Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Præmiering 2019

Komiteen for bygningspræmiering i Aalborg har i 2019 valgt at præmiere 4 emner: Salling Rooftop, vandværk på Hadsund Landevej, Klimaboulevarden og boliger på Eternitten samt tilbygning af et orangeri på Granlien i Vodskov

Salling Rooftop

Web Salling Rooftop Sh

Præmieret for at skabe et utraditionelt byrum

Arkitekt

Rambøll

Bygherre

Salling Group

Anvendelse

Byrum

Motivering

Med Rooftop har Salling Group fulgt op på succesen fra Aarhus. Tendensen med at bygge tagterrasser giver byerne nye mødesteder. Sallings flotte tilbygning er offentlig tilgængelig, og varehuset giver dermed noget tilbage til byen. Tilbygningen er udført i gedigne materialer – overvejende træ med sans for detaljerne. Der er sørget for opholdsmuligheder for alle vejrtyper. Desuden giver terrassen med den centrale beliggenhed en mulighed for, at offentligheden kan nyde Middelalderbyen med de mange røde tage til den ene side, og den moderne havnefront til den anden.

Hent arkitektens planche (pdf)

Hent kommunens diplom (pdf)

Foto1 - Foto2 - Foto3 - Foto4

 

Hadsund Landevej 257

Web Hadsund Landevej Sh

Præmieret for det enkle arkitektoniske greb i det åbne land

Arkitekt

N+P Arkitektur

Bygherre

Aalborg Forsyning Vand A/S

Anvendelse

Vandværk

Motivering

Gennem et enkelt greb er det lykkedes arkitekterne at få indplaceret en kildeplads og et vandværk mellem marker og de rekreative områder i Lundby Krat. Vandværket skal forsyne området med rent drikkevand, og selve bygningen står som en skulpturel monolit i landskabet. Bygningens udformning og detaljering bidrager på en fin måde til at gentænke arkitekturen i et teknisk anlæg. Murværket er smukt udført og med gennemtænkte detaljer.

Hent arkitektens planche (pdf)

Hent kommunens diplom (pdf)

Foto1 - Foto2 - Foto3 - Foto4

 

Klimaboulevarden / Kildevældet 3-11

Web Klimaboulevard Kildevaeldet Sh

Præmieret for samspillet mellem det rekreative samt landskab og bebyggelse

Arkitekt

Arkitema Architects

Bygherre

Søren Enggaard A/S

Anvendelse

Rekreativt område og boliger

Motivering

Det er lykkedes på fornem vis at forene den nødvendige klimaindsats (afledning af regnvand) med den rekreative indretning. Ved også at holde bilerne ude af de grønne arealer, er der skabt ro omkring og mellem punkt­husene. De enkelte bygningsvoluminer fremstår som en helhed i det grønne ‘landskab’, og bebyggelsesplanen opfordrer til ophold for både ældre og børn. Punkthusene er udført i gode teglsten og placeret med en fin rytme mellem husene. Enkelte forskydninger og udskæringer skaber en variation og bruges til udeophold ved henholdsvis terræn, og som altaner til de enkelte boliger.

Hent arkitektens planche (pdf)

Hent kommunens diplom (pdf)

Foto1 - Foto 2 - Foto 3

 

Granlunden 31

Web Granlunden Sh

Præmieret for en arkitektonisk afstemt tilbygning, der skaber merværdi

Arkitekt

Rasmus Jensen

Bygherre

Anita Brix Lambæk og Kristian Lambæk

Anvendelse

Orangeri, tilbygning til enfamiliehus

Motivering

Denne tilbygning er et fint eksempel på en individuel tilpasset løsning, hvor man har taget udgangspunkt i det eksisterende hus. Orangeriet er opført i høj kvalitet, og det tilfører den eksisterende bolig nye kvaliteter – i dette tilfælde ved at skabe et rum, der kan forlænge udesæsonen. Yderligere skal det bemærkes, at tilbygningen er med til at formidle det terrænspring, der udgør overgangen fra bolig til have.

Hent arkitektens planche (pdf)

Hent kommunens diplom (pdf)

Foto1 - Foto2Foto 3 - Foto 4

 

Del indhold