Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Præmiering 2020

Komiteen for bygningspræmiering i Aalborg har i 2020 valgt at præmiere 6 emner: ombygningen af Medborgerhuset, Budolfi Plads, en landejendom Tostrupvej 131, menighedshus til Nørresundby Kirke på Kapelvej 2, en boligbebyggelse på Elektravej samt 'Udsigten' på Kridtsløjfen 4

Nytorv / Rendsburggade 

Præmieret for ombygning og fornyelse i respekt for Medborgerhusets markante arkitektur

Arkitekt : Norconsult - KAAI A/S

Bygherre : Aalborg Kommune

Anvendelse : Renovering, facadeændring og ny café

Motivering

Facaderne på Medborgerhuset er nænsomt renoveret og fornyet i respekt for Arkitekterne Dall og Lindhardtsens arkitektur fra 1981. De udvendige arkitektoniske tiltag har betydet, at den tidligere lukkede bygning, er blevet åbnet op mod byens liv. Det nye vindue med indblik direkte til byrådssalen signalerer et åbent og inddragende demokrati.

Materiale til downloadning

 

Budolfi Plads 

Præmieret for en helhed, der forener det grønne og arkitekturen og skaber ro i hjertet af Aalborg

Byplanlægning : Aalborg Kommune og SLA A/S

Arkitekt : Arkitektfirmaet Kjær & Richter A/S

Bygherre : NCC, Budolfi Plads A/S og Reintal

Anvendelse : Boliger og byrum

Motivering

Ved et tydeligt arkitektonisk greb er 60’ernes modernistiske trafikmaskine blevet omdannet til et nutidigt grønt byrum. Den nye åbne karréstruktur omkring pladsen danner et fint samspil med Budolfi Kirke og de omkringliggende gader. Byens hjerte har fået nyt liv ved, at trafikken er fjernet, parkering lagt under jorden, beplantning og biodiversiteten øget, og bygningernes arkitektur, anvendelse og materialevalg flot indpasset i det historiske område.

Materiale til downloadning

 

Tostrupvej 131

Præmieret for en moderne fortolkning af det traditionelle stuehus

Arkitekt : N+P Arkitektur

Bygherre : Lotte Bjerregaard og Uffe Nielsen

Anvendelse : Beboelse

Motivering

Stuehuset er et vellykket byggeri i det åbne land, tilpasset den moderne familie. Materialevalget og den afdæmpede arkitektur er tro mod den eksisterende gårds formsprog, og bliver derved et godt eksempel på, hvordan man bygger nye i pagt med landskabet uden at ’støje unødigt’.

Materiale til downloadning

 

Kapelvej 2

Præmieret for renovering og udvidelse i et fint samspil med det eksisterende menighedshus

Arkitekt : Krogh Arkitektur A/S

Bygherre : Nørresundby Menighedsråd

Anvendelse : Menighedshus

Motivering

Bydelen har fået et nyt menighedshus, med et arkitektonisk afsæt i de eksisterende bygninger på stedet. Ankomsten til bygningen sker fra en fin lille forplads, der formidler overgangen fra offentlig vej.
Indenfor møder man en række lyse rumlige lokaler, til brug for eksempelvis forsamling og administration. Særligt de store vinduespartier mod kirkegården bør fremhæves for, at bygningen virker åben og imødekommende.

Materiale til downloadning

 

Elektravej 3-17

Præmieret for et fint alternativ til parcelhuset og parcelhuskvarteret

Arkitekt : N+P Arkitektur

Bygherre : Frost og Kjøller Ejendomme A/S

Anvendelse : Boligbebyggelse

Motivering

Boligbebyggelsen er en fin lille komposition af stilfærdige fritliggende bygninger i et grønt område. Naturen omkring boligerne er uplejet og vildt, som en kontrast til bebyggelsens ankomst- og fordelingsarealer, der skal fungere som fælles opholdsareal. Rammerne er skabt, og med tiden vil dette areal formentlig udvikles og formes af beboerne, til et rart sted at mødes for fællesskabet og sammenholdet.

Materiale til downloadning

 

Kridtsløjfen 4

Præmieret for et kvalitativt byggeri, der placerer sig godt i terrænet og i gaderummet

Arkitekt : Arkitektfirmaet Friis & Moltke A/S

Bygherre : Ejendomsselskabet Udsigten A/S

Anvendelse : Boligejendom 'Udsigten'

Motivering

Bebyggelsen fremstår velproportioneret som to sammenbundne tårne, forskudt i vandret og lodret plan som en variation og tilpasning til det kraftigt faldende terræn langs med Sohngårdsholmsvej.
Boligerne er rammen omkring et hverdagsliv, der kan leves med udsigt fra de fine brugbare altaner og den store fælles tagterrasse. Bygningerne vidner om, at der er brugt gedigne materialer i god kvalitet og formgivet, så de står holdbare for fremtiden.

Materiale til downloadning

Del indhold