Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovpligtige annoncer

Her finder du de aktuelle annoncer, som By- og Landskabsforvaltningen samt Miljø- og Energiforvaltningen har offentliggjort. Annoncerne er formelt offentlige bekendtgørelser, som forvaltningen er forpligtet til at bringe efter lovgivningen. Det kan f.eks. være planer og sager i offentlig høring, eller planer og sager, du kan klage over.

Lovpligtige annoncer

Tilmeld dig nyhedsmail med lovpligtige annoncer

Webtilgængelighed

Det er vigtigt for os, at Aalborg Kommunes hjemmesider kan bruges af alle, der kan og vil.

Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv eller ring til vores serviceteam vedrørende webtilgængelighed.

Kontakt vedrørende webtilgængelighed

Skriv til os på was@aalborg.dk
Ring på telefon 9931 1619

Find annoncer her


PostnummerAdresseAnvendelseTypeEvt. frist
9000 AalborgSamsøgade 54, AalborgNedlæggelse af offentlig vejTilladelse17.11.2021
9000 AalborgKastetvej, AalborgEkspropriation til Plusbus etape 02.1 KastetvejÅstedsforretning
9000 AalborgVesterbro1A, AalborgVesterbro 1A – Partshøring om nedklassificering af kommunevejTilladelse11.10.2021
9200 Aalborg SVAnna Anchers VejDispensation fra NBL § 17 - skovbyggelinjenDispensation06-10-2021
9210 Aalborg SØBavnehøj 71vilkårsændring i boringstilladelseAfgørelse22-10-2021
9210 Aalborg SØSønder Tranders Vej, 9210Landzonetilladelse til nyt fælleshus på 173 m²Tilladelse20-10-2021
9210 Aalborg SØBorger Alle 18dobbelthus med carporteTilladelse12-10-2021
9210 Aalborg SØSønder Tranders Vej 91Landzonetilladelse til udskiftning enfamiliehus til nyt på 208 m², udestue på 51 m² og garage på 65 m², samt tagterrasse 58 m², åbne overdækninger på 36 m²Tilladelse27-09-2021
9220 Aalborg ØstKildeparken, Aalborg Øst (Blåkildevej og Ravnkildevej)Nedsivning og tilslutning af overfladevandTilladelse22-10-2021
9220 Aalborg ØstLindholm, Aalborg Øst, Vadum, Svenstrup og UlstedForslag til ændring af spildevandsplanen som følge af vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg.Forslag til ændring af spildevandsplan18-11-2021
9220 Aalborg ØstØsthavnen, AalborgOpgravning af havnesediment til deponering, i forbindelse med udvidelse af ØsthavnenTilladelse19-10-2021
9220 Aalborg ØstDet vestlige Sdr. TrandersFordebat for kommuneplantillægFordebatSe annonce
9220 Aalborg ØstBertil Ohlins Vej, AalborgEkspropriation til Plusbus ved Bertil Ohlins Vej, Aalborg - etape 10.2Åstedsforretning
9230 Svenstrup JLindholm, Aalborg Øst, Vadum, Svenstrup og UlstedForslag til ændring af spildevandsplanen som følge af vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg.Forslag til ændring af spildevandsplan18-11-2021
9230 Svenstrup JBonderupvej, Svenstrup JAnlæg af søTilladelseSe i annonce
9230 Svenstrup JTostrupvej, Svenstrup JSkovrejsningVVM-screeningsafgørelseSe i annonce
9230 Svenstrup JRævedalsvej 21Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygningNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning28-09-2021
9230 Svenstrup JBonderupvej 30, 9230Dispensation fra NBL § 16, åbeskyttelseslinjen til opførelse af udestue på 30 m²Dispensation28-09-2021
9240 NibeKrastrup-Kølby Vandværk, Erkildstrupvej 5b, NibeEtablering af en prøveboring, ren- og prøvepumpning af boring samt afgørelse om ikke VVM-pligtTilladelse19-10-2021
9240 NibeHarrildgårdevej 2, 9240Landzonetilladelse til lovliggørelse af 2 stk brændeskure på hver 28 m² og drivhus 12 m²Tilladelse14-10-2021
9240 NibeTostrup Brovej, NibeSkovrejsningVVM-screeningsafgørelseSe annonce
9260 GistrupFlamstedvej 271, 9260 GistrupLandzonetilladelse til etablering af 6 lysmaster på 6 meter omkring ridebaneTilladelse22-10-2021
9260 GistrupTorderupvej 6Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdige bygningerNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning19-10-2021
9260 GistrupHadsundvej 281 og 283regnvandsbassinerTilladelse14-10-2021
9260 GistrupGammel Lundegårde 70, 9260Landzonetilladelse til opførelse af pavillon på 44 m² til golfsimulatorTilladelse13-10-2021
9270 KlarupNørkæret 41Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygningNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning05-10-2021
9280 StorvordeKystvej 118, 9280 StorvordeLandzonetilladelse til etablering af ny gittermast på 42 meterTilladelse14-10-2021
9280 StorvordeVigen 38EPumestation til fjernvarmeTilladelse24-09-2021
9280 StorvordeEngvej 15Apumpestation på 260 m² til fjernvarmeTilladelse24-09-2021
9310 VodskovKæragerholmvej, Landområde NordSolcellerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering25-10-2021
9370 HalsLindholm, Aalborg Øst, Vadum, Svenstrup og UlstedForslag til ændring af spildevandsplanen som følge af vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg.Forslag til ændring af spildevandsplan18-11-2021
9370 HalsNørrehedevej, HalsSkovrejsningVVM-screeningsafgørelseSe annonce
9370 HalsHouvej 133Ny Vandværksbygning på 370 m²Tilladelse24-09-2021
9380 VestbjergBakmøllevej 270, 9380 VestbjergNedsivning af drænvand fra tennis- og paddelbaner til grøft (Ændring)Tilladelse30-09-2021
9381 SulstedKæragerholmvej, Landområde NordSolcellerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering25-10-2021
9382 TylstrupTylstrup Nørrehede, TylstrupSkovrejsningVVM-screeningsafgørelseSe annonce
9382 TylstrupKæragerholmvej, Landområde NordSolcellerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering25-10-2021
9400 NørresundbyLindholm, Aalborg Øst, Vadum, Svenstrup og UlstedForslag til ændring af spildevandsplanen som følge af vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg.Forslag til ændring af spildevandsplan18-11-2021
9400 NørresundbyMølndalsvej 2 -20 m.fl., NørresundbyNedlæggelse af offentlig vejTilladelse06.10.2021
9430 VadumBrorholtvej 4Afgørelse om nedrivning af bevaringsværdig bygningNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning21-10-2021
9430 VadumLindholm, Aalborg Øst, Vadum, Svenstrup og UlstedForslag til ændring af spildevandsplanen som følge af vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg.Forslag til ændring af spildevandsplan18-11-2021
9430 VadumThisted Landevej 53To cykelskureTilladelse27-09-2021