Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovpligtige annoncer

Her finder du de aktuelle annoncer, som By- og Landskabsforvaltningen samt Miljø- og Energiforvaltningen har offentliggjort. Annoncerne er formelt offentlige bekendtgørelser, som forvaltningen er forpligtet til at bringe efter lovgivningen. Det kan f.eks. være planer og sager i offentlig høring, eller planer og sager, du kan klage over.

Nyhedsmail

Tilmeld dig nyhedsmail med lovpligtige annoncer


PostnummerAdresseAnvendelseTypeEvt. frist
9000 AalborgNørholmsvej 228Nyt enfamiliehus med indbygget carportTilladelse14-12-2018
9000 AalborgAnanasvej 1, 9000Etablering af molok stationDispensation06-12-2018
9000 AalborgMellem Væddeløbsbanen i Aalborg Vest og Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg ØstBRT-tracé (Bus Rapid Transit)Kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9000 AalborgNytorv 13 ST THReetablering af tre vinduerDispensation27-11-2018
9000 AalborgBonnesensgade, Ø-gadekvarteretPleje- og ældreboligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9000 AalborgStrandvejen 15Nedlæggelse af offentlig vejarealTilladelse07.12.2018
9000 AalborgAalborg MidtbyJohn F. Kennedys PladsForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9200 Aalborg SVGartnervej, SkalborgBolig og erhvervForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9200 Aalborg SVDrastrup Skovvej 5enfamiliehusTilladelse20-11-2018
9200 Aalborg SVFiskene 10, City Syd, SkalborgErhverv og butikkerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9210 Aalborg SØMellem Væddeløbsbanen i Aalborg Vest og Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg ØstBRT-tracé (Bus Rapid Transit)Kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9220 Aalborg ØstMellem Væddeløbsbanen i Aalborg Vest og Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg ØstBRT-tracé (Bus Rapid Transit)Kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9230 Svenstrup JFerslevvej 1AÆndret anvendelse af bygning fra detailhandel til frikirkeTilladelse07-12-2018
9230 Svenstrup JHobrovej 610, 9230 Svenstrup JSkilt ved autoværkstedTilladelse04-12-2018
9240 NibeSønderholm, NibeSkovrejsningAfgørelse om ikke-VVM-pligtSe i annoncen
9240 NibeRodstrupvej 4udhus med fyrrum og atelierTilladelse03-12-2018
9240 NibeNørkærsvej 3, 9240 NibeFritliggende gyllebeholdereTilladelse30-11-2018
9240 NibeGrydstedvej 66Indvinding af grundvand til forsyning af husholdningen samt vanding af husdyrdriftenTilladelse og VVM-screening20-11-2018
9240 NibeNørrevad Bæk ved Halkærvej 3, 9240 NibeForslag til vandløbsrestaureringsprojektProjektforslag07-12-2018
9280 StorvordeKystvej 12, EgenseSkovrejsningAfgørelse om ikke-VVM-pligtSe i annoncen
9280 StorvordeKystvej, EgenseSkovrejsningAfgørelse om ikke-VVM-pligtSe i annonce
9280 StorvordeBirkesøvej 2Lovliggørelse af overdækning og udestueTilladelse04-12-2018
9280 StorvordeRandbyvej 35Indvinding af grundvand til vanding af hesteTilladelse og VVM-screening20-11-2018
9280 StorvordeGudumholmvej 21Anlæg af søTilladelseSe dokument
9310 VodskovBragenholtvej 65, VodskovSkovrejsningAfgørelse om ikke-VVM-pligtSe i annonce
9310 VodskovHorsensvej 34Etablering af regnvandsbassinTilladelse27-11-2018
9310 VodskovHøjrimmenBoligerForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9310 VodskovBrodam 9Opførelse af carportTilladelse20-11-2018
9362 GandrupOmfartsvejen/Aalborgvej, GandrupSkovrejsningAfgørelse om ikke-VVM-pligtSe i annonce
9362 GandrupHedegårdsvej, Ø. HassingAnlæg af søTilladelseSe i annoncen
9370 HalsMøllevej 19Regulering af privat vandløbAfgørelse04-12-2018
9381 SulstedElkærvej 55indvinding af grundvand fra boringTilladelse og VVM-screening27-11-2018
9382 TylstrupTylstrup Nørrehede 25, TylstrupSkovrejsningAfgørelse om ikke-VVM-pligtSe i annoncen
9400 NørresundbyLindholm Å, NørresundbyTilladelse til regulering af Lindholm å og krydsning med jernbanebroVandløbsregulering13-12-2018
9400 NørresundbyDet nordlige NørresundbyByudviklingFordebat10-01-2019
9400 NørresundbyKummerowsvej, NørresundbyNyt boligområdeFordebat12-12-2018
9400 NørresundbyGammel Høvej 54Nedrivning af bevaringsværdige bygningerOffentliggørelse af ansøgning11-12-2018
9400 NørresundbyDigmannsvej, Stigsborg HavnefrontBoligerKommuneplantillæg og lokalplanSe annoncen