Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovpligtige annoncer

Her finder du de aktuelle annoncer, som By- og Landskabsforvaltningen samt Miljø- og Energiforvaltningen har offentliggjort. Annoncerne er formelt offentlige bekendtgørelser, som forvaltningen er forpligtet til at bringe efter lovgivningen. Det kan f.eks. være planer og sager i offentlig høring, eller planer og sager, du kan klage over.

Nyhedsmail

Tilmeld dig nyhedsmail med lovpligtige annoncer


PostnummerAdresseAnvendelseTypeEvt. frist
9000 AalborgVejgaard Vandværk, Sofievej 79Etablering og drift af et UV-anlægTilladelse13-03-2019
9000 AalborgVester Fjordpark - ved Ralvej 12Etablering af bådebro/slingersTilladelse05-03-2019
9000 AalborgNytorv 3ARenovering af bygningDispensation04-03-2019
9000 AalborgSofiendal EngeVilkårsændring - Sænkning af grundvandet ift. etablering af forsinkelsesbassin 3Tilladelse26-02-2019
9000 AalborgOlivenvej 9opførelse af en dobbet carport på 77m2 med indbygget udhus på 35m2 samt nedrivning af ældre carportDispensation18-02-2019
9200 Aalborg SVDallvej og Ferslevvej fra Dall Villaby til FerslevEkspropriation vedr. etabelering af cykelbaner på Dallvej og Ferslevvej fra Dall Villaby til FerslevÅstedsforretning
9200 Aalborg SVSkalborg Banevej 67Drivhus på 24 m²Tilladelse11-03-2019
9200 Aalborg SVHobrovej/Gartnervej, SkalborgBoliger og erhvervLokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9210 Aalborg SØDallvej og Ferslevvej fra Dall Villaby til FerslevEkspropriation vedr. etabelering af cykelbaner på Dallvej og Ferslevvej fra Dall Villaby til FerslevÅstedsforretning
9210 Aalborg SØBrådalvej 50Opførelse af fritliggende enfamiliehusTilladelse13-03-2019
9210 Aalborg SØÅdalsbakken, GugBoligerFordebatSe annonce
9220 Aalborg ØstFredrik Bajers VejBlandet bolig, erhverv, uddannelse mm.Forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9220 Aalborg ØstSaltumvej, SmedegårdBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9230 Svenstrup JDallvej og Ferslevvej fra Dall Villaby til FerslevEkspropriation vedr. etabelering af cykelbaner på Dallvej og Ferslevvej fra Dall Villaby til FerslevÅstedsforretning
9230 Svenstrup JTostrupvej 39-41Regulering af vandløbVandløbsregulering og VVM-screening04-03-2019
9230 Svenstrup JSvenstrupByudviklingsplanFordebat01-03-2019
9240 NibeDejgårdsvej 5Opførelse af væksthus på 150 m2Tilladelse04-03-2019
9240 NibeHobrovej 38Nedsivning og tilslutning af overfladevand fra ny kunstgræsbane Nibe Boldklub til Aalborg Forsynings regnvandsafledningTilladelse28-02-2019
9240 NibeHobrovej 38, 9240 NibeNy Kunstgræsbane - VVM afgørelseAfgørelse om ikke-VVM-pligt28.02.2019
9240 NibeTjelevej 30Udstykning til boligformålTilladelse27-02-2019
9240 NibeLøgstørvej 2Ændring af udlejningstilladelse til campingTilladelse26-02-2019
9240 NibeHvalpsundvej 3D, 9240 NibeMejeriTilladelse22-02-2019
9240 NibeKeldbakgårdsvej 6, 9240 NibeMobilantenenmastTilladelse22-02-2019
9260 GistrupHadsund Landevej 454Nedrivning af bevaringsværdig bebyggelseTilladelse15-03-2019
9260 GistrupNøvlingvej 199Opførelse af bygning til erhvervsmæssigt hundeopdrætTilladelse12-03-2019
9260 GistrupDen nordlige del af Sønder TrandersMidlertidig sænkning af grundvandet ifm. lægning af 600 m regn- og spildevandsledningTilladelse til grundvandssænkning07-03-2019
9270 KlarupKlarupvej 71BoligNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygningSe dokument
9280 StorvordeØstergade 4, Egenseudskiftning af enfamiliehusTilladelse11-03-2019
9280 StorvordeSommerhusområdet Havørnen og Kongeørnen, EgenseOprettelse af nyt digelag og vedtægt for lagetVedtagelse28-02-2019
9280 StorvordeEgense Nord DigelagNy - opdateret digelagsvedtægt med ny partsfordelingVedtagelse28-02-2019
9310 VodskovVodskovvej 110 - 116Udvidelse af eksisterende støjvoldeTilladelse13-03-2019
9310 VodskovVodskovvej 187, 9310 VodskovAnsøgning om nedrivning af bevaringsværdige bygningerOffentliggørelse af ansøgning12-03-2019
9310 VodskovVodskovvej, VodskovAnlæg af vandhulDispensationSe i annonce
9310 VodskovHalsvej 112Nedrivning af bevaringsværdig bebyggelseOffentliggørelse af ansøgning20-02-2019
9310 VodskovHammer Bakker og TylstrupOffentlig høring af forslag til indsatsplan for OSD 1475Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse04-03-2018
9320 HjallerupFaurholtvej 20, 9320 HjallerupDaginstitution for 10 børnTilladelse18-02-2019
9362 GandrupHouvej 322Garage på 66 m²Tilladelse07-03-2019
9370 HalsOmdannelse af Hals CampingBoligerForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9380 VestbjergVang Mark 76, 9380 VestbjergAnsøgning om nedrivning af bevaringsværdige bygningerOffentliggørelse af ansøgning12-03-2019
9381 SulstedStokbrovej 6Udskiftning af enfamiliehusTilladelse04-03-2019
9381 SulstedMatr. 11cb Sulsted By, SulstedUdstykning og opførelse af rækkehusbebyggelseDispensation20-02-2019
9382 TylstrupLuneborgvej 301Midlertidig beboelsespavillonTilladelse27-02-2019
9382 TylstrupHammer Bakker og TylstrupOffentlig høring af forslag til indsatsplan for OSD 1475Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse04-03-2018
9400 NørresundbyHvorupgårdvej 82, 9400 NørresundbyFritliggende gyllebeholderTilladelse15-03-2019
9400 NørresundbyBrixlund 34Kolonihavehus på 75 m²Tilladelse11-03-2019
9400 NørresundbyLindholm Strandpark - matr.nr. 1 qc. Lindholm By, LindholmEtablering af badebroOffentliggørelse af ansøgning08-03-2019
9400 NørresundbyHøvejen 150, 9400 NørresundbyGartneri ændres til plantecenterTilladelse0-03-2019
9400 NørresundbyHøjvangsvej 44Opførelse af enfamiliehusDispensation19-02-2019
9400 NørresundbyHvorupOffentlig høring af forslag til indsatsplan for OSD 1476Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse04-03-2019
9430 VadumThisted Landevej 53Stålhal på 998 m² til faldskærmspakkeriTilladelse14-03-2019
9430 VadumLufthavnsvej, VadumSkovrydningAfgørelse om ikke-VVM-pligtSe i annonce