Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovpligtige annoncer

Her finder du de aktuelle annoncer, som By- og Landskabsforvaltningen samt Miljø- og Energiforvaltningen har offentliggjort. Annoncerne er formelt offentlige bekendtgørelser, som forvaltningen er forpligtet til at bringe efter lovgivningen. Det kan f.eks. være planer og sager i offentlig høring, eller planer og sager, du kan klage over.

Nyhedsmail

Tilmeld dig nyhedsmail med lovpligtige annoncer


PostnummerAdresseAnvendelseTypeEvt. frist
Hele kommunenHele KommunenKortlægning af beskyttet naturKortlægning af beskyttet natur
9000 AalborgKostermarksskolen, Dronning Christines Vej, VestbyenSkoleForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9000 AalborgSofiendal EngeMidlertidig grundvandssænkning ifm. etablering af bassin 1VVM-screeningsafgørelse19-07-2019
9000 AalborgKildeplads KongshøjProduktion af blandingsvand (2 år)Tilladelse17-07-2019
9000 AalborgJyllandsgade, Sønderbro og SolvangsvejEtablering af 500 meter dobbelt ledningAfgørelse om ikke-VVM-pligt16-07-2019
9000 AalborgNørholmsvej 146Opførelse af fritliggende enfamiliehusTilladelse15-07-2019
9000 AalborgVejgård Vandværk, LundbyesgadePåbud om forbedring af vandkvaliteten og midlertidig dispensationDispensation12-07-2019
9200 Aalborg SVFrejlev Skolevej 97Udvidelse af regnvandsbassinTilladelse18-07-2019
9200 Aalborg SVKlimaparken, Sofiendal Enge, SkalborgEtablering og drift af to monteringsboringerTilladelse12-07-2019
9200 Aalborg SVDallvej og FerslevvejNedsivning af vejvand ifm. udvidelse af vejenTilladelse26-06-2019
9200 Aalborg SVSofiendals Enge - forsinkelsesbassin 3Vilkårsænding (tidsforlængelse) i midlertidig tilladelse til sænkning af grundvandetTilladelse26-06-2019
9210 Aalborg SØKong Minos Vej, GugBoligerKommuneplantillæg og lokalplanSe annonce
9210 Aalborg SØKildeplads KongshøjProduktion af blandingsvand (2 år)Tilladelse17-07-2019
9220 Aalborg ØstForårsvej 17, 9220 Aalborg Øst AlborgBeboelse - udstykningTilladelse19-07-2019
9220 Aalborg ØstKildeplads KongshøjProduktion af blandingsvand (2 år)Tilladelse17-07-2019
9220 Aalborg ØstAssensvej 11Udledning af drænvand fra vingetestcenterTilladelse17-07-2019
9220 Aalborg ØstHornevej 2Opførelse af Goal StationTilladelse15-07-2019
9220 Aalborg ØstForårsvej 56UdstykningTilladelse11-07-2019
9220 Aalborg ØstSaltumvej, SmedegårdBoligerKommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9220 Aalborg ØstBertil Ohlins Vej, AalborgEkspropriation af areal til BRT BusholdepladsÅstedsforretning
9230 Svenstrup JAtletikvej 11, 9230 SvenstrupNedlæggelse af privat fællesstiTilladelse12.08.2019
9230 Svenstrup JGuldbækken - matr.nr. 44a, Sdr. Svenstrup By, SvenstrupBanedanmark krydsning af vandløbTilladelse10-07-2019
9230 Svenstrup JDallvej og FerslevvejNedsivning af vejvand ifm. udvidelse af vejenTilladelse26-06-2019
9230 Svenstrup JVolstrupvej 33, 9230Opførelse af udhusTilladelse25-06-2019
9240 NibePindstrupvej 4Nedrivning af bevaringsværdige bygningerOffentliggørelse af ansøgning16-07-2019
9240 NibeSønderbyvej 18Nedrivning af bevaringsværdig bygningOffentliggørelse af ansøgning16-07-2019
9240 NibeTostrup-Restrup ÅVandløbsrestaureringProjektforslag07-08-2019
9240 NibeHalkærvej 65Udhus på 119 m², overdækning på 30 m² med tagterrasse mv.Tilladelse03-07-2019
9240 NibeLangmølledalvej 9Foroffentliggørelse af revurdering af miljøgodkendelse til husdyrbrugetRevurdering af miljøgodkendelse26-07-2019
9240 NibeLangmølledalvej 7Foroffentliggørelse af revurdering af husdyrbrugetRevurdering af miljøgodkendelse26-07-2019
9240 NibeHvalpsundvej 18Udspredning af å-grødeAfgørelse om ikke-VVM-pligt01-07-2019
9240 NibeTostrup-Restrup Å (Hasseris Å)Vandløbsrestaurering - vandløbet føres tilbage til det oprindelige løb i bunden af ÅdalenAfgørelse26-06-2019
9240 NibeEjdrupvej 41nedrivning af bevaringsværdige bygningerOffentliggørelse af ansøgning25-06-2019
9270 KlarupKlarupvej, KlarupBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9280 StorvordeTofthøjvej, StorvordeBoligerKommuneplantillæg og lokalplanSe annonce
9280 StorvordeKaren Palsgårds Vej 14Anlæg af minivådområdeTilladelseSe annonce
9280 StorvordeGl. Egensevej 18AUdstykning til helårsbeboelseTilladelse11-07-2019
9280 StorvordeKanalvej 2Etablering af privat udpumpningsanlæg ifm. etablering af minivådområdeTilladelse04-07-2019
9280 StorvordeRandbyvej 35TerrænreguleringTilladelse02-07-2019
9280 StorvordeGadekærsvej 33Udledning af renset processpildevand til Lindenborg Å fra vask af rodfrugterTilladelse01-07-2019
9310 VodskovHalsvej 302Offentliggørelse af projekt om etablering af minivådområdeVVM-screeningsafgørelse04-07-2019
9310 VodskovRærupvej 54-70Etablering af kystbeskyttelsesanlæg Peterspladsen RærupOffentliggørelse af ansøgning25-06-2019
9310 VodskovHovgårdsvej 25tilbygning med skur til carportTilladelse24-06-2019
9370 HalsAalborgvej 113Opførelse af udhusTilladelse16-07-2019
9370 HalsSkovshoved, Bisnap NordHøring ifm. privat vandløb i sommerhusområdetVandløbsregulering28-06-2019
9382 TylstrupMilbakken, TylstrupSolcellerFordebatSe annonce
9400 NørresundbyAne Dams GadeÆndring af spildevandsplanen vedr, fastsættelse af tidsfrist for separatkloakeringForslag til ændring af spildevandsplan04-07-2019