Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Historiske kort

Du kan her se, hvordan Aalborg har udviklet sig gennem tiderne i disse historiske kortværker.

Krags kort - Aalborg Kommune

Stabssergent Krag producerede i perioden 1885-1899 flere kort over det daværende Aalborg. Kortene giver et godt overblik over gader og vandløb, der nu er forsvundne eller omlagt.

Kortværket består af ca. 90 ark. Alt er tuschtegnet og farvelagt i landmålerkvalitet.

På grund af korrektioner og omtegninger må man formode, at dette materiale afspejler Krags løbende registrering, og dermed er kortene en slags kladde til 1899-kortet.

 Oversigtskort Krags kort

(På oversigtskortet kan du se de enkelte planområder indtegnet. Klik på billedet for at forstørre det.)

Sortering:Alfabetisk
  DownloadPlan90h
  DownloadPlan89i
  DownloadPlan88c
  DownloadPlan87f
  DownloadPlan85k
  DownloadPlan84j
  DownloadPlan83e
  DownloadPlan82a
  DownloadPlan81d
  DownloadPlan80
  DownloadPlan79
  DownloadPlan78
  DownloadPlan77
  DownloadPlan76
  DownloadPlan75
  DownloadPlan74
  DownloadPlan73
  DownloadPlan72
  DownloadPlan71
  DownloadPlan70
  DownloadPlan69
  DownloadPlan68
  DownloadPlan67
  DownloadPlan66
  DownloadPlan65
  DownloadPlan64
  DownloadPlan63
  DownloadPlan62
  DownloadPlan61
  DownloadPlan58
  DownloadPlan57
  DownloadPlan56
  DownloadPlan55
  DownloadPlan54
  DownloadPlan53
  DownloadPlan52og54
  DownloadPlan51
  DownloadPlan50
  DownloadPlan49
  DownloadPlan48
  DownloadPlan47
  DownloadPlan46
  DownloadPlan45
  DownloadPlan44
  DownloadPlan43
  DownloadPlan42
  DownloadPlan41
  DownloadPlan40
  DownloadPlan39
  DownloadPlan38
  DownloadPlan37
  DownloadPlan36
  DownloadPlan35
  DownloadPlan34
  DownloadPlan33
  DownloadPlan32
  DownloadPlan13
  DownloadPlan9
  DownloadPlan31
  DownloadPlan30
  DownloadPlan29
  DownloadPlan28
  DownloadPlan27
  DownloadPlan26
  DownloadPlan25
  DownloadPlan24
  DownloadPlan23
  DownloadPlan22b
  DownloadPlan22a
  DownloadPlan21
  DownloadPlan20
  DownloadPlan19
  DownloadPlan18
  DownloadPlan17
  DownloadPlan16b
  DownloadPlan16a
  DownloadPlan15
  DownloadPlan14
  DownloadPlan12
  DownloadPlan11
  DownloadPlan10
  DownloadPlan8
  DownloadPlan7
  DownloadPlan6
  DownloadPlan5
  DownloadPlan4
  DownloadPlan3
  DownloadPlan2
  DownloadPlan1
  DownloadOversigtskort

Jakob (senere Jacob) Jensen Krag, 1848-1903. Født i Fredericia, gift i Aalborg 1873, boede i året 1890 i Danmarksgade 29, fra 1893 i Niels Ebbesens Gade 19. Begravet på Almen kirkegård, men gravstedet er i dag et grønt areal. Den militære rang stabssergent er sidste trin som underofficer, fra 1901 steg han i graderne til krigsassessor. - Oplysninger efter Birgit Øskov, 2006.

Del indhold