Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovpligtige annoncer

Her finder du de aktuelle annoncer, som By- og Landskabsforvaltningen samt Miljø- og Energiforvaltningen har offentliggjort. Annoncerne er formelt offentlige bekendtgørelser, som forvaltningen er forpligtet til at bringe efter lovgivningen. Det kan f.eks. være planer og sager i offentlig høring, eller planer og sager, du kan klage over.

Nyhedsmail

Tilmeld dig nyhedsmail med lovpligtige annoncer


PostnummerAdresseAnvendelseTypeEvt. frist
Hele kommunenHele kommunenRottebekæmpelseKampagne
Hele kommunenHele kommunenUdpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområderPlanstrategi25-08-2017
9000 AalborgAnnebergvej 173-181Boliger og institutionForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9000 AalborgTranebærparkenGrundvandssænkning ifm. byggemodning etape 1Tilladelse12-09-2017
9000 AalborgNørholmsvej 165Etablering af en horse WalkerTilladelse06-09-2017
9000 AalborgÅgade samt tilstødende sidegaderÆndring på baggrund af fastsættelse af tidsfrist for separatkloakering af dele af K-område 0.1.09, 0.1.16 og 0.1.25.Forslag til ændring af spildevandsplan13-09-2017
9200 Aalborg SVPoul Anker Bechs VejMidlertidig udledning af overfladevandTilladelse13-09-2017
9200 Aalborg SVSystemvej 18, 9200 Aalborg SVAntennemast forhøjes med 3,70 mTilladelse07-09-2017
9200 Aalborg SVDigtervejen Nord, SkalborgBoliger og erhvervForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9220 Aalborg ØstTranholmvej, 9220 Aalborg ØstEkspropriation vedr. udvidelse af Tranholmvej, Aalborg Øst fra to til fire vejbaner m.v.Åstedsforretning
9230 Svenstrup JFerslev Byvej 52Nedrivning af bevaringsværdige bygningerTilladelse18-09-2017
9230 Svenstrup JJægersborg Alle 2Opførelse af skurTilladelse07-09-2017
9230 Svenstrup JTingstedetBoligerForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9240 NibeKoldsmindevej og VestergadeBoliger og erhvervForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9240 NibeByvejen 16, 9240 NibeUdflytning af landbrug fra Vårvej 38, 9240Tilladelse11-09-2017
9260 GistrupSønder TrandersNy sognegårdForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9270 KlarupLodsholmvejBoliger og erhvervForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9280 StorvordeFjordvej 30Opførelse af 6 redskabsskureAfgørelse01-09-2017
9280 StorvordeTofthøjvej 45Tilladelse til udledning af drænvand fra kunstgræsbaneTilladelse30-08-2017
9293 KongerslevLandmandsgade 44Opførelse af carport og redskabsskurTilladelse18-09-2017
9310 VodskovNjejrup 7, 9310 VodskovLovliggørelse af opstillet POP station + udstykningTilladelse18-09-2017
9310 VodskovUggerhalnevej 4Opførelse af udeskole på 53Tilladelse15-09-2017
9310 VodskovGravsholtvej 100Nedrivning af bevaringsværdig bygningAfgørelse14-09-2017
9310 VodskovUggerhalnevej 4Opførelse af skur/depot til DUSTilladelse14-09-217
9310 VodskovMøgelmosevej 44Udflytning og opførelse af nyt stuehusTilladelse31-08-2017
9310 VodskovElsamvej 95Opførelse af hønsehus på 12 m²Afgørelse22-08-2017
9362 GandrupGåser Å, Skovåen, Kær Å, Vadet og SkroldgrøftenKrydsning af vandløb med fibernet ledningerTilladelse18-09-2017
9362 GandrupPoul Smeds VejBlandet bolig- og erhvervsområdeForslag til kommuneplantillæg og miljøvurderingSe annoncen
9362 GandrupMatr. nr. 20n Ø. Hassing By, Ø. HassingUdstykning til uændret anvendelseTilladelse28-08-2017
9370 HalsLagunen 8UdlejningstilladelseTilladelse01-09-2017
9370 HalsHals NørreskovAnlæg af søTilladelseSe annonce
9370 HalsGettrupvej 23Opførelse af 48 meter høj gittermast med tilhørende teknikhuseAfgørelse24-08-2017
9400 NørresundbyLaurits Haugesvej 1Sænkning af grundvandet ifm. etablering af boligbyggeriTilladelse18-09-2017
9400 NørresundbyLufthavnsvej 6, 9400 NørresundbyNedrivningAfgørelse08-09-2017
9400 NørresundbyGalstersgade samt tilstødende sidegaderÆndring på baggrund af fastsættelse af tidsfrist for separatkloakering af del af K-område 0.0.27Forslag til ændring af spildevandsplan13-09-2017