vand om året til markvandingTilladelse og VVM-screening03-08-2018
9400 NørresundbyLindholmNedsivning og udledning af overfladevand til Lindholm Å - etablering af jernbanespor til Aalborg LufthavnTilladelse02-08-2018
9400 NørresundbyNy Lufthavnsvej 100Midlertidig base til landsdækkende akutlægehelikopterordningAfgørelse01-08-2018
9400 NørresundbyLars Dyrskøts Vej 17Tilbygning til boligDispensation31-07-2018
9430 VadumThisted Landevej 53Udvidelse af skyttehusTilladelse20-07-2018
9430 VadumVadum Kirkevej øst for VadumÆndring på baggrund af fastsættelse af tidsfrist for spildevandskloakeringForslag til ændring af spildevandsplan09-08-2018