Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Landdistriktspolitik

Landdistriktspolitikken sætter mål for udviklingen i Aalborg Kommunes Landdistrikt. Politikken er formuleret i samarbejde med borgere, foreninger og andre interessenter i landdistriktet, og er vedtaget af byrådet.

Landdistriktspolitik 2014-2018

Aalborg Byråd vedtog den  27. oktober 2014 Landdistriktspolitik 2014-2018.

Med politikken sætter vi følgende 6 indsatsområder og mål i spil:

 • Mennesker der vil noget
 • Udvikling af byer
 • Aktiviteter og oplevelser
 • Adgang til naturen
 • Erhverv i Landdistriktet
 • Den gode historie

Læs Landdistriktspolitikken her

Borgere, foreninger, kommunale forvaltninger og politikere m.fl. har bidraget til udarbejdelse af politikken - bl.a. ved at deltage i tre store workshops.

Landdistriktspolitikkens interesseområde

Landdistriktspolitikken omhandler den del af Aalborg Kommune, som ligger udenfor Aalborgs bynære kerne.

Alle byer og områder i landdistriktspolitikkens interesseområde har, uanset størrelse eller beliggenhed, mulighed for at søge ind på Aalborg Kommunes puljer til landdistriktsudvikling, benytte sig af tilbud om aktiviteter i landdistrikterne og deltage i konkrete indsatser.

Projekter i de 11 vækstbyer skal for at komme i betragtning til puljemidler have effekt for et større opland.

Landsbyer indenfor Aalborgs bynære kerne kan komme i betragt til puljemidler efter en konkret vurdering.

I forhold til udarbejdelse af lokale udviklingsplaner og lignende lokale planer, vil indsatsen være rettet mod landsbyer og de oplandsbyer, som ikke er udpeget i kommuneplanen Vision 2025, som oplandsbyer med særligt byvækstpotentiale.

Aalborg Kommunes Aktionsgruppe

Aalborg Kommunes Aktionsgruppe, i daglig tale AKA, er en gruppe af aktører i landdistriktet, som har til formål at prioritere og indstille ansøgninger til "Puljen til Lokale Projekter".

AKA er udpeget af Sundheds- og Kulturudvalget.

AKA-indstillingsudvalg (Indstillingsudvalg for AKA-puljen)

Formand: 

 • Leo Helmer (Udpeget af LAK)

Næstformand: 

 • Karina Søborg Madsen (Udpeget af samrådene i landdistriktet)

Medlemmer:

 • Arne Fischer (Udpeget af Ældrerådet)
 • Flemming Johannessen (Udpeget af LAK)
 • Jørgen Folkvang (Udpeget af LAK)
 • Lars Axelsen (Udpeget af Ungdomsskolerne)
 • Lars Olsen (udpeget af LandboNord og AgriNord)
 • Lasse Breddam (Udpeget af samrådene i landdistriktet)
 • Peter Libak  (Udpeget af Erhvervsråd i Landdistriktet)
 • Susan Roulund (Udpeget af Folkeoplysningsudvalget)
 • Søren Christian Jensen (Udpeget af Det Grønne Råd)
 • Ulla Ringgren (Udpeget af Handicaprådet)

AKA- følgegruppe (Følgegruppe for landdistriktspolitikkens implementering)

Formand: 

 • Erik Brinkmann Kristensen (chef for Sundhed, Fritid og Landdistrikter)

Medlemmer:

 • Arne Fischer (Udpeget af Ældrerådet)
 • Flemming Johannessen (Udpeget af LAK)
 • Jørgen Folkvang (Udpeget af LAK)
 • Karina Søborg Madsen (Udpeget af samrådene i landdistriktet)
 • Leo Helmer (Udpeget af LAK)
 • Lars Axelsen (Udpeget af Ungdomsskolerne)
 • Lars Olsen (udpeget af LandboNord og AgriNord)
 • Lasse Breddam (Udpeget af samrådene i landdistriktet)
 • Peter Libak  (Udpeget af Erhvervsråd i Landdistriktet)
 • Susan Roulund (Udpeget af Folkeoplysningsudvalget)
 • Søren Christian Jensen (Udpeget af Det Grønne Råd)
 • Ulla Ringgren (Udpeget af Handicaprådet)
Del indhold

Tilmeld dig Liv i Landdistriktet

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.

Kontakt Landdistriktsgruppen

Fælles postkasse
landdistrikt@aalborg.dk

Jane Tange Mathiasen
9931 1945 / 2520 1945
jane.tange@aalborg.dk

Lisbeth Präem Machholm
9931 1944 / 2520 1944
lisbeth.machholm@aalborg.dk

Peter Pindstrup
9931 1946 / 2520 1946
peter.pindstrup@aalborg.dk

Pia Juul Eriksen
9931 1941 / 2520 1941
pia.juul.eriksen@aalborg.dk

Udvikling i landdistriktet

Følg Udvikling i landdistriktet på facebook