Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forskning og udvikling

Aalborg Kommune samarbejder aktivt med forskere og udviklere om at bidrage til ny viden om forebyggelse og sundhed.

Anvendt kommunal sundhedsforskning

Kommunen bestræber sig på at levere indsatser til borgerne, der bygger på den bedste viden. Det er dog ikke altid, der eksisterer den viden, der er brug for. Aalborg Kommune samarbejder derfor aktivt med forskere for at bidrage til, at der skabes ny viden, der kan bruges til at sikre den bedst mulige indsats på forebyggelses- og sundhedsområdet.

Samtidig er forskningsbaseret viden ofte svært tilgængelig for kommunen, fordi der ikke findes et samlet sted, hvorfra den nyeste, relevante viden kan tilgås. Forskningssamarbejdet skal derfor også bidrage til, at vi i kommunen sikrer, at ny viden formidles til relevante ledere og medarbejdere - til gavn for borgerne.

Formålet er at bidrage til at:

  • der skabes mere relevant og anvendelig viden
  • ny viden oversættes og formidles til praksis.
Del indhold