Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forskningssamarbejde

Aalborg Kommune samarbejder aktivt med forskere om at bidrage til ny viden på forebyggelses- og sundhedsområdet.

Anvendt kommunal sundhedsforskning

Kommunen bestræber sig på at levere indsatser til borgerne, der bygger på den bedste viden. Det er dog ikke altid, der eksisterer den viden, der er brug for. Aalborg Kommune samarbejder derfor aktivt med forskere for at bidrage til, at der skabes ny viden, der kan bruges til at sikre den bedst mulige indsats på forebyggelses- og sundhedsområdet.

Samtidig er forskningsbaseret viden ofte svært tilgængelig for kommunen, fordi der ikke findes et samlet sted, hvorfra den nyeste, relevant viden kan tilgås. Samarbejdet skal derfor også bidrage til, at vi i kommunen sikrer, at ny viden formidles til relevante ledere og medarbejdere - til gavn for borgerne.

Byrådet har afsat 3 mio. kr. årligt til forskningssamarbejdet. 

Se de forskningsprojekter kommunen medfinansierer

Formålet er at bidrage til at:

  • Der skabes mere relevant og anvendelig viden.
  • Ny viden oversættes og formidles til praksis.

Forskningschef Tine Curtis leder arbejdet med at:

  • Understøtte kommunens ledere og medarbejdere i at identificere og formulere behov for ny viden på forebyggelses- og sundhedsområdet.
  • Øge forskernes interesse for og kendskab til kommunens indsatser og behov for ny viden.
  • Fungere som indgang til kommunen for forskerne, der er interesserede i at gennemføre forskning i kommunen.
  • Skabe dialog mellem kommunens praksis og forskerne om rammerne for konkrete forskningsprojekter og deres gennemførelse.
  • Medfinansiere forskning, der kan skabe relevant og anvendelig viden til kommunen.
  • Formidle viden til praksis om ny viden, blandt ved afholdelse af årlige videnskonferencer for ledere og medarbejdere i hele kommunen.

6-byernes anbefaling

Del indhold