Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Puljen til Lokale Projekter i Aalborg Kommunes landdistrikt

Trampestier, renovering af forsamlingshus, indkøb af hjertestarter eller små byforskønnelsesprojekter er nogle af de ting, som Puljen til Lokale Projekter kan støtte.

Puljen kan søges til

Du kan søge puljen til en bred vifte af projekter, som kan forbedre eller udvikle forholdene i din by eller område. Det kan være alt lige fra en trampesti, til renovering af byens forsamlingshus, indkøb af hjertestarter eller små byforskønnelsesprojekter.

Der er ca. 1,5 mio. kr. i puljen i 2019.

Sådan søger du

Her finder du de nødvendige dokumenter, som du skal bruge, før du søger.

Søg Puljen til Lokale Projekter

OBS: det digitale ansøgningsskema er tilgængeligt ca. 1 måned før puljens ansøgningsfrister.

Hvad kan du søge til

Du kan søge puljen for Lokale Projekter, hvis du har en ide til et projekt i Aalborg Kommunes Landdistrikt, som:

  • Kan gøre det bedre at bo og leve i dit lokalområde eller et projekt til forbedring af byens forsamlingshus
  • Ligger inden for rammerne af Aalborg Kommunes Landdistriktspolitik
  • Har et alment non-profit formål
  • Henvender sig til en bred og åben målgruppe
  • Gennemføres i Aalborg Kommune
  • Der kan være tale om udviklingsprojekter, etablerings- eller renoveringsprojekter, inventar, rekvisitter eller enkeltstående arrangementer.

Hvornår kan du ansøge

I 2019 er ansøgningsfristen

  • 3. november 2019

Ansøgninger vedrørende forsamlingshuse og forsamlingshuslignende projekter behandles i november.

Hvordan behandles ansøgninger

Det er Aalborg Kommunes Aktionsgruppe, der indstiller projekter til Sundheds- og Kulturudvalget.

Du kan læse mere om Aalborg Kommunes Aktionsgruppe her.

OBS: ved ansøgningsrunden 2019 behandles ansøgningerne administrativt, efter dialog med formandsskabet i AKA.

Hvornår får du svar på din ansøgning

Du kan forvente at få svar på din ansøgning 2-3 måneder efter ansøgningsfristen.

Adgang til puljecenter

Når din forening er oprettet i ansøgningssystemet, kan du til en hver tid finde alle de ansøgninger foreningen har indsendt i puljecenteret.

Foreningens brugernavn er den e-mailadresse, foreningen er oprettet med.
adgangskoden sendes til denne mailadresse

Find puljecentret her

Del indhold

Kontakt en landdistriktskonsulent