Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovpligtige annoncer

Her finder du de aktuelle annoncer, som By- og Landskabsforvaltningen samt Miljø- og Energiforvaltningen har offentliggjort. Annoncerne er formelt offentlige bekendtgørelser, som forvaltningen er forpligtet til at bringe efter lovgivningen. Det kan f.eks. være planer og sager i offentlig høring, eller planer og sager, du kan klage over.

Nyhedsmail

Tilmeld dig nyhedsmail med lovpligtige annoncer


PostnummerAdresseAnvendelseTypeEvt. frist
9000 AalborgSkelbækvej 25Udstykning af parcel til enfamiliehusTilladelse14-05-2019
9000 AalborgVesterbro - matr.nr. 1014g Aalborg BygrundeEtablering af en pumpeboring og en pejleboringTilladelse09-05-2019
9000 AalborgHadsundvej 128, VejgårdDagligvarebutikForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9000 AalborgVejgaard VandværkEtablering af ny rentvandstank på 450 m3Tilladelse23-04-2019
9200 Aalborg SVSvanholmgrøftenProjekt for regulering af det offentlige vandløb SvanholmgrøftenVandløbsregulering10-05-2019
9210 Aalborg SØGugBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9210 Aalborg SØKildeplads EngkildeMidlertidig tilladelse til produktion af blandingsvandTilladelse25-04-2019
9230 Svenstrup JTostrupvejRegulering af rørlagt strækning i det offentlige vandløb DøsebækVandløbsregulering08-05-2019
9230 Svenstrup JDøsebækparken, GodthåbBoligerLokalplanSe annonce
9240 NibeKildeplads Nibe - Sønderholm PlantageEtablering og drift af et UV-anlægTilladelse09-05-2019
9240 NibeNyrup Mark 10Opførelse af garage/udhusTilladelse06-05-2019
9240 NibeSønderholmBoligerFordebatSe annonce
9240 NibeTostrup-Restrup ÅVandløbsrestaureringsprojekt ved St. Restrup Dambrug - en udstrækning på ca. 1.850 ml. St. Restrup og TostrupVandløbsrestaurering og VVM-screeningKlagefrist 05-04-2019 - Indsigelsesfrist 03-05-2019
9240 NibeKlæstruplundvej 4aNedlæggelse af privat fællesvejTilladelse29.04.2019
9260 GistrupVaarst VandværkAnvendelse af grundvand fra boring til almen vandforsyningTilladelse10-05-2019
9260 GistrupArndrup VandforsyningsselskabIndvinding af grundvand til alment formålTilladelse og VVM-screening06-05-2019
9270 KlarupRomdrupvej 86CEtablering af privat udpumpninganlægAfgørelse07-05-2019
9280 StorvordeKanalvej 2Etablering af privat udpumpningsanlæg samt minivådområdeAfgørelse07-05-2019
9280 StorvordeMatr.nr. 20C Egense By, Mou - Egense Nord DigelagKystsikring af Langerak digetAfgørelse om ikke-VVM-pligt03-05-2019
9280 StorvordeMatr.nr. 20C Egense By, Mou - Egense Nord DigelagKystsikring Egense NordProjektforslag03-05-2019
9280 StorvordeStorvordeCenterområdeForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9280 StorvordeTofthøjvejBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9293 KongerslevHaslevgård ÅUdlæg af 6 grusbanker af 50 meters længde over ca. 6 kmProjektforslagHøringsfrist 16-05-2019
9310 VodskovLindholm Å, Blødens Grøft, Hostrup Vang Grøft samt Skiveren4 restaureringsprojekter i vandløbProjektforslag10-06-2019
9310 VodskovSmalby 17ArbejdspladsTilladelse06-05-2019
9310 VodskovVodskov IdrætsforeningNedsivning og udledning af overfladevand fra ny kunstgræsbane til Vestre AfløbsgrøftTilladelse24-04-2019
9310 VodskovVodskov IdrætsforeningKunstgræsbane - VVM afgørelseAfgørelse om ikke-VVM-pligt24-04-2019
9362 GandrupHouvej 262b - Fælleshus i Øster HassingNedsivning af tag- og overfladevandTilladelse09-05-2019
9370 HalsLindholm Å, Blødens Grøft, Hostrup Vang Grøft samt Skiveren4 restaureringsprojekter i vandløbProjektforslag10-06-2019
9370 HalsBredheden 6Opførelse af fritliggende enfamiliehusTilladelse06-05-2019
9370 HalsTorvegade 11Nedlæggelse af offentligt vejarealTilladelse29-05-2019
9380 VestbjergSøhusevej 5Opførelse af fritliggende enfamiliehusTilladelse25-04-2019
9381 SulstedLindholm Å, Blødens Grøft, Hostrup Vang Grøft samt Skiveren4 restaureringsprojekter i vandløbProjektforslag10-06-2019
9382 TylstrupLindholm Å, Blødens Grøft, Hostrup Vang Grøft samt Skiveren4 restaureringsprojekter i vandløbProjektforslag10-06-2019
9400 NørresundbyAne Dams Gade med sidegaderTillæg til spildevandsplan 2016-2027 til separatkloakeringAfgørelse om ikke-VVM-pligt09-05-2018
9400 NørresundbyHøjvangsvej 36Etablering af hævet opholdsarealDispensation06-05-2019
9400 NørresundbyLufthavnsvej 46MTknikhus til ventilationsanlæg på 170 m²Tilladelse03-05-2019