Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovpligtige annoncer

Her finder du de aktuelle annoncer, som By- og Landskabsforvaltningen samt Miljø- og Energiforvaltningen har offentliggjort. Annoncerne er formelt offentlige bekendtgørelser, som forvaltningen er forpligtet til at bringe efter lovgivningen. Det kan f.eks. være planer og sager i offentlig høring, eller planer og sager, du kan klage over.

Nyhedsmail

Tilmeld dig nyhedsmail med lovpligtige annoncer


PostnummerAdresseAnvendelseTypeEvt. frist
Hele kommunenAalborg KommuneForslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i offentlig høringAfgørelse05-12-2019
Hele kommunenHele KommunenKortlægning af beskyttet naturKortlægning af beskyttet natur
9000 AalborgDragetVandløbsreguleringsprojekt i SkudshalegrøftenVandløbsregulering11-11-2019
9000 AalborgRønnevej 2Nedrivning af beboelse med bevaringsværdi 6Offentliggørelse af ansøgning4 uger
9000 AalborgØstre Alle, Karnersvej, Samsøgade og SohngårdsholmsvejByudviklingFordebatSe annonce
9000 AalborgSønderbro 53Ændring af to boringerTilladelse28-10-2019
9000 AalborgC.A. Olesens Gade 1Nedlæggelse af offentligt vejarealTilladelse22.11.2019
9000 AalborgBartholine Jørgensens Minde 31DMolokstationTilladelse
9000 AalborgNørholmsvej 263Opførelse af udhusTilladelse15-10-2019
9000 AalborgGammel Gugvej, GrøndlandskvarteretBolig og erhvervForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9000 AalborgØster Uttrup Vej og Rørdalsvej, VejgårdTechcollegeForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9200 Aalborg SVNibevej 344Nedrivning af bevaringsværdige byningerOffentliggørelse af ansøgning25-10-2019
9200 Aalborg SVÅdals Allé 3-21Udledning og nedsivning af overfladevandTilladelse22-10-2019
9210 Aalborg SØAalborg SØPlanlægningFordebatSe annonce
9220 Aalborg ØstNiels Bohrs Vej 41-43Etablering af privat udpumpningsanlægTilladelse29-10-2019
9220 Aalborg ØstKorinthvej, Erhverv ØstErhverv og materielgårdForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9220 Aalborg ØstLangagervej/Humlebakken, Landområde ØstErhvervForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9230 Svenstrup JLille Volstrupvej 35Udflytning og opførelse af bebyggelseTilladelse18-10-2019
9240 NibeAalborgvej 91Udskiftning af prisskiltTilladelse06-11-2019
9240 NibeSkalhuse 30Etablering af oplags- og nedknusningspladsAfgørelse05-11-2019
9240 NibeBjerregårdsvej 23garageanlæg på 203 m²Tilladelse04-11-2019
9240 NibeNymøllevej 161AEtablering af affaldsmedforbrændingsanlægAfgørelse31-10-2019
9240 NibeSøndergade 44Etablering af 70 m ledningsgrav ifm. byggemodningTilladelse til grundvandssænkning22-10-2019
9240 NibeBjerglundvej 1Ny garage-carport på 116 m²Tilladelse21-10-2019
9240 NibeKølby VandværkMidlertidig dispensation for overholdelse af vandkvalitetskravet for nitrat og påbud om forbedring af vandkvalitetenPåbud17-10-2019
9240 NibeJacob Petersens Vej m.fl.Sænkning af grundvandet ved etablering af 575 m regn- og spildevandsledning og pumpestationTilladelse til grundvandssænkning15-10-2019
9260 GistrupHospitalbyen 1Vilkårsændring (tidsforlængelse) til sænkning af grundvandet - Aalborg UniversitetshospitalTilladelse til grundvandssænkning07-11-2019
9260 GistrupVaarstvej 116Opførelse af enfamiliehusTilladelse23-10-2019
9260 GistrupSyd for Aladdinvej, Sønder TrandersEkspropriation til etablering af regnvandsbassin samt rettigheder til etablering ledningsanlæg og adgangsvej mv. - syd for Aladdinvej i Sønder TrandersÅstedsforretning
9270 KlarupHellasvej 11Nedlæggelse af offentligt vejarealTilladelse13.11.2019
9280 StorvordeKlausholmvejEtablering af minivådområde matr.nr. 11 e Sejlflod By, SejlflodAfgørelse om ikke godkendelsespligt23-10-2019
9293 KongerslevKongerslevUdvidelse af boligområdeForslag til kommuneplantillæg og miljøvurderingSe annonce
9310 VodskovGravsholtvej 62Produktion af blandingsvand pga. højt pesticidindhold i nogle boringerTilladelse06-11-2019
9362 GandrupHjortrimmenvejEtablering af minivådområde med pumpeTilladelse31-10-2019
9362 GandrupSønderskovvejEtablering af minivådområde med pumpeTilladelse31-10-2019
9362 GandrupHedegårdsvej 9Opførelse af udhusTilladelse23-10-2019
9370 HalsSommerhusområdet Hals/HouVilkårsændring - sænkning af grundvandet ifm. spildevandskloakeringTilladelse30-10-2019
9370 HalsØ Hassing, HalsSkovrejsningVVM-screeningsafgørelseSe i annonce
9370 HalsSønderskovvej, HalsSkovrejsningVVM-screeningsafgørelseSe i annonce
9380 VestbjergSyd for Tingvej, VestbjergBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9381 SulstedElkærvej, SulstedAnlæg af søTilladelseSe i annonce
9381 SulstedSulsted Kirkevej 2, 9381Nedrivning af bevaringsværdigAfgørelse18-10-2019
9400 NørresundbyAne Dams Gade med tilstødende sidegaderTidsfrist for seperatkloakering af en del af K-område 0.0.28Vedtaget ændring til spildevandsplanen10-12-2019
9400 NørresundbySundby-Hvorup BoligselskabUdledning af vand fra indvinding af varme fra søvandTilladelse30-10-2019
9400 NørresundbyStigsborg Havnefront, Nørresundby midtbyBolig og erhvervForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9400 NørresundbyEllebæk 1aNedlæggelse af offentligt vejarealTilladelse25.11.2019
9430 VadumThisted Landevej 53carport på 192 m² til udrykningskøretøjerTilladelse23-10-2019