Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovpligtige annoncer

Her finder du de aktuelle annoncer, som By- og Landskabsforvaltningen samt Miljø- og Energiforvaltningen har offentliggjort. Annoncerne er formelt offentlige bekendtgørelser, som forvaltningen er forpligtet til at bringe efter lovgivningen. Det kan f.eks. være planer og sager i offentlig høring, eller planer og sager, du kan klage over.

Nyhedsmail

Tilmeld dig nyhedsmail med lovpligtige annoncer


PostnummerAdresseAnvendelseTypeEvt. frist
9000 AalborgNy Kærvej/Asylvej, KærbyBoligerKommuneplantillæg og lokalplanSe annoncen
9210 Aalborg SØNøhr Sørensens Vej, GrønlandskvarteretCenterområdeForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9220 Aalborg ØstForårsvej 17, 9220 Aalborg ØstUdstykning og bebyggelseTilladelse28-05-2018
9220 Aalborg ØstAlfred Nobels Vej og James Tobins Alle, UniversitetsområdetBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9230 Svenstrup JFlødalvej 30Lovliggørelse af læskureTilladelse28-05-2018
9240 NibeLundby Bæk ved udløbet til Dybvad Å, 9240 NibeVandløbsrestaureringProjektforslag17-07-2018
9240 NibeDybvad Å ved Brårupvej 8, 9240 NibeVandløbsrestaureringProjektforslag17-07-2018
9240 NibeBarmer Bæk, 9240 NibeVandløbsrestaureringProjektforslag17-07-2018
9240 NibeBeltoft Mark 2Indvinding af 800 m3 grundvand årligt. Gældende i 10 år.Tilladelse13-06-2018
9260 GistrupLundby Mosevej 11, 9260 GistrupNedrivning af bevaringsværdig bygningOffentliggørelse af ansøgning14-06-2018
9270 KlarupRomdrupvej 78AOpførelse af enfamiliehus med integreret garageTilladelse04-06-2018
9310 VodskovVodskovvej 135Dispensation fra skovbyggelinjeDispensation06-06-2018
9310 VodskovVodskovByudviklingsplan - supplerende høringForslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering04-06-2018
9370 HalsHouvej 133Etablering af UV-anlæg Ulsted-Aalebæk VandværkTilladelse31-05-2018
9370 HalsKongevejen 128Etablering af UV-anlæg Ulsted- Aalebæk VandværkTilladelse31-05-2018
9370 HalsNordmandshage 49kuglefang/ jordvold på skydebaneTilladelse01-06-2018
9380 VestbjergTingvej 59udskiftning af anneksTilladelse06-06-2018
9381 SulstedMilbakvej, Elkærvej og Mindevej vest for SulstedÆndring på baggrund af fastsættese af tidsfrist for spildevandskloakeringForslag til ændring af spildevandsplan09-08-2018
9381 SulstedElkærvej 105Etablering af privat udpumpningsanlæg for drænvand til Lindholm Å på matr. nr. 1 fm, Sdr. Elkær Hgd., SulstedTilladelse12-06-2018
9382 TylstrupStenisengevej 39Nedrivning af bevaringsværdig bygningTilladelse20-06-2018
9382 TylstrupLuneborgvej 105ELovliggørelse af containere samt overdækningTilladelse13-06-2018
9382 TylstrupTylstrupvejKrydsning af af Lindholm Å med vandforsyningsledning ved styret underboringTilladelse06-06-2018
9400 NørresundbyLars Dyrskøts Vej 16Opførelse af overdækket terrasseDispensation13-06-2018
9430 VadumVadum Kirkevej øst for VadumÆndring på baggrund af fastsættelse af tidsfrist for spildevandskloakeringForslag til ændring af spildevandsplan09-08-2018