Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Landsbypuljen

Landsbypuljen kan søges til renovering og nye fysiske tiltag ved idrætshallers vejanlæg samt grønne tiltag ved rekreative anlæg, der benyttes til samlingssted for byen

Landsbypuljen kan søges til

Der er årligt følgende midler i puljen:

 • 2022: 1 mio. kr.
 • 2023: 2 mio. kr.
 • 2024: 2 mio. kr.

Sådan søger du

Her finder du de nødvendige dokumenter, som du skal bruge, før du søger.

Søg Landsbypuljen

Hvad kan du søge til

 • Renoveringer og nye tiltag ved kommunale og selvejende idrætshallers vejanlæg
 • Grønne tiltag på rekreative anlæg på kommunale og private arealer, der benyttes til landsbyens samlingssted som fx bedre belysning ved busskuret, sammenbinding af stiforløb i landsbyen, afstribning til cykler, informationsskiltning (blå stedtavler), beplantning på byens mødesteder, udlægning til vild natur mm.

Hvem kan søge

 • Samråd
 • Borger- og beboerforeninger
 • Forsamlingshuse
 • Selvejende institutioner (idrætshaller), der er hjemhørende i en landsby eller oplandsby i kommunens planzoneområder 5-10, undtagen foreninger i byer med særligt vækstpotentiale samt Gistrup.

Hvornår kan du ansøge

Indmelding af en projektide skal ske digitalt en gang årligt. Ansøgningsfristen er 1. maj.

Hvordan behandles ansøgninger

Projektideer optages på en prioriteringsliste. Projektideer der prioriteres, men ikke kan gennemføres umiddelbart, forbliver på prioriteringslisten. Der tages ikke hensyn til indmeldelsestidspunktet for projekterne. Prioriteringen afhænger af den økonomiske ramme og By og Lands driftsplanlægning.

By og Land og Sundhed og Kultur prioriterer den økonomiske ramme mellem de indkomne projekter ud fra følgende kriterier:

 • Hvor nødvendigt er projektet (sikkerhed, bæredygtighed, æstetik, væsentlighed)
 • Hvor mange borgere vil projektet komme til gavn / værdi for borgerne
 • Flest mulige projekter frem for økonomitunge projekter
 • Udgiften til afledt drift

Det oprettes en prioriteringsliste over indmeldte projektideer. Sundhed og Kultur forbeholder sig ret til at prioriterer mellem indmeldte projektideer.

Alle der indmelder projektideer får direkte besked om status for og afgørelse af sagen.

De foreninger der indmelder projektideer, der prioriteres gennemført, vil i projekteringsprocessen blive inddraget i afklaring af projektets udformning.

Hvornår får du svar på din ansøgning

Alle der indmelder projektideer får direkte besked om status for og afgørelse af sagen.

De foreninger der indmelder projektideer, der prioriteres gennemført, vil i projekteringsprocessen blive inddraget i afklaring af projektets udformning.

 

Del indhold

Selvbetjening