Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forsamlingshuspuljen

Trænger byens forsamlingshus til nyt tag, er oliefyret udtjent eller er der behov for en ny indretning for at kunne huse byens aktiviteter? Så kig med her om Forsamlingshuspuljen kan søges til projektet.

Forsamlingshuspuljen kan søges til

Du kan søge puljen til større renoveringsarbejder, udviklingsprojekter og energibesparende foranstaltninger i forsamlingshuse og forsamlingshuslignende lokaler i Aalborg Kommune.

Der er 1,3 mio. kr. årligt i puljen.

Sådan søger du

Her finder du de nødvendige dokumenter, som du skal bruge, før du søger.

Søg Forsamlingspuljen

Hvad kan du søge til

Du kan søge Forsamlingshuspuljen til  

  • Udskiftning og indkøb af inventar
  • Renoveringsopgaver
  • Energibesparende foranstaltninger
  • Udviklingsprojekter der understøtter fleksibel brug af lokalerne og/eller åbner op for nye aktiviteter og brugergrupper
  • Etablering af nye forsamlingshuse eller forsamlingshuslignende lokaler i byer, hvor der ikke findes andre alternativer

Hvem kan søge

Borgerforeninger, forsamlingshusforeninger mv. som ejer og driver forsamlingshuse eller forsamlingshuslignende lokaler i landdistriktet.

Har din forening råderet over et forsamlingshuslignende lokale som fx er privatejet, ejes af selvejende klubhus, ligger på en skole eller lignende, skal du kontakte landdistriktsgruppen for at afklare, hvilke muligheder der er for at opnå støtte.

Hvornår kan du ansøge

Puljen har ansøgningsfrist den 1. november 2022.

Hvordan behandles ansøgninger

Landdistriktsgruppen i Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller projekter til Sundheds- og Kulturudvalget.

Hvornår får du svar på din ansøgning

Du kan forvente at få svar på din ansøgning ca. 2 måneder efter ansøgningsfristen.

Del indhold