Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovpligtige annoncer

Her finder du de aktuelle annoncer, som By- og Landskabsforvaltningen samt Miljø- og Energiforvaltningen har offentliggjort. Annoncerne er formelt offentlige bekendtgørelser, som forvaltningen er forpligtet til at bringe efter lovgivningen. Det kan f.eks. være planer og sager i offentlig høring, eller planer og sager, du kan klage over.

Nyhedsmail

Tilmeld dig nyhedsmail med lovpligtige annoncer


PostnummerAdresseAnvendelseTypeEvt. frist
Hele kommunenHele kommunenRottebekæmpelse - anmeld rotterKampagne
9000 AalborgJægersprisvej 7Etablering af overkørsel ægersprisgrøften ved matr.nr. 1vh Restrup Hgd., SønderholmTilladelse21-10-2020
9000 AalborgVesterkæret 175nyt kolonihavehusTilladelse09-10-2020
9000 AalborgØstre Havn, Ø-gadekvarteretBoliger og erhvervForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9000 AalborgAlgade, AalborgBolig og erhvervForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9000 AalborgKlokkestolen, HasserisBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9200 Aalborg SVSvanholmgrøftenAfgrænsning af miljøkonsekvensrapport for reguleringsprojektVandløbsregulering02-10-2020
9210 Aalborg SØIndkilde Alle, GugBolig og erhvervLokalplanSe annonce
9220 Aalborg ØstStruervej 70Opstilling af undervisningsbygning i 36 mdr.Tilladelse22-10-2020
9230 Svenstrup JVed Billeskoven - GodthåbI forbindelse med byggemodning etableres af et LAR-anlæg med nedsivning af overfladevand på matrikel 3l Voldstrup by, Ø. HornumVVM-screeningsafgørelse12-10-2020
9230 Svenstrup JGultentorpvej, SvenstrupSkovrejsningVVM-screeningsafgørelseSe i annonce
9230 Svenstrup JLille Volstrupvej, GodthåbSkovrejsningVVM-screeningsafgørelseSe i annonce
9230 Svenstrup JVed Hobrovej 605, 9230 Svenstrup Jetablering af oplags- og arbejdsarelaer i forbindelse med elektrficering af jernbanenTilladelse02-10-2020
9230 Svenstrup JFerslev byvej, FerslevBoliger og rekreativt områdeForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9240 NibeBollerupvej 98Krydsning af Dybvad Å med højspændingskabel ifm. ombygning af broTilladelse14-10-2020
9240 NibeRestrup Kærvej, NibeEtablering af regnvandsbassinTilladelseSe i annonce
9240 NibeLangmølledalvej 2, 9240 Nibelovliggørelse af tennisbaneTilladelse01-10-2020
9260 GistrupFlamstedvej 271, 9260 GistrupLandzonetilladelse til etablering af 30 x 60 m ridebane med belysningTilladelse15-10-2020
9270 KlarupNørkæret 41, 9270Nedrivning af bevaringsværdig.Tilladelse24-09-2020
9280 StorvordeMosbrovej 2Udskiftning af stuehusTilladelse21-10-2020
9280 StorvordeKærvej 1Etablering af privat udpumpningsanlæg på matr. nr 79 Mou By, MouTilladelse21-10-2020
9280 StorvordeStationsvej 5d, StorvordeNedlæggelse af offentligt vejarealTilladelse18.11.2020
9280 StorvordeSkovvej 3anvendelsesændring til helårsbeboelseTilladelse09-10-2020
9280 StorvordeFrydenstrand 44BNyt sommerhus på 65 m²Dispensation09-10-2020
9280 StorvordeVildmosevej 100Opførelse af ny legepladsTilladelse02-10-2020
9280 StorvordeVildmosevej 100Opførelse af nyt indgangspartiTilladelse02-10-2020
9280 StorvordeVildmosevej 100Etablering af overdækning samt ibrugtagning af tagetage til madpakkehusTilladelse02-10-2020
9280 StorvordeHøstemark MoseAfgørelse om ikke VVM-pligt vedrørende naturgenopretningsprojektVVM-screeningsafgørelseSe annonce
9293 KongerslevØstergårdsvej, KongerslevSkovrejsningVVM-screeningsafgørelseSe i annonce
9310 VodskovHøjrimmenvej 1byggeri af 39 række- og dobbelthuseDispensation23-10-2020
9310 VodskovRønnevej 23Opsætning af gittermast på 48 m.Tilladelse19-10-2020
9310 VodskovHavremarken 21, 9310Nedrivning af bevaringsværdigOffentliggørelse af ansøgning24-09-2020
9370 HalsSønderskovvejEtablering af 4 rørbroer i ElgrøftenTilladelse15-10-2020
9370 HalsKoldkær Feriecenter, HalsSomerhuseForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9370 HalsUdstykning RosenvængetDispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinje)Dispensation29-09-2020
9381 SulstedMilbakvej 96, 9381 SulstedRidebane på 20 x 40 m med belysningTilladelse09-10-2020
9400 NørresundbyHvorupvej 40Havepavillon på 13 m²Dispensation02-10-2020
9400 NørresundbySøndergårdsvej 21B, 9400Nedrivning af bevaringsværdigOffentliggørelse af ansøgning24.09.2020
9430 VadumVester Halne Vej 66, 9430 Vadum, matr.nr. 9m, Ø. Halne By, VadumNy tilladelse til etablering af midlertidig arbejdsplads i forbindelse med større anlægsarbejde (separatkloakering) fra december 2020 til 31-12-2021Tilladelse20-10-2020
9430 VadumVejlen, VadumSkovrejsningVVM-screeningsafgørelseSe i annonce
9430 VadumMølholtvej, VadumEtablering af sø og midlertidigt jorddepotTilladelseSe i annonce
9530 Støvringved Hobrovej 995, 9530 Støvringtilladelse til etablering af oplags- og arbejdsarealer i forbindelse med elektrificering af jernbanenTilladelse02-10-2020