Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Regnskabs- og revisionsinstruks for Landdistriktspulje

Landdistriktspuljen kan søges til initiativer og projekter, som skaber nye aktivitetsmuligheder eller fysisk udvikling i landdistriktet.

Instruksen fastsætter den overordnede afgrænsning af ansvaret mellem tilskudsyder, tilskudsmodtager/ tilskudsmodtagers ledelse og tilskudsmodtagers revisor for så vidt angår kravene til regnskabsaflæggelse og revision.

Print alle punkter

Del indhold