Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fra DNA Aalborg til "Vi udvikler os sammen"

Nu står vi så her. 5.441 input senere med en ny grundfortælling, et løfte og fem strategiske pejlemærker i hånden. Essensen af det sagte og en vej ind i fremtiden. Noget at agere på baggrund af.

Fra Aalborg DNA til "Vi udvikler os sammen"

Forude venter arbejdet med at give de fine ord liv og ikke mindst omsætte dem til handling. Og det er et fælles projekt - ikke en opgave, der alene er forbeholdt Aalborg Kommune - for vi udvikler os sammen. Allesammen.

Aalborg Kommunes grundfortælling

Hvert år vokser Aalborg Kommune med flere end 1.000 nye indbyggere. Mennesker, der ønsker at bo i en mangfoldig kommune, som har alt, uden at have for meget. Der ønsker at blive en del af et rummeligt og handlekraftigt fællesskab, som har skabt en markant udvikling de sidste årtier. En udvikling, som har kombineret industri med viden. Som har skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser, et rigt kultur- og fritidsliv samt en velfærd, der tilsammen har været med til at kåre Aalborgs borgere til de lykkeligste i Europa.

Det er nok ikke forkert at sige, at Aalborg Kommunes indbyggere er stolte. Ikke bare over udviklingen, men i lige så høj grad over det sammenhold og samarbejde, som skaber den – og som altid er stærkere, når alle er med.

For selvom kommunen strækker sig over mere end 1.000 km2 med Limfjorden, som skærer sig smukt gennem land og by, så er der stadig kort afstand mellem mennesker og fra ord til handling. Det er derfor, at vi i Aalborg Kommune siger: Vi udvikler os sammen!

Aalborg -kommune _logo _blaa _viudviklerossammenEt løfte vi giver til hinanden

Grundfortællingen afsluttes med løftet om, at vi udvikler os sammen. Den fantastiske transformation kommunen har gennemgået de seneste årtier er sket via et ganske unikt samarbejde, og det vil også være sammenholdet, der skal løfte kommunen ind i fremtiden. Vi står sammen og udvikler i fællesskab løsningerne på de udfordringer, som vi står overfor. 

Det er vores håb, at borgere, virksomheder og foreninger mv. vil tage løftet til sig og gøre brug af det. Løftet skal ikke ses som en fiks og færdig sætning - det må gerne versioneres, så det kan rumme livet i alle dets nuancer. Det der er vigtigt, er, at "Vi" og "sammen" bibeholdes, da de ord netop beskriver den særlige aalborgensiske indstilling, at vi gør tingene sammen. Om sætningen skal lyde "Vi fester sammen", "Vi løber sammen", "Vi spiser sammen" eller noget helt andet, vil vi lade være op til dig. Kun fantasien sætter grænser.   

De fem pejlemærker

Pejlemærkerne skal understøtte det gode liv og en meningsfuld tilværelse i Aalborg Kommune - uanset hvem man er. De tager afsæt i grundfortællingen og løftet om, at vi udvikler kommunen sammen sætter den overordnede visionære retning for udviklingen i Aalborg Kommune i mange år fremover. 

1. Alle kan noget
Vi skaber en kommune, hvor der er plads til alle – for vi tror på, at alle kan noget. Det gælder både i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelse. Vi fremmer et driftigt erhvervsliv og samarbejder om at tiltrække og udvikle morgendagens færdigheder. Vores globale udsyn betyder, at vi byder omverdenen velkommen og agerer internationalt, fordi det giver nye muligheder for vækst og velfærd.

2. Med gode forbindelser
Vi indretter og udvikler en kommune med en effektiv infrastruktur og samarbejder om den kollektive trafik, der binder by og land sammen. Mobilitet betyder også, at vi tænker i grønne og fremtidssikre løsninger – og tør satse på nye transportformer.

3. Med store oplevelser
Vi udvikler en kommune, hvor der ikke er langt til de store oplevelser. Fra midtbyens pulserende byliv og nationale events til oplandsbyernes fællesskaber og friluftsliv nær fjordens vande. Vi understøtter foreningerne, der samler os og en mangfoldig kultur, der aldrig står stille. Bevægelse er nemlig en del af vores dna. Derfor har sporten også en helt særlig plads i Aalborg.

4. I grøn balance
Vi tænker i løsninger, der rækker ind i fremtiden og foregriber klima- og miljøudfordringer. Vi er i førersædet, når det gælder om at tænke og handle bæredygtigt, og vi skaber en kommune, hvor fremtidige generationer nyder godt af de smarte valg, vi træffer i dag.

5. I fællesskab
Vi styrker fællesskabet og tager hånd om de medborgere, der har brug for hjælp. Vi giver hinanden mulighed for at leve et sundt, meningsfuldt og selvstændigt liv, fordi det handler om værdighed. Det er en særlig aalborgensisk indstilling, at vi står sammen, og at vi tror på, at vi er stærkere, når alle er med. 

Interview med borgmesteren

Vi har spurgt borgmester Thomas Kastrup-Larsen til både DNA Aalborg-processen og det videre arbejde med "Vi udvikler os sammen" og pejlemærkerne. Læs hans svar her.

Hvor vigtigt var det for jer at mærke, at kommunens borgere kastede sig ind i DNA-kampagnen?

”Aalborg Byråd har fået mere end 5.000 inputs fra borgerne i løbet af efteråret – både ældre, udsatte, studerende, børnefamilier og udlændinge. Det har været en fantastisk proces, hvor borgerinddragelsen har været nøglen til succesen. Vi havde et stort borgertopmøde i november i AKKC, hvor borgerne var virkelig engagerede og kom med konkrete forslag til, hvordan vi politikerne på bedste vis skaber fremtidens Aalborg. Vi skaber fremtiden sammen, og derfor har det været så afgørende at få borgerne med.”

Hvilke resultater af kampagnen synes du skiller sig ud - hvad har du især bidt mærke i, at aalborgenserne ønsker?

”Infrastrukturen lyser tydeligt op – helt rødt – som symbol på alle dem, der er trætte af holde i kø ved Limfjordstunnellen. Derfor er det nye samarbejde i Aalborg Alliancen så fantastisk, for det skal være med til, at vi ikke bare snakker om en tredje Limfjordsforbindelse, men at asfalten også rulles ud og skaber bedre forbindelser for både borgere, pendlere og virksomheder. Aalborg Alliancen er et samarbejde mellem Aalborg Kommune og erhvervslivet, der skal sikre virksomhederne arbejdskraft, nedbringe ledigheden og medfinansiere en tredje Limfjordsforbindelse. Der er virkelig stor opbakning. +Bussen er også på vej, så det bliver lettere at komme fra Vestbyen og ud til AAU og det nye supersygehus.

Borgerne i Aalborg Kommune vil være grønne, og det gør mit ”grønne” hjerte stolt. Vi er i førersædet, når det gælder om at tænke og handle bæredygtigt. Vi bygger bæredygtige ungdomsboliger. Vi vælger en miljøvenlig transportform med +Bussen. Det er vigtigt for borgerne, at vi skaber en kommune, hvor fremtidige generationer kan nyde godt at de smarte valg, vi træffer i dag.  Borgerne var bekymrede for,  at vi  bygger for tæt og højt. Det er vigtigt, at der er plads til åndehuller også i byen. Det har vi allerede handlet på. Borgerne bliver nu inddraget i udformningen af vores nye arkitekturpolitik i Aalborg, der også gælder for højhus-området.”

Store events og oplevelser er også højt på borgernes ønskeseddel. Til sommer er vi igen vært for The Tall Ships Races, der bliver en folkefest med gratis koncerter på havnefronten, maritim stemning og et af Danmarks historiens største fyrværkerishows, der fyres af fra Limfjordsbroen.

Samarbejdet mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne skal også kun forstærkes. Vi er allerede hamrende dygtige og seje til at samarbejde, for sammen skaber vi Aalborg. Det er hele tiden i bevægelse. Vi har lige åbnet iværksætterhuset GrowAAl. Huset skal skabe et sprudlende og spændende netværk på tværs af eksisterende kontormiljøer og iværksættere. Vi vil gerne være med til at sikre at flest mulige iværksætter får succes. Igen – vi skaber fremtidens Aalborg sammen!

Hvad er den fremadrettet plan nu med kampagnen - hvordan skal resultaterne bruges proaktivt?

Helt overordnet har alle borgernes inputs og hele processen gjort det helt klart, at ”vi udvikler os sammen”. Det er unikt for os, at vi er så gode til at samarbejde, løfte i flok og skabet resultater sammen i Aalborg Kommune.

Vi har fået lavet en lille animationsvideo, der samler op på processen. Se den her - og brug den gerne til at brande Aalborg med.

Aalborg Byråd har nu et unikt grundlag at arbejde ud fra, fordi det har været en så borgerinddragende proces. Nu ved vi, hvilken retning borgerne ønsker, at vi skal arbejde. Det er vores opgave at få omsat pejlemærkerne til konkrete tiltag, og det er vi allerede i fuld gang med.  ”I Grøn Balance” er et af pejlemærkerne – det har længe været et vigtigt område – men det er oplagt at hæve ambitionsniveauet fordi, vi kan se sort på hvidt, at det er et stort ønske hos borgerne.  

Del indhold