Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Digitale kort og luftfotos

Baggrundskort og diverse temakort er blandt de kort, du finder i Aalborg Kommunes kortviser.

Er du interesseret i at se, hvor Letbanen skal køre, finde oversigt over parkeringspladser, se hvor du kan låne en bycykel, eller få et overblik over fredede områder i kommunen? Svarene kan du finde på Aalborg kommunes digitale kort.

Introduktion

I kortviseren findes baggrundskort, fx luftfotos fra forskellige årgange, samt diverse temakort. Baggrundskortene anvendes som præsentationsgrundslag for temaerne.

Klik på "+" for at åbne de forskellige temaer og slå dem til og fra. Beskrivelse af temaerne og signaturforklaring fås ved at klikke på "pil ned" under de forskellige temaer. Kortviseren indeholder desuden forskellige værktøjer, som zoom, print, søgning på matrikel og adresse mm.

Vær opmærksom på, at nogle temaer tændes/slukkes ved forskellige zoomniveauer.

Bemærk at kortene er fremstillet ud fra forskellige forudsætninger. Det betyder, at de ikke har den samme nøjagtighed, hvorfor du kan opleve afvigelser. Det betyder også, at ikke alle temaer passer med baggrundskortet, når der zoomes langt ind i kortet. Hvis dine arealer ligger nær kanten af et udpeget område, skal du være særlig opmærksom.

Bemærk; at kortene på Aalborg Kommunes hjemmeside, ikke alle har den samme nøjagtighed. Kortene er vejledende og Aalborg Kommune er ikke ansvarlig for fejlfortolkning eller for fejl i de kort der stilles til rådighed.

De forskellige temakort og baggrundskort kan ses i Kortviseren (åbner i nyt vindue)

Del indhold