Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aalborg i 3D

Aalborg Kommune råder over en digital 3D-bymodel, som dækker Aalborg/Nørresundby midtby. Modellen kan downloades her på siden.

Aalborg Kommune råder over en digital 3D-bymodel, som dækker Aalborg/Nørresundby midtby. Modellen kan downloades her på siden.

Modellen bruges af vore medarbejdere i det daglige arbejde til visualisering og vurdering af kommende projekter, bl.a. i form af:

  •    Byplanprojekter
  •    Rumlige studier af byens struktur
  •    3D-kort over Aalborg Midtby
  •    3D situationsplaner
  •    3D visualiseringer

For at kunne anvende modellen til modellering skal man være i besiddelse af et 3D program, som kan håndtere 3D-modellen. Dette kan f.eks. være et af flg.

  • Autocad
  • SketchUp  
  • 3D Studiomax

Hvis man blot ønsker at kigge på/i modellen, kan det gøres vha. af det gratis program, der hedder google earth.

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen har alle rettigheder. "Aalborg 3D-by" må ikke uden skriftlig tilladelse indgå i produkter med henblik på salg, distribuering eller kommerciel udnyttelse. Modellen kan frit bruges af kommunens borgere, studerende osv. til ikke-kommercielle formål.

Bemærk at 3D-bymodellen ikke er målfast.

 

På dette billede kan de se hvilket område 3D-bymodellen dækker.

 

Download modellen i DWG-format

Download modellen i Sketchup-format

Download modellen til Google Earth

Del indhold