Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovpligtige annoncer

Her finder du de aktuelle annoncer, som By- og Landskabsforvaltningen samt Miljø- og Energiforvaltningen har offentliggjort. Annoncerne er formelt offentlige bekendtgørelser, som forvaltningen er forpligtet til at bringe efter lovgivningen. Det kan f.eks. være planer og sager i offentlig høring, eller planer og sager, du kan klage over.

Nyhedsmail

Tilmeld dig nyhedsmail med lovpligtige annoncer


PostnummerAdresseAnvendelseTypeEvt. frist
9000 AalborgParkvej, Hobrovej og MølleparkvejVedtaget ændring af spildevandsplanen AalborgVedtagelse
9000 AalborgStolpedalsvej 2, 9000 AalborgOpføresle af 91 m² tilbygingTilladelse20-07-2020
9000 AalborgRørdalafgørelse om ikke vvm-redegørelse for regnvandsbassinerAfgørelse22-07-2020
9000 AalborgRørdalny udledningstilladelse for udløb til LimfjordenTilladelse22-07-2020
9000 AalborgNørre Tranders, VejgaardBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingse annonce
9000 AalborgBredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg MidtbyButikker, boliger m.m.Kommuneplantillæg og lokalplanSe annonce
9000 AalborgDronning Christines Vej 2 samt Annebergvej 3Nedrivning af bevaringsværdige enfamiliehuseOffentliggørelse af ansøgning14-07-2020
9000 AalborgAabos Plads, Aalborg MidtbyParkeringForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9000 AalborgAabos Plads, Aalborg MidtbyParkeringVVM-screeningsafgørelseSe annonce
9000 AalborgKarolinelundsvej, Ø-gadekvarteretBoligerForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9200 Aalborg SVNibevej 265, 9200 Aalborg SVOpføresle af garage med værksed på 134 m²Tilladelse31-07-2020
9210 Aalborg SØBrådalvej 50Etablering/lovliggørelse af oplags/vendeplads ifbm. værkstedTilladelse23-07-2020
9220 Aalborg ØstDa Vinci Parken - Alfred Nobels VejTilslutning af overfladevand fra regnvandsbassiner til eksisterende afløbssystemTilladelse27-07-2020
9220 Aalborg ØstBudumvej 50Opsætning af gittermast på 36 m.Tilladelse17-07-2020
9220 Aalborg ØstMarkvejen 4enfamiliehus med erhvervTilladelse
9230 Svenstrup JKirkestien 22Ændret anvendelse af arealTilladelse22-07-2020
9230 Svenstrup JFerslevvej 30Indvinding af vand til husdyrdrift og husholdningTilladelse20-07-2020
9230 Svenstrup JSvenstrupholm 39anvendelse til hundetræning og udskiftning af klubhusTilladelse17-07-2020
9230 Svenstrup JTolstrupvej, GodthåbBoligerForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9230 Svenstrup JSvenstrupByudviklingsplanForslag til kommuneplan og miljøvurderingSe annonce
9230 Svenstrup JFerslevvej 45Vandindvinding til vand til husholdning og stalddriftTilladelse13-07-2020
9230 Svenstrup JSkovdalsvej, SvenstrupSkovrejsningVVM-screeningsafgørelseSe i annonce
9230 Svenstrup JLille Volstrupvej 51, 9230Nedrivning af bevaringsværdigOffentliggørelse af ansøgning02.07.2020
9240 NibeEjdrupvej 12Indvinding af 20.000 m3 vand til stalddrift ved svinebrugTilladelse og VVM-screening31-07-2020
9240 NibeHalkærvej 81Påbud om forbedring af vandkvalitet samt dispensation for vandkvalitetskravPåbud27-07-2020
9240 NibeKirkevej 20Indvinding af vand til husholdning og stalddriftTilladelse21-07-2020
9240 NibeNymøllevej 126Vilkårsændring i tilladelse til nitratrensning af vand til brug ved produktion og slagtning af kyllingerTilladelse21-07-2020
9240 NibeSøndergade og Sygehusvej, NibeBoligerForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9240 NibeHovholmvej 1Etablering af boring og til vandindvinding til markformålTilladelse17-07-2020
9240 NibeMølgård DambrugVedtagelse af vandløbsrestaurering Dybvad ÅVedtagelse15-07-2020
9240 NibeNymøllevej 126BVandindvinding til stalddrift af kyllingeproduktion og slagteriTilladelse13-07-2020
9240 NibeRestrup Kærvej, NibeSkovrejsningVVM-screeningsafgørelseSe i annonce
9240 NibeHalkærvej 86, 9240 NibeNedrivning af bevaringsværdigTilladelse02-07-2020
9240 NibePindstrupvej 3, 9240Nedrivning af bevaringsværdigTilladelse27.06.2020
9240 NibeBinderup ÅUdlægning af gydegrusVandløbsrestaurering og VVM-screening06-07-2020
9260 GistrupFlamstedvej 62Opførelse af enfamiliehusTilladelse29-07-2020
9260 GistrupFlamstedvej 290Udstykning af helårsparcelTilladelse27-07-2020
9280 StorvordeHjortevej, MouUdjævning af brinker og afgrav af jordvoldeTilladelseSe i annonce
9293 KongerslevKærvejafgørelse om ikke- VVM-pligt-etablering af minivådområdeAfgørelse24-07-2020
9293 KongerslevHestholmvejAfgørelse om ikke VVM-pligt samt projekt om etablering af minivådområdeAfgørelse24-07-2020
9310 VodskovKrogensvej 45Dispensation fra naturbeskyttelsensloven samt tilladelse til krydsning af Spensig BækTilladelse23-07-2020
9310 VodskovNordjyllandsværketUdledning af overfladevand til Stae BækTilladelse23-07-2020
9310 VodskovVesterladenvej 23Tilladelse til udledning af overfladevand fra væksthusTilladelse22-07-2020
9310 VodskovVesterladensvej 23VVM-screeningsafgørelse om etablering af regnvandsbassinVVM-screeningsafgørelse22-07-2020
9362 GandrupGandrupTilvejebringelse af ekspropriationsgrundlag ifm. etablering af rensebassinForslag til ændring af spildevandsplan20-08-2020
9370 HalsAalborgvej, HoltetSkovrejsningVVM-screeningsafgørelseSe i annonce
9370 HalsNørrehedevej, HalsSkovrejsningVVM-screeningsafgørelseSe i annonce
9370 HalsKongelunden 17Etablering nyt vandløb matr.nr. 25 cd Hals By, Hals med udløb til det offentlige vandløb Den Krogede BækTilladelse21-07-2020
9380 VestbjergMejlstedvej, VestbjergCenter-, bolig- og rekreativt områdeKommuneplantillæg og lokalplanSe annonce
9400 NørresundbyVoerbjergvej 108, 9400 NørresundbyOpsætning af 1,8 m husgavlantenne til fjernaflæsning af fjernvarmemålereTilladelse20-07-2020
9400 NørresundbyStigsborg Parkvej, NørresundbyTillæg til lokalplanForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9400 NørresundbyTeglværksvej 8Etablering af nyt vandløbTilladelse17-07-2020
9400 NørresundbyKystvejen 54FEtablering af tankstationDispensation16-07-2020
9400 NørresundbyLufthavnsvej 46MNy malehal på 1.175 m²Tilladelse08-07-2020
9400 NørresundbyLarsensvej, LindholmBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9430 VadumThisted Landevej 53Etablering af to bro over Gammel Å ifm. træningsby ved Flyvestation AalborgTilladelse21-07-2020