Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Design

Dialog med borgere, erhvervsliv og medarbejdere skal altid være støttet af et genkendeligt formsprog på tværs af alle platforme. Denne guide beskriver de grundlæggende visuelle virkemidler og retningslinjer.

Aalborg Kommunes Designmanual

Målet er klart

Den visuelle identitet skal skabe en stærk sammenhæng og gennemslagskraft på alle løsningsniveauer, og samtidig understøtte Aalborg Kommunes kommunikationspolitik: Genkendelig, tilgængelig og forståelig. Og altid med tydelig afsender, klare budskaber og ensartet design på tværs af platforme, services og indsatser.

Fem simple principper

Den visuelle identitet skal bruges af alle og til alle på tværs af publikationer, platforme, projekter og målgrupper. Identiteten hviler på fem simple og skalerbare designprincipper der vedrører navnetræk, typografi, farver, fotos og grafisk grid.

Aalborg Kommunes Designmanual

Logo og navnetræk

Disse kan hentes i designmanualen.

Aalborg Kommunes Designmanual

Del indhold