Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udviklingsprojekter

Bor du i landdistriktet, og vil du gerne kende til- eller deltage i udvikling af dit lokalområde, så læs her om nogle af de udviklingsprojekter, som er i gang.

Landsbyklynger

Fra marts 2017 til oktober 2018 har byerne rundt om Hammer Bakker deltaget i et forsøgsprojekt om udvikling af en landsbyklynge. En landsbyklynge er et samarbejde mellem en række nært beliggende landsbyer om at løfte fælles muligheder og udfordringer. Projektet er udbudt af DGI, Lokale og Anlægsfonden og Realdania.

Gennem projektperioden har landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker arbejdet med organisering, kortlægning, vision- og indsatsområder ,og besluttet hvilke konkrete handlinger, der skal arbejdes med fremadrettet. Beskrivelse af processen, de umiddelbare resultater og de fremadrettede tanker om samarbejdet er samlet i Udviklingsplan Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker.

Se Udviklngsplanen her.

Udvikling i din by

Projekt "Udvikling i din by" er et tilbud til landsbyer i Aalborg Kommune om hjælp til at lave en lokal udviklingsplan. En lokal udviklingsplan er en fælles plan for en bys udviklingsønsker og projektideer. Den bruges til at skabe en fælles forståelse af, hvilke muligheder og udfordringer, der er for byens udvikling - og hvilke initiativer, der skal til for at sikre en fortsat positiv udvikling.

Projektet er indtil nu gennemført i Kølby, Lundby, St. Ajstrup, Staun, Farstrup, Gudum, Gudumlund, Gudumholm, Skørbæk, Ejdrup, Gandrup, Øster Hassing, Holtet og Gåser, Dokkedal, Kongerslev, Tostrup, Komdrup og Barmer.

Eksempler på udviklingsplaner

Se udviklingsplan for Barmer

Se udviklingsplan for Lundby (pdf.)

Se udviklingsplan for Gudumholm (pdf.)

 

Landsbyløft

Formålet med Projekt Landsbyløft er at gennemføre byforskønnelse i byer, der trænger til et fysisk løft. De enkelte projekter gennemføres i tæt samarbejde med byernes borgere og foreninger. Her er tale om forløb der strækker sig over flere år, fra udfordringer og potentialer i byen beskrives og frem til at alle projekter er gennemført.
Projekt Landsbyløft gennemføres i Nr. Kongerslev, Ellidshøj og Sulsted.

Oplevelseszoner

Oplevelseszoner handler om at lave en koordineret indsats for at styrke oplevelsesmuligheder og oplevelsesøkonomi i et bestemt geografisk område. Oplevelseszonerne udvikles i et tæt samarbejde mellem Aalborg Kommune, Visit Aalborg og lokale foreninger og turistaktører. Landdistriktsgruppen er involveret i gennemførelsen af Oplevelseszone Aalborg Kyst, og er ansvarlig for etableringen af Oplevelseszone Vest (som i grove træk dækker området fra Nibe og vestover)

Gå til hjemmeside for Aalborg Kyst 

Gå til hjemmeside for Aalborg Fjordland 

Fremtidens Forsamlingshus

Hvordan kan man, med udgangspunkt i forsamlingshusenes nuværende rammer og kulturarv, udvikle levende og bæredygtige mødesteder for nutidens og fremtidens landsbybeboere? Det er hovedspørgsmålet i projektet "Fremtidens Forsamlingshus", der er gennemført i byerne: St. Restrup, Lundby, Svenstrup, Halkær og Gudum.

Forfaldne boliger i landdistriktet

Aalborg Kommune har siden 2010 arbejder med at få overblik over omfanget af forfaldne boliger i kommunens landdistrikt. Kortlægningen af omfanget blev færdig i 2012, og der er efterfølgende iværksat en indsat i forhold til de forfaldne boliger, der er registeret. Indsatsen foregår i 2014 og 2015. Arbejdet består i enten at få nedrevet eller istandsat de forfaldne boliger, gerne via frivillige aftaler med ejerne. Indsatsen varetages af By- og Landskabsforvaltningen. Landdistriktsgruppen deltager i arbejdet med at rådgive lokalsamfundene i forhold til ny anvendelse af tomterne, fx i foreningssammenhæng.

Læs her om mulighederne for at søge tilskud til bygningsejere

Plan 09

Aalborg Kommune har i årene 2007-2009 deltaget i projektet Plan09 - et partnerskabsprojekt mellem Realdania og Miljøministeriet. Formålet med Plan 09 har været at bidrage til kvalificering af det fremtidige plangrundlag i landets 98 kommuner. Og derigennem at skabe optimale rammer for udviklingen af livskvalitet gennem det bebyggede miljø til gavn for alle borgere i Danmark.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet omfattende beskrivelser af alle byer i Aalborg Kommune.

Se byrapporten over byer med over 200 indbyggere her (pdf.)

Se bykataloget over landsbyer med under 200 indbyggere her (pdf.)  

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte Landdistriktsgruppen, hvis du vil vide mere om de enkelte projekter eller om din bys mulighed for at deltage.     

 

Del indhold

Tilmeld dig Liv i Landdistriktet

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.

Kontakt Landdistriktsgruppen

Fælles postkasse
landdistrikt@aalborg.dk

Jane Tange Mathiasen
9931 1945 / 2520 1945
jane.tange@aalborg.dk

Lisbeth Präem Machholm
9931 1944 / 2520 1944
lisbeth.machholm@aalborg.dk

Peter Pindstrup
9931 1946 / 2520 1946
peter.pindstrup@aalborg.dk

Pia Juul Eriksen
9931 1941 / 2520 1941
pia.juul.eriksen@aalborg.dk