Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Driftstilskud til forsamlingshuse

Vil I gerne skabe mere liv og aktivitet i jeres forsamlingshus? Så se her, hvordan I kan søge driftstilskud til at holde forsamlingshuset åbent og dermed skabe flere aktiviteter i byen.

Hvem kan søge?

Foreninger og selvejende institutioner/fonde der driver forsamlingshuse eller forsamlingshuslignende lokaler med et åbent og almennyttigt formål. Se retningslinjerne for yderligere information.

Hvad kan der søges tilskud til?

Der kan søges til tilskud til at holde forsamlingshuset åbent for lokale aktiviteter.

Det kan fx være ved at:

  • Lokale foreninger og grupper kan låne forsamlingshuset til aktiviteter der er åbne for hele byen
  • Lokale foreninger og grupper kan låne forsamlingshuset til deres egne aktiviteter
  • Forsamlingshuset holder “åbent hus” på bestemte tidspunkter, hvor byens borgere og foreninger kan benytte huset til møder, aktiviteter, “café” og lignende
  • Forsamlingshusforeningen laver åbne arrangementer med bestemte aktiviteter, fx brætspilsaftner, krea-eftermiddage og lignende

Tilskuddet gives primært til at dække de ekstra driftsudgifter der er til lys, vand og varme, når forsamlingshuset bruges mere.

Sådan søger du

Start med at læse retningslinjerne her:

Retningslinjer for driftstilskud til forsamlingshuse

Herefter skal I beslutte i bestyrelsen, hvordan I ønsker at skabe mulighed for flere lokale aktiviteter i jeres forsamlingshus. Det skal I nemlig beskrive i ansøgningen.

Til sidst skal I udfylde selvbetjeningsløsningen her:

Søg om driftstilskud til forsamlingshuse

 

 

 

Del indhold