Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Landdistriktspuljen

Har din forening en ide til et projekt, der kan gøre en forskel i dit lokalsamfund? Så se her, hvilke muligheder der er for at søge om tilskud til at føre jeres ide ud i livet.

Landdistriktspuljens formål

Foreninger og andre organisationer kan søge puljen til initiativer og projekter, som skaber nye aktivitetsmuligheder eller fysisk udvikling i Aalborg Kommunes Landdistrikt.

Projeket skal understøtte mindst et af indsatsområderne i Aalborg Kommunes landdistriktspolitik.

Landdistriktspuljens størrelse

I 2020 er der 3,9 mio. kr. i Landdistriktspuljen.

Sådan søger du

Der er forskellige indgange til puljen, afhængig af hvor stort projektets budget er.

Jo større projektet er, des mere grundig er processen og jo flere krav stilles der til ansøgningen.

Der er tre delpuljer under Landdistriktspuljen:

  • Projekter med et budget under 10.000 kr.
  • Projekter med et budget mellem 10.000 og 100.000 kr.
  • Projekter med et budget over 100.000 kr.

Her finder du de nødvendige dokumenter, som du skal bruge, før du søger:

Søg Landdistriktspuljen

Ansøgningsfrister

  • Projekter under 10.000 kr.:  Puljen har løbende ansøgning.
  • Projekter op til 100.000 kr.:  Puljen har 2 årlige ansøgningsfrister. Næste ansøgningsfrist er 15. oktober 2020.
  • Projekter over 100.000 kr.:  Puljen har løbende ansøgning.
Del indhold

Retningslinjer og revisionsinstruks