Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovpligtige annoncer

Her finder du de aktuelle annoncer, som By og Land samt Klima og Miljø har offentliggjort. Annoncerne er formelt offentlige bekendtgørelser, som forvaltningen er forpligtet til at bringe efter lovgivningen. Det kan f.eks. være planer og sager i offentlig høring, eller planer og sager, du kan klage over.

Lovpligtige annoncer

Tilmeld dig nyhedsmail med lovpligtige annoncer

Webtilgængelighed

Det er vigtigt for os, at Aalborg Kommunes hjemmesider kan bruges af alle, der kan og vil.

Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv eller ring til vores serviceteam vedrørende webtilgængelighed.

Kontakt vedrørende webtilgængelighed

Skriv til os på was@aalborg.dk
Ring på telefon 9931 1619

Find annoncer her


PostnummerAdresseAnvendelseTypeEvt. frist
Hele kommunenAalborg KommuneLovpligtige rottetilsynKampagne28-02-2023
9000 AalborgØsterbro 40 Danish Crown A/SAfgørelseAfgørelse22-02-2023
9000 AalborgLimfjorden ud for SpeditørvejIndvinding af overfladevand til afkøling af testmotorTilladelse14-02-2023
9000 AalborgFrederik Obelsvej m.fl. i Sygehus Syd-området, AalborgAnalysefritagelse af jordAfgørelse10-02-2023
9000 AalborgMiljøzonen i Aalborg midtbySkærpede restriktioner i Miljøzonen. Forbud mod dieselbiler uden partikelfilter i miljøzonen fra 1. oktober 2023.Afgørelse
9000 AalborgJyllandsgade, Aalborg MidtbyBolig og erhvervLokalplanSe dato
9000 AalborgDen sydvestlige del af Eternitten, GrønlandskvarteretBoliger og erhvervLokalplan og miljøvurderingSe annonce
9220 Aalborg ØstForårsvej 15, 9220 Aalborg ØstLandzonetilladelse til udstykning af to parceller på 766 m² og 836 m² til helårsbeboelseTilladelse23-02-2023
9220 Aalborg ØstFredrik Bajers Vej, Aalborg ØstOffentliggørelse af vandløbsprojekt og VVM-screeningsafgørelse - etablering af dræn med udledning via udløbsbygværkOffentliggørelse af projekt samt VVM-screeningsafgørelse14-02-2023
9220 Aalborg ØstTroensevej, Erhverv ØstRessourceparkKommuneplantillæg og lokalplanSe annonce
9230 Svenstrup JMidgården 6, 9230 Svenstrup JNedrivning af BBR-bygning 2Tilladelse07-03-2023
9230 Svenstrup JSvenstrupReduktion af skovbebyggelinjeAfgørelseSe annonce
9230 Svenstrup JFlødal Allé, SvenstrupErhvervLokalplan og miljøvurdering20-07-2023
9230 Svenstrup JRunesvinget, SvenstrupBoligerLokalplan og miljøvurdering06-07-2023
9230 Svenstrup JFlødalen, SventrupErhvervLokalplan og miljøvurdering16-06-2023
9230 Svenstrup JGuldbækken v. Østermøllevej - SvenstrupVandløbsrestaureringVVM-screeningsafgørelse23-05-2023
9240 NibeHalkærvej 86, Skørbæk, 9240 NibeLandzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus på 205 m² med integreret garage på 62 m²Tilladelse08-03-2023
9240 NibeKildegade, Søndergade, Sygehusvej og Grydstedvej, NibeForslag til ændring af spildevandsplanForslag til ændring af spildevandsplan28-03-2023
9260 GistrupGunderupvej 150HusstandsvindmølleTilladelse02-03-2023
9260 GistrupAladdinvej 14, 9260 GistrupLandzonetilladelse til opførelse af forsamlingshus på 136 m²Tilladelse20-02-2023
9260 GistrupEgnsplanvej, GistrupUdledning af vejvand fra udvidelse af Egnsplanvej til Landbækken. Vejvandet renses og drosles i våde regnvandsbassiner inden udledning til vandløb.Tilladelse15-02-2023
9280 StorvordeKærsholmvej, MouEkspropriation til etablering af ny bro over Flansbæk på Kærsholmvej, MouÅstedsforretning
9280 StorvordeKystvej 144, Dokkedal, 9280 StorvordeOpsætning af 12,5 kWh solceller på stativ på jordenTilladelse17-02-2023
9293 KongerslevKongensgade 43amidlertidig tilladelse til UV-anlægTilladelse21-02-2023
9293 KongerslevKongensgade 3Anyt enfamiliehusTilladelse08-02-2023
9310 VodskovMøgelmosevej 43husstandvindmølleTilladelse08-03-2023
9310 VodskovElsamvej, Nefovej m.fl - Landområde NordForsyningsanlæg og Grønt Testcenter, Norbis ParkKommuneplantillæg og lokalplan23-07-2023
9370 HalsBisnapvej 32, 9370 HalsLandzonetilladelse til opsætning af volleyball bane på eksisterende opholdsarealTilladelse21-02-2023
9370 HalsAne Vifferts Vej 9, 9370 HalsDispensation fra NBL § 18, fortidsmindebeskyttelseslinjen til nedrivning af hus, udestue og garage (BBR-bygn. 1+2+3)Dispensation13-02-2023
9380 VestbjergHjørring Landevej 70, 9380 Vestbjerg/ Tingvej 22, 9380 VestbjergLandzonetilladelse til 10.000 m2 midlertidig arbejds- og jorddepotplads i forbindelse med separatkloakeringTilladelse08-02-2023
9381 SulstedElkærvej 146, 9381 SulstedDispensation fra NBL § 16, åbeskyttelseslinjen, til opførelse af enfamiliehus på 242 m², heraf 25 m² overdækket arealDispensation21-02-2023
9381 SulstedElkærvej 146, 9381 SulstedLandzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus på 242 m², heraf 25 m² overdækket arealTilladelse21-02-2023
9400 NørresundbyEn række offentlige veje ved Skanseparken, NørresundbyI forbindelse med separatkloakering undtages jorden fra Nordre Skansevej m.fl. fra dokumentationskraveneAfgørelse01-03-2023
9400 NørresundbyLoftbrovej, NørresundbyUdvidelse af erhvervsområdeFordebatSe annonce
9400 NørresundbyStigsborg Parkvej, NørresundbyBoligprojekt med mulighed for liberale erhvervLokalplan04-05-2023
9400 NørresundbySyrestien, Nørresundby MidtbyRekreative formålKommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9430 VadumVejlen, VadumUdskiftning af vejbro over Skifferbækken på VejlenTilladelse06-03-2023