Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovpligtige annoncer

Her finder du de aktuelle annoncer, som By- og Landskabsforvaltningen samt Miljø- og Energiforvaltningen har offentliggjort. Annoncerne er formelt offentlige bekendtgørelser, som forvaltningen er forpligtet til at bringe efter lovgivningen. Det kan f.eks. være planer og sager i offentlig høring, eller planer og sager, du kan klage over.

Nyhedsmail

Tilmeld dig nyhedsmail med lovpligtige annoncer


PostnummerAdresseAnvendelseTypeEvt. frist
Hele kommunenHele Aalborg KommunePligt til at anmelde rotterKampagne09-12-2019
Hele kommunenAalborg KommuneAfklaring af rørlagte strækninger som vandløb eller kloakForslag til ændring af spildevandsplan09-01-2020
9000 AalborgSkydebanevejDaginstitutionFordebatSe annonce
9000 AalborgVesterbroEtablering af en filterboring ved broTilladelse02-01-2020
9000 AalborgForchammersvej, HobrovejkvarteretInstitutionForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9000 AalborgRønnevej 2Offentliggørelse af nedrivningstilladelseTilladelse12-12-2019
9000 AalborgBadehusvej og Svendsgade, VestbyenBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9220 Aalborg ØstKridtsøen ved Rørdal til Aalborg Universitetshospital (NAU)KøleledningVVM-screeningsafgørelseSe annonce
9220 Aalborg ØstKorinthvej, Erhverv ØstErhverv og materielgårdLokalplan og miljøvurderingLokalplan
9220 Aalborg ØstAssensvej 11Etablering af 2 naturgaskedlerAfgørelse27. december 2019
9220 Aalborg ØstBrinken 6Opsætning af 14 m. høj flagstangTilladelse13-12-2019
9230 Svenstrup JPoulstrupvej 124Opdeling af stort stuehus i to boligerTilladelse02-01-2020
9230 Svenstrup JDuedal 93Udskiftning af stuehus mv.Tilladelse30-12-2019
9230 Svenstrup JLille Volstrupvej, GodthåbBoligerForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9230 Svenstrup JGunderupvej 319, 9230 SvenstrupNedrivning af bevaringsværdiTilladelse26.12.2019
9230 Svenstrup JDøsebækparkenUdledning af overfladevand fra regnvandsbassin ved nyt boligområdeTilladelse23-12-2019
9230 Svenstrup JBurger King, SkjoldetNedsivning af overfladevandTilladelse13-11-2019
9240 NibeSt.Ajstrupvej 25BUdskiftning af graverus/kapelTilladelse26-12-2019
9260 GistrupKridtsøen ved Rørdal til Aalborg Universitetshospital (NAU)KøleledningVVM-screeningsafgørelseSe annonce
9260 GistrupAladdinvej 17CUdførelse af regnvandsbassinTilladelse30-12-2019
9260 GistrupHadsundvej 407Udledning af drænvand fra kunststofbaneTilladelse09-12-2019
9260 GistrupHadsundvej 407VVM-afgørelse om kunststofgræsbaner m.m.Tilladelse og VVM-screening09-12-2019
9270 KlarupRomdrupvejEtablering af mini vådområdeVVM-screeningsafgørelse20-12-2019
9280 StorvordeRødageren, StorvordeBoligerForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9293 KongerslevKongerslevUdvidelse af boligområdeKommuneplantillægSe annonce
9310 VodskovLyngdrupvej 25Opførelse af stuehus og garageTilladelse30-12-2019
9310 VodskovØster Hassing Vej 60Anlæg af søTilladelseSe i annonce
9310 VodskovNejrupvej 22Anlæg af søTilladelseSe i annonce
9362 GandrupSønderskovvej 233Ændret anvendelse af overflødiggjort landbrugsbygningTilladelse25-12-2019
9362 GandrupØsterhavensvej 30Etablering af minivådområdeTilladelseSe annonce
9370 HalsHoltetvej 91Etablering af minivådområdeTilladelseSe annonce
9370 HalsHoltetvej 91Etablering af minivådområdeTilladelseSe annonce
9380 VestbjergVestbjerg SkoleNedsivning af overfladevand fra parkeringspladsTilladelse13-12-2019
9382 TylstrupGammel Skolevej 14, 9382Nedrivning af bevaringsværdiTilladelse02-01-2019
9400 NørresundbyVoerbjergvej 95Audskiftning af klubhusTilladelse27-12-2019
9400 NørresundbyViaduktvejEtablering af 10 pejleboringer ifm. afvanding og forbedring af fundamenterTilladelse02-01-2020
9400 NørresundbyLindholm Vandværk a.m.b.a.Produktion af blandingsvandTilladelse17-12-2020
9400 NørresundbyVoerbjergvej 46Midlertidig arbejds- og oplagspladsTilladelse17-12-2019
9400 NørresundbySkelvej 1Udstykning af transformerstationTilladelse17-12-2019
9400 NørresundbySøndergårdsvej 20Midlertidig arbejds- og oplagspladsTilladelse17-12-2019
9400 NørresundbyAne Dams Gade med tilstødende sidegaderTidsfrist for seperatkloakering af en del af K-område 0.0.28Vedtaget ændring til spildevandsplanen10-12-2019
9430 VadumBrorholtvejEtablering af rørbroTilladelse02-01-2020
9430 VadumLufthavnsvej 46Tilbygning af sluse på 16 m²Tilladelse20-12-2019