Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovpligtige annoncer

Her finder du de aktuelle annoncer, som By og Land samt Klima og Miljø har offentliggjort. Annoncerne er formelt offentlige bekendtgørelser, som forvaltningen er forpligtet til at bringe efter lovgivningen. Det kan f.eks. være planer og sager i offentlig høring, eller planer og sager, du kan klage over.

Lovpligtige annoncer

Tilmeld dig nyhedsmail med lovpligtige annoncer

Webtilgængelighed

Det er vigtigt for os, at Aalborg Kommunes hjemmesider kan bruges af alle, der kan og vil.

Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv eller ring til vores serviceteam vedrørende webtilgængelighed.

Kontakt vedrørende webtilgængelighed

Skriv til os på was@aalborg.dk
Ring på telefon 9931 1619

Find annoncer her


PostnummerAdresseAnvendelseTypeEvt. frist
Hele kommunenHele Kommunenlovpligtige rottetilsynKampagne28-10-2022
9000 AalborgHasserisvej 138, AalborgNedlæggelse af offentligt vejarealTilladelse05-12-2022
9000 AalborgNørholmsvej 210Bnyt enfamiliehusTilladelse04-11-2022
9000 AalborgNørholmsvej 30, 9000 AalborgAnnoncering om ansøgning af nedrivning af BBR-bygning 1 og 2Tilladelse01-11-2022
9000 AalborgMatr. nr. 1380o Aalborg Bygrunde, Østre HavnUdløbsbygværk i ØsteråTilladelse20-10-2022
9000 AalborgLøvstikkevej 22, 9000 AalborgDispensation fra NBL § 16 søbeskyttelseslinjen til opførelse af overdækket terrasse på 10 m²Dispensation07-10-2022
9000 AalborgDen sydvestlige del af Eternitten, GrønlandskvarteretBoliger og erhvervLokalplan og miljøvurderingSe annonce
9000 AalborgSydvestlige del af Eternitten - 2 p-huseAfgørelse om ikke VVM-pligtAfgørelse15-12-2022
9200 Aalborg SVSandtuevej, AalborgÆndring af zonestatus jf. privatvejslovenAfgørelse31-10-2022
9210 Aalborg SØVisse Vandværk, Bavnehøj 71, 9210 Aalborg SØFornyet VandindvindingstilladelseTilladelse21-10-2022
9220 Aalborg ØstUniversitetsområdetUniversitetsområdetForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9220 Aalborg ØstWilly Brandts Vej syd, UniversitetsområdetBoliger m.m.Kommuneplantillæg og lokalplanSe annonce
9220 Aalborg ØstUniversitetsboulevarden/Hadsund LandevejKrydsning af Toppentuegrøften med spildevandsledningTilladelse26-10-2022
9230 Svenstrup JSvenstrup Banevej 4, 9230 Svenstrup JLandzonetilladelse til enfamiliehus på 310 m², heraf 100 m² integreret garageTilladelse31-10-2022
9230 Svenstrup JFlødalen, SvenstrupErhvervLokalplan28-10-2022
9230 Svenstrup JFlødal Alle, SvenstrupErhvervLokalplan28-10-2022
9230 Svenstrup JGunderupvej 319, 9230 Svenstrup JLandzonetilladelse til opførelse af 1000 m² maskinhal i forbindelse med råstofindvendingTilladelse18-10-2022
9230 Svenstrup JSvenstrup Banevej 21Udvidelse af regnvandsbassinTilladelse18-10-2022
9230 Svenstrup JValhal 2-82, 9230 SvenstrupTilslutning af tag- og overfladevand via forsinkelsesbassinTilladelse12-10-2022
9230 Svenstrup JRunesvinget, SvenstrupBoligerForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9240 NibeTostrupvej 120, 9240 NibeLandzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus på 208 m² samt 14 m² overdækket areal og opførelse af solcelleanlæg på 60 m²Tilladelse
9240 NibeSøndergade og Sygehusvej, NibeBolig og erhvervKommuneplantillægSe annonce
9240 NibeKræmmergade, NibeEtablering af regnvandsbassin i privat vandløbTilladelse26-10-2022
9240 NibeHalkærvej 86, Skørbæk, 9240 NibeNedrivning af BBR-bygning 1+2Tilladelse24-10-2022
9240 NibeLøgstørvej, FarstrupSkovrejsningAfgørelse18-10-2022
9280 StorvordeVildmosevej 100projekt Vandets KraftTilladelse11-09-2022
9293 KongerslevVildmosevej 13, 9293 KongerslevLandzonetilladelse til opførelse af 149 m² bygning til kalktørreriTilladelse26-10-2022
9310 VodskovKrogensvej, Vester HassingOverfladevand renses og forsinkes i et bassin, inden udledning til Spensig BækTilladelse03-11-2022
9310 VodskovGennem Bakkerne 65, 9310 VodskovLandzonetilladelse til pavillon/madpakkehus på 48 m²Tilladelse03-11-2022
9310 VodskovFølfodvej, VodskovRegulering af 2 private vandløb ifm. forlængelse af FølfodvejTilladelse03-10-2022
9310 VodskovStoremosevej 24, 9310 VodskovDispensation fra Naturbeskyttelsesloven §17 til opførelse af 30 m² terrasseplatform med 10 m² drivhus ovenpåDispensation27-10-2022
9310 VodskovGennem Bakkerne 50CgrusparkeringspladsTilladelse14-10-2022
9310 VodskovNobis Park, Landområde NordForsyningsanlæg og Grønt TestcenterForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9362 GandrupNørengen, GandrupEtablering af udløbsbygværk i privat vandløb ved. matr. nr. 5æ Gåser By, Ø. HassingTilladelse26-10-2022
9370 HalsErhverv ved HalsErhvervFordebat07-11-2022
9370 HalsNordmandshage 44BålhytteTilladelse03-11-2022
9370 HalsSønderskovvej 34, HalsVandindvinding af hobbyformål / havevandingTilladelse01-11-2022
9370 HalsIdrætsalle 101, 9370 HalsKunststofgræsbaneVVM-screeningsafgørelse26-10-2022
9370 HalsIdrætsalle 101, 9370 HalsDispensation fra NBL § 17 skovbyggelinjen til 9064 m² kunstgræsbaneanlæg med op til 4 m hegn og 6 stk. 18 m høje lysmasterDispensation25-10-2022
9370 HalsSkippervej 40tilbygningDispensation13-10-2022
9370 HalsMelholtvej, UlstedTilladelse til etablering af markoverkørsel i det offentlige vandløb GravholtgrøftenTilladelse10-10-2022
9381 SulstedElkærvej 77, SulstedNedlæggelse af privat fællesvejTilladelse23-11-2022
9382 TylstrupKæragerholmvej, Landområde NordSolcellerKommuneplantillæg og lokalplanSe annonce
9400 NørresundbyStigsborg Parkvej - NørresundbyBolig og erhvervLokalplan28-10-2022
9400 NørresundbyKystvejen, BouetErhvervForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9400 NørresundbySyrestien, Nørresundby MidtbyRekreative formålKommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce