Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Præmiering 2018

Komiteen for bygningspræmiering i Aalborg har i 2018 valgt at præmiere Nørregades fornyelse, Grønnegården på Stationsmestervej 6-122, P-hus på Østre Havnepromenade, bro og byrum 'Kickstart Tornhøj', restaureringen af Kunsten samt Grindsted Skole på Uggerhalnevej

Nørregade

Web Noerregade Sh

Præmieret for den gedigne revitalisering af Nørregade

Arkitekt

COBE Arkitekter

Bygherre

Aalborg Kommune

Anvendelse

Byrum

Motivering

Et involverende samarbejde i Nørregade om gadens fremtidige udformning har været med til at definere gadens nye identitet. Designet har referencer til byens øvrige gågader. Den lyse granitbelægning, brugen af flere grønne elementer og smukt byinventar har revitaliseret gadestrækningen, så den fremstår attraktiv og inviterende. Et flot inspirerende, men også ydmygt design har skabt en rolig ramme omkring gadens handel.

Hent arkitektens planche (pdf)

Hent diplom til Nørregade (pdf)

Nørregade foto 1 - Nørregade foto 2 - Nørregade foto 3 - Nørregade foto 4

 

Grønnegården - Stationsmestervej 6-122

Web Groennegaarden Sh

Præmieret for en vellykket facaderenovering og nye uderum

Arkitekt

Norconsult - KAAI A/S

Bygherre

Hasseris Boligselskab

Anvendelse

Boliger

Motivering

Grønnegården har gennemgået en total renovering og fremstår i dag som et yderst vellykket nyt boligkvarter. Brugen af gedigne og smukke materialer løfter de eksisterende bygningers udtryk. I samspillet mellem boligerne og landskabsrummene er der opnået en flot og brugbar helhed, som er inspirerende for voksne og børn. Den vellykkede renovering viser, hvor betydningsfuldt det er at få skabt gode arkitektoniske rammer for livet i og mellem husene.

Hent arkitektens planche (pdf)

Hent diplom til Grønnegården (pdf)

Stationsmestervej foto 1 - Stationsmestervej foto 2 - Stationsmestervej foto 3 - Stationsmestervej foto 4

 

Østre Havnegade 

Web P Hus Sh

Præmieret for den lette og grafiske facadeløsning

Arkitekt

Sangberg Architects

Bygherre

A. Enggaard A/S

Anvendelse

Parkeringshus

Motivering

Det fritliggende parkeringshus i gaderne ved Nyhavnsgade har i sin facadeudformning opnået et let udtryk, der fungerer både langs Nyhavnsgade og ind mod de omkringliggende boliger. Letheden er opnået ved et grafisk spil ved brug af lyse grå facadelameller. Parkeringshuset kan tjene som forbillede for, hvordan tunge infrastrukturanlæg kan føje sig ind i bybilledet.

Hent arkitektens planche (pdf)

Hent diplom til Østre Havnegade (pdf)

Østre Havnepromenade foto 1 - Østre Havnepromenade foto 2 - Østre Havnepromenade foto 3 - Østre Havnepromenade foto 4

 

Kickstart Tornhøj 

Tunnel Sh

Præmieret for nye attraktive byrum

Arkitekt

Tegnestuen Vandkunsten og Marianne Levinsen Landskab

Bygherre

Realdania og Aalborg Kommune

Anvendelse

Broer og byrum

Motivering

En mørk tunnel er blevet til en lys skulpturel bro delt i to, så dagslyset kan falde ned langs lamelbeklædningen. Et kedeligt stiforløb er blevet til et forløb af oplevelser langs et byrum. Udformningen af byrummene i samspil med områdets offentlige funktioner er vellykket. Intentionerne er gennemført fra ide til udførelse i et godt samarbejde. Omdannelsen viser, hvor vigtigt det er, at arkitektur og design er med til at løfte rammerne for byliv.

Hent arkitektens planche (pdf)

Hent diplom til Kickstart Tornhøj (pdf)

Kickstart Tornhøj foto 1Kickstart Tornhøj foto 2Kickstart Tornhøj foto 3 - Kickstart Tornhøj foto 4

 

Kunsten

Web Kunsten Sh

Præmieret for renovering i respekt for oprindelig arkitektur

Arkitekt

ERIKarkitekter og Transform

Bygherre

Kunsten

Anvendelse

Kunstmuseum

Motivering

Alvar Aaltos ikoniske kunstbygning er nænsomt renoveret med få klare arkitektoniske greb. Modtagelsen af museets besøgende sammen med en fornyelse af publikums flow gennem udstillingen står afklaret og meningsfyldt. Renoveringen og ombygningen tjener til eksempel på, hvordan fredede bygninger kan ombygges og renoveres uden at miste sin originalitet og arkitektur.

Hent arkitektens planche (pdf)

Hent diplom til Kunsten (pdf)

Kunsten foto 1 - Kunsten foto 2 - Kunsten foto 3 - Kunsten foto 4

 

Uggerhalnevej 4

Web Grindsted Sh

Præmieret for ny arkitektur indlevet i landsbymiljøet

Arkitekt

Pluskontoret Arkitekter A/S

Bygherre

Aalborg Kommune, Skoleforvaltningen

Anvendelse

Grindsted Skole

Motivering

Landsbyskolen har fornyet sig ude som inde. Der er bygget videre på velkendte traditioner i bygningernes udvendige materialer og udformning. Hele skoleudbygningen fremstår som en god klassisk fornyelse, udført i et nutidig formsprog med rumlige læringsmiljøer. Resultatet viser hvor betydningsfuldt, det er at skabe gode gedigne rammer for skolens virke, men også for tilpasningen til landsbymiljøet.

Hent arkitektens planche (pdf)

Hent diplom til Uggerhalnevej (pdf)

Uggerhalnevej foto 1 - Uggerhalnevej foto 2 - Uggerhalnevej foto 3

 

Del indhold