Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovpligtige annoncer

Her finder du de aktuelle annoncer, som By- og Landskabsforvaltningen samt Miljø- og Energiforvaltningen har offentliggjort. Annoncerne er formelt offentlige bekendtgørelser, som forvaltningen er forpligtet til at bringe efter lovgivningen. Det kan f.eks. være planer og sager i offentlig høring, eller planer og sager, du kan klage over.

Nyhedsmail

Tilmeld dig nyhedsmail med lovpligtige annoncer


PostnummerAdresseAnvendelseTypeEvt. frist
Hele kommunenHele kommunenAfklaring af rørlagte strækninger som vandløb eller kloakVedtaget ændring til spildevandsplanen
9000 AalborgBredgade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg MidtbyButikker, boliger m.m.Forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9000 AalborgOldenborrevej 2Etablering af forhindringsbaneTilladelse13-02-2020
9000 AalborgNørholmsvej 210Benfamiliehus på 180 m² med overdækning på 17 m² og garageTilladelse11-02-2020
9000 AalborgDag Hammerskjøldsgade 2C-2DEkspropriation af areal til PlusBus, etape 5, ved Bethaniakirken - Jyllandsgade / Dag Hammarskjølds GadeÅstedsforretning
9000 AalborgGodsbanearealet, Aalborg MidtbyBoligerForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9200 Aalborg SVFrejlevByudviklingsplanForslag til kommuneplan og miljøvurderingSe annoncen
9200 Aalborg SVSandtuevej 30Opførelse af ny institutionTilladelse22-01-2020
9220 Aalborg ØstTroensevej 2Krydsning af de offentlige vandløb Landbækken, Romdrup Å, Hjælpevandløbet, Lodsholmgrøften, Damgrøften, Nørkærsgrøften og SønderkærsgrøftenTilladelse10-02-2020
9230 Svenstrup JMosevangen 5Rørlægning af privat grøftTilladelse14-02-2020
9230 Svenstrup JRidemandsmøllevej 55Etablering af en ringforbindelse for Godthåb VandværkAfgørelse04-02-2020
9230 Svenstrup JKirkedalen i SvenstrupPrivat fællesvejVejsyn07-02-2020
9230 Svenstrup JMosevangen 5Rørlægning af en åben grøft på matr.nr. 4b Nr. Svenstrup By, SvenstrupVandløbsregulering og VVM-screening10-01-2020
9240 NibeLundevej 57Opførelse af 25 boligerDispensation13-02-2020
9240 NibeHalkærvejUdskiftning af vejbro over Halkær ÅTilladelse04-02-2020
9260 GistrupGistrupByudviklingsplanForslag til kommuneplan og miljøvurderingSe annoncen
9270 KlarupRomdrupvejEtablering af minivådområdeTilladelse14-02-2020
9280 StorvordeMøllesøvejVilkårsændring til udledningstilladelse opspædt spildevand fra udløb i DokkedalTilladelse13-02-2020
9310 VodskovGraverhusvej 5Etablering af midlertidig oplags- og arbejdspladsTilladelse14-02-2020
9310 VodskovVesterladenvej 21-23Opførelse af væksthus på 4.577 m² til dyrkning af medicinsk cannabisTilladelse12-02-2020
9370 HalsSommerhusområdet Hals/HouVilkårsændring i tilladelse til sænkning af grundvandet ifm. spildevandskloakeringTilladelse til grundvandssænkning18-02-2020
9380 VestbjergSyd for Mejlstedvej, VestbjergCenter-, bolig- og rekreativt områdeForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9400 NørresundbyBjerggade med tilhørende sidegaderAfgørelse om ikke at foretage miljøvurdering ifm. separatkloakeringMiljøvurdering17-02-2020
9400 NørresundbyBanestrækningen til Lindholm ÅVilkårsændring af tilladelse til udledning af overfladevandTilladelse06-02-2020
9430 VadumTorpet kærvej 37, 9430 VadumNedrivning af bevaringsværdigOffentliggørelse af ansøgning18-02-2020