Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovpligtige annoncer

Her finder du de aktuelle annoncer, som By- og Landskabsforvaltningen samt Miljø- og Energiforvaltningen har offentliggjort. Annoncerne er formelt offentlige bekendtgørelser, som forvaltningen er forpligtet til at bringe efter lovgivningen. Det kan f.eks. være planer og sager i offentlig høring, eller planer og sager, du kan klage over.

Nyhedsmail

Tilmeld dig nyhedsmail med lovpligtige annoncer


PostnummerAdresseAnvendelseTypeEvt. frist
9000 AalborgStolpedalsvej 2, 9000 AalborgMultihus på 34 m2Tilladelse15-01-2019
9000 AalborgVester Fjordpark - matr.nr. 80ateOffentliggørelse af projekt til etablering af bådebro/slingersOffentliggørelse af ansøgning10-01-2019
9000 AalborgBernstorffsgade, VejgårdForslag til kommuneplantillæg og miljøvurderingSe annoncen
9000 AalborgBernstorffsgade, VejgårdByplanvedtægt nr. 25Forslag om ophævelseSe annoncen
9000 AalborgLien 70 - Aalborg KFUMNedsivning og udledning af overfladevand til SvanholmgrøftenTilladelse27-12-2018
9000 AalborgC.A. Olesensgade 1Midlertidig sænkning af grundvandet ifm. opførelse af etagebyggerier og p-kældre på den tidligere spritfabrikTilladelse02-01-2019
9000 AalborgUnder Lien 70, 9000 AalborgKunstgræsbaneAfgørelse om ikke-VVM-pligt24-12-2018
9000 AalborgParkbyen, Sohngårdsholmsvej 57ParkeringshusVVM-screeningsafgørelse24-12-2018
9000 AalborgBonnesensgade, Ø-gadekvarteretPleje- og ældreboligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9200 Aalborg SVCoops administrationsbygning, SkalborgUndervisning og erhvervLokalplanSe annoncen
9220 Aalborg ØstAlfred Nobels Vej og James Tobins Alle, UniversitetsområdetBoligerKommuneplantillæg og lokalplanSe annoncen
9220 Aalborg ØstNørkæretUdledning af overfladevand fra regnvandsbassin fra del af Rørdalsvej til Lodsholmgrøften ifm. erhvervsbyggemodningTilladelse27-12-2018
9230 Svenstrup JFlødalvej 18lagerhal med værkstedTilladelse
9230 Svenstrup JDall Møllevej 25Indvinding af op til 500 m3 grundvand til forsyning af toiletfaciliteterTilladelse og VVM-screening20-12-2018
9240 NibeNørrekær Enge IIVindmøllerKommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9240 NibeSøndergadeBoligerKommuneplantillæg og lokalplanSe annoncen
9240 NibeNøragervej / KornmarkenEtablering af regnvandsbassinAfgørelse om ikke-VVM-pligt27-12-2018
9240 NibeNøragervej 7Indvinding af op til 500 m3 grundvand til vanding af husdyr/kreaturer. Tilladelsen er gældende i 10 år.Tilladelse og VVM-screening20-12-2018
9260 GistrupGunderupvej 13DOpførelse af garageTilladelse04-01-2019
9260 GistrupHadsundvejBoliger og rekreativt områdeForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9260 GistrupVaarstvej 170Opførelse af tilbygning på 63 m² til eksisterende energiforsyningsanlægTilladelse26-12-2018
9270 KlarupJørgensmindevej 22Etablering af to overkørsler i Lodsholmgrøften, Klarup Caravan A/STilladelse09-01-2019
9270 KlarupSkagen Beton, KlarupvejBoligerLokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9280 StorvordeToftkærvej, StorvordeAnlæg af søTilladelseSe i annonce
9280 StorvordeNy Høstemarkvej, MouAnlæg af søTilladelseSe annoncen
9310 VodskovDrøvtenBoligerLokalplanSe annoncen
9310 VodskovVestvej83, 9310 VodskovSkiltepylonTilladelse07-01-2019
9310 VodskovHammer Bakker og TylstrupOffentlig høring af forslag til indsatsplan for OSD 1475Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse04-03-2018
9362 GandrupHedegårdsvej, GandrupSkovrejsningAfgørelse om ikke-VVM-pligtSe i annonce
9362 GandrupAalborgvej 383Dobbeltgarage med udhusTilladelse20-12-2018
9370 HalsHoltetvej, HalsEtablering af minivådområdeTilladelseSe i annonce
9370 HalsUlstedvejErhvervLokalplanSe annoncen
9370 HalsMøllevej 19Regulering af privat vandløbTilladelse10-01-2019
9370 HalsHalsByudviklingsplanKommuneplantillæg og miljøvurderingSe annoncen
9370 HalsSønderskovvej, HalsSkovrejsningAfgørelse om ikke-VVM-pligtSe i annonce
9370 HalsHoltetvej, HalsSkovrejsningAfgørelse om ikke-VVM-pligtSe i annonce
9370 HalsHouvej - Ulsted/HouKrydsning af vandløb med transmissionsledningTilladelse08-01-2019
9370 HalsSommerhus området Hals/Hou - etape 8Vilkårsændring i midlertidig tilladsle til sænkning af grundvandetTilladelse til grundvandssænkning02-01-2019
9370 Halslangtvedvej 96, 9370 HalsudstykningTilladelse02-01-2019
9381 SulstedMilbakvej, Elkærvej og MindevejKrydsning af Kongsgrøften, Svanekærgrøften og Køkkengrøften ift. spildevandskloakeringTilladelse08-01-2018
9382 TylstrupHammer Bakker og TylstrupOffentlig høring af forslag til indsatsplan for OSD 1475Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse04-03-2018
9400 NørresundbyHvorupOffentlig høring af forslag til indsatsplan for OSD 1476Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse04-03-2019
9400 NørresundbyDet nordlige NørresundbyByudviklingFordebat10-01-2019
9430 VadumEllehammersvejMidlertidig sænkning af grundvandet ifm. kloakeringTilladelse til grundvandssænkning27-12-2018