Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Komiteen for bygningspræmiering

Komiteen for bygningspræmiering i Aalborg præmierer byggerier på Arkitekturens Dag - altid den første mandag i oktober

Arrangementet er offentligt og alle er velkomne. I 2020 afholdes arrangementet på Kunsten den 5. oktober, kl. 19.

Komiteen vil gerne modtage forslag til emner til præmiering. Ikke nødvendigvis nyopført byggeri, det må gerne være op til et par år gammelt.

Forslag til emner fremsendes inden 1. april for præmiering samme år. Efter 1. april besigtiger komiteen de indkomne forslag - og udvælger herefter årets emner til præmiering.

'Komiteen for bygningspræmiering i Aalborg' præmierer hvert år byggerier efter følgende kriterier:

  • indlevelse i stedets helhed
  • forståelse for brug af rette materialer og teknologier
  • bæredygtighed er indtænkt i projektets realisering og drift
  • funktionelt design, som også tilgodeser de handicappede
  • rumindretning ude som inde, der skaber gode og trygge rammer om vores sociale liv
  • helhed og sammenhæng mellem funktionalitet og indhold, hvad enten det handler om rammer for hverdagsliv eller for det særlige og unikke

Komiteen består i indeværende byrådsperiode af følgende medlemmer:

Rådmand Hans Henrik Henriksen (formand)
Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen
Byrådsmedlem Lisbeth Lauritsen
Byrådsmedlem Jan Nymark Thaysen (pt. Mads Sølver Pedersen)
Byrådsmedlem Vibeke Gamst
Arkitekt Robert Hansen (udpeget af AA)
Arkitekt Pernille Østergaard Svendsen (udpeget af AA)

Sekretærbistand:
Afdelingsleder Thina Wallin Jensen
Sekretær Bibi Weismann

Forslag til emner kan mailes eller sendes til By- & Landskabsforvaltningen, Plan & Udvikling, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby att.: Bibi Weismann 

Læs mere på Akademisk Arkitektforenings hjemmeside

Del indhold