Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nyhedsmail

Tilmeld dig nyhedsmail med lovpligtige annoncer


PostnummerAdresseAnvendelseTypeEvt. frist
Hele kommunenHele kommunenForslag til spildevandsplan 2021-2032Forslag til ændring af spildevandsplan12-04-2021
9000 AalborgKastetvejEkspropriation vedr. etablering af bustráce til Plusbus projektetÅstedsforretning
9000 AalborgSønderbroskolen, Sjællandsgade 2Privat udpumpninsanlæg til dræning af boldbanerTilladelse06-04-2021
9000 AalborgVester Fælledvej 3Nedrivning af enfamiliehusNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning31-03-2021
9000 AalborgGravenstenvej 29Tilbygning til bolig, garage og cykelrumDispensation17-03-2021
9000 AalborgSamsøgade og Karnersvej, VejgårdBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9000 AalborgBundgårdsvej, HasserisBoligerForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9220 Aalborg ØstHornevej 6terrænregulering og delvis ændring til boldbanerTilladelse26-03-2021
9220 Aalborg ØstMatr. nr. 2ce Uttrup, Aalborg jordeRørlægning af privat vandløbVVM-screeningsafgørelse22-03-2021
9240 NibeGrydstedvej 61ForannonceringRevurdering af miljøgodkendelse22-03-2021
9240 NibeKølby VandværkOverholdelse af vandkvalitetskravet for pesticid og påbud om forbedring af vandkvalitetenDispensation30-03-2021
9240 NibeBrovej Sebbersundprojektforslag til flytbar flydebro Halkær BredningProjektforslag22-03-2021
9240 NibeKammerherrevej 10tilladelse til vandindvinding til husdyrbrug samt afgørelse om ikke VVM-pligtAfgørelse18-03-2021
9240 NibeLangmølledalvej 1 9240 NibeNedrivning af bevaringsvædigt byggeriNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning18-03-2021
9240 NibeØrnhøjvej 1, 9240 NibeAfgørelse om nedrivning af bevaringsværdigt byggeriNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning17-03-2021
9240 NibeKøllestrupvej 3genopførelse af bolig efter brandTilladelse15-03-2021
9240 NibeDjørupvej 6, 9240 NibeNedrivning af bevaringsværdige bygningerNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning10-03-2021
9240 NibeDjørupvej 16, 9240 NibeNedrivning af bevaringsværdig bebyggelseNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning10-03-2021
9260 GistrupGunderupvej 141Landzonetilladelse til etablering af støjvoldTilladelse26-03-2021
9260 GistrupAladdinvej 21F, 9260Kombineret garage, udhus og overdækket terrasse på 73 m²Tilladelse17-03-2021
9260 GistrupNøvlingvejEkspropriation til cykelsti mellem Nøvling og GistrupÅstedsforretning
9270 KlarupRomdrupByudviklingFordebatSe annonce
9280 StorvordeAagade 80Opførelse af garage/udhus på 61 m²Tilladelse23-03-2021
9293 KongerslevLindenborgvej 20, 9293 KongerslevLovliggørelse af ændret anvendelse i Byg 2 (gildesal) og byg 3 (lejlighed), tagterrasse på byg 1 og opført sekundær byggeri, byg 4,5,6,7 og 8, samlet 268 m²Tilladelse31-03-2021
9293 KongerslevSvanholmsmindevej 10Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus på 198 m²Tilladelse30-03-2021
9310 VodskovGravsholtvej 26 9310 VodskovAnsøgning om nedrivning af bevaringsværdig landbrugsbygningNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning01-04-2021
9310 VodskovGraverhusvej 5, 9310 VodskovLandzonetilladelse til midlertidig etablering af 1500 m² oplags- og arbejdsplads i forbindelse med større anlægsarbejde (separatkloakering) i perioden april 2021 til december 2021Tilladelse29-03-2021
9310 VodskovRærup Strand matr.nr. 7000c Fjordengene, HammerOffentliggørelse af kystbeskyttelsesprojektOffentliggørelse af ansøgning26-03-2021
9310 VodskovHeden 22Landzonetilladelse til placering af læskur til heste på 49,8 m²Tilladelse24-03-2021
9310 VodskovMøgelmosevej 11, 9310 VodskovLandzonetilladelse til opførelse af 65 m² bygning til garage og udhus, samt 65 m² kælderTilladelse22-03-2021
9310 VodskovVodskov Enge 26regnvandsbassinTilladelse16-03-2021
9310 VodskovMøgelmosevej 11, 9310 VodskovLandzonetilladelse til etablering af kvist på 38 m² samt ændret anvendelse af 48 m² erhverv til beboelseTilladelse12-03-2021
9310 VodskovKjellingbrovej, Randers Tegl A/SMidlertidig grundvandssænkning ifm. indvinding af råstofferTilladelse11-03-2021
9310 VodskovHalsvej 70 - 74 - I/S Reno-NordEtablering af et privat rørlagt vandløb til afledning af overfladevand fra uudnyttede arealer på deponiet i RærupOffentliggørelse af ansøgning10-03-2021
9370 HalsKrabbesbrovejEtablering af minivådområde med pumpeTilladelse31-03-2021
9370 HalsLille Fjordgade 5ANedrivning af bygningerne på matriklenNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning18-03-2021
9380 VestbjergValmuevej 2Dispensation fra NBL § 18 til tilbygning til enfamiliehus på 56 m²Tilladelse02-04-2021
9380 VestbjergTingvej, VestbjergBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering09-03-2021
9400 NørresundbyVikingevej 44hegning og ny vandbeholderDispensation19-03-2021
9430 VadumEgestedvej 10, 9430 VadumLandzonetilladelse til 42 m² opvarmet garage, 48 m² carport, 8,4 m² skur, 21,2 m² overdækning, samlet 120 m² (BYG10), + ændret anvendelse af resterende 18 m² udhus til beboelse (BYG9)Tilladelse19-03-2021