Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovpligtige annoncer

Her finder du de aktuelle annoncer, som By og Land samt Klima og Miljø har offentliggjort. Annoncerne er formelt offentlige bekendtgørelser, som forvaltningen er forpligtet til at bringe efter lovgivningen. Det kan f.eks. være planer og sager i offentlig høring, eller planer og sager, du kan klage over.

Lovpligtige annoncer

Tilmeld dig nyhedsmail med lovpligtige annoncer

Webtilgængelighed

Det er vigtigt for os, at Aalborg Kommunes hjemmesider kan bruges af alle, der kan og vil.

Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv eller ring til vores serviceteam vedrørende webtilgængelighed.

Kontakt vedrørende webtilgængelighed

Skriv til os på was@aalborg.dk
Ring på telefon 9931 1619

Find annoncer her


PostnummerAdresseAnvendelseTypeEvt. frist
Hele kommunenHele kommunenSkærpede restriktioner i miljøzonenFordebat17-08-2022
Hele kommunenHele kommunenKortlægning af beskyttet naturKortlægning af beskyttet natur
9000 AalborgWilly Brands Vej syd, UniversitetsområdetBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering22-08-2022
9000 AalborgPioner Alle, SkalborgOffentliggørelse af vandløbsreguleringsprojektOffentliggørelse af ansøgning20-07-2022
9000 AalborgSydvestlige del af Eternitten - 2 p-huseAfgørelse om ikke VVM-pligtAfgørelse15-12-2022
9000 AalborgSydvestlige del af Eternitten, GrønlandskvarteretBoliger og erhvervForslag til lokalplan og miljøvurdering08-07-2022
9000 AalborgSorthøj Syd, HasserisBoligerLokalplan og miljøvurderingSe annonce
9000 AalborgGabriel og Åparken, AalborgOffentliggørelse af vandløbsrestaureringsprojektVandløbsrestaurering og VVM-screening25-07-2022
9000 AalborgTroensevej, Aalborg ØstNordjyllands RessourceparkForslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering07-07-2022
9200 Aalborg SVNibevej 54, Aalborg SVEksisterende tilladelse til nedsivning af vejvand tilbagekaldesOphævelse11-07-2022
9200 Aalborg SVSorthøj Syd, HasserisBoligerLokalplan og miljøvurderingSe annonce
9210 Aalborg SØWilly Brands Vej syd, UniversitetsområdetBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering22-08-2022
9210 Aalborg SØMalum Alle og Fjeldshøjvej, Sdr. TrandersBoliger og erhvervForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering05-09-2022
9210 Aalborg SØKongshøj Kildeplads, Bavnehøj 99 m.fl.Udledning af skyllevand fra renpumpning af drikkevandsboringerTilladelse18-07-2022
9210 Aalborg SØSydvestlige del af Eternitten, GrønlandskvarteretBoliger og erhvervForslag til lokalplan og miljøvurdering08-07-2022
9220 Aalborg ØstMalum Alle og Fjeldshøjvej, Sdr. TrandersBoliger og erhvervForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering05-09-2022
9220 Aalborg ØstWilly Brands Vej syd, UniversitetsområdetBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering22-08-2022
9220 Aalborg ØstKertemindevej 2a, Aalborg østEtablering af underjordisk tæt rørbassin til forsinkelse inden tilslutning til offentlig kloakTilladelse07-07-2022
9220 Aalborg ØstAalborg Portland, Rørdalsvej 44, Aalborg østEtablering af to moniteringsboringer og vandindvinding til prøveudtagningTilladelse29-06-2022
9220 Aalborg ØstTroensevej, Aalborg ØstNordjyllands RessourceparkForslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering07-07-2022
9230 Svenstrup JHobrovej 743, 9230Dispensation fra NBL § 16 - åbeskyttelseslinjen til mandskabs- og drift kontor på 95 m²Dispensation11-07-2022
9240 NibeTostrupvej 177, 9240Landzonetilladelse til midlertidig beboelse på 112 m² samt overdækket areal på 15 m² i 2 årTilladelse11-07-2022
9240 NibeTostrupvej 185tilbygning til stuehusDispensation08-07-2022
9240 NibeKlæstrupvej 7, Pandum, 9240 NibeLandzonetilladelse til opførelse af ny lade på 146,5 m²Tilladelse06-07-2022
9240 NibeAalborg Forsyning, Kloak, Restrup Kærvej, St. Restrup, NibeMidlertig sænkning af grundvandet i forbindelse med separatkloakering og etablering af bassinÆndring af miljøgodkendelse01-07-2022
9240 NibeSøndergade/Sygehusvej i NibeBolig og ErhvervForslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering07-07-2022
9260 GistrupNygårdsparken, Nørgårdsvej, Pakhusvej og Hadsundvej, Gistrup.Ændring af spildevandsplanenVedtagelse
9260 GistrupSønder Tranders Vej 153Dudstykning til helårsbeboelseTilladelse22-07-2022
9260 GistrupHadsundvej, Gistrup - Gateway GistrupOmlægning, Nedlæggelse af offentlig vejTilladelse10. august 2022
9260 GistrupNygårdsvej m.fl. GistrupMidlertidig sænkning af grundvandsstandenTilladelse07-07-2022
9270 KlarupNy bebyggelse, matr. 1bf i Romdrup by ved Lodsholmsvej, KlarupTilslutning af forsinket tag- og overfladevand til Aalborg KloakTilladelse18-07-2022
9280 StorvordeSkelkanalen ved matr. nr. 7000a Skellet By, Mou - AalborgvejKrydsning af offentligt vandløb Skelkanalen med vakuumledningssystem med spildevandTilladelse22-07-2022
9280 StorvordeHybenvej m.fl., StorvordeMidlertidig sænkning af grundvandsstandenTilladelse07-07-2022
9280 StorvordeHejrevej m.fl., StorvordeMidlertidig sænkning af grundvandsstandenTilladelse07-07-2022
9280 StorvordeKystvej 78D, 9280Landzonetilladelse til ny traktorgarage på 45 m² og lovliggørelse af arbejdsskur på 6,5 m²Tilladelse01-07-2022
9310 VodskovFølfodvejVejprojekt i erhvervsområdeVVM-screeningsafgørelseSe annonce
9310 VodskovGrindstedvej 43, 9310Landzonetilladelse til udstykning af grund på 1367 m²Tilladelse05-07-2022
9370 HalsNørtoftvej 7Landzonetilladelse til padelbaneTilladelse12-07-2022
9370 HalsUlsted-Aalebæk Vandværk, Houvej 133, HalsDrift af et UV-anlæg på vandværketTilladelse29-06-2022
9370 HalsUlsted-Aalebæk Vandværk, Kongevejen 128, HalsDrift af et UV-anlæg på vandværketTilladelse29-06-2022
9380 VestbjergTengedal 6, 9380 VestbjergLandzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på 497 m² heraf 126 m² integreret garageTilladelse14-07-2022
9381 SulstedKnut Hamsuns Vej, Sigurd Hoels Vej, Jonas Lies Vej og Alexander Kiellands Vej, Sulstedmidlertidig sænkning af grundvandsstanden i forbindelse med separat-kloakering, etape 2Tilladelse07-07-2022
9382 TylstrupKæragerholmvej, Landområde NordSolcellerKommuneplantillæg og lokalplanSe annonce
9400 NørresundbyKystvejen 60, 9400 NørresundbyDispensation fra skovbyggelinje til etablering af fjernvarmepumpestation, 40 m²Dispensation13-07-2022
9400 NørresundbyEngvej - Nordre Havnegade - LimfjordsvejVejprojekt for nyt signalanlægVVM-screeningsafgørelsese annonce
9400 NørresundbyØstergade - LerumbakkenEkspropriation til etablering af venstresvingsbane for cyklisterÅstedsforretning
9400 NørresundbyEngvej – Nordre HavnegadeEkspropriation til etablering af nyt krydsÅstedsforretning