Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bæredygtighed i byplanlægning

Udviklingen af et bæredygtigt samfund handler både om at passe på miljøet, klimaet og naturen, om at bygge byer for mennesker og om at få det bedste ud af den aktuelle økonomiske virkelighed.

Bæredygtighedsblomsten

BaeredygtighedsblomstenUdgangspunktet for Aalborg Kommunes fysiske planlægning er en bred tilgang til bæredygtighed, hvor hensynet til miljø, økonomi, natur, sociale forhold og lokale værdier afvejes ud fra en helhedsvurdering, grafisk illustreret med Bæredygtighedsblomsten.

Planloven og byggeloven støtter op om denne brede tilgang. I alle projekter og på alle niveauer - fra planstrategi, over kommuneplan og lokalplan til byggesagsbehandling og støttesagsbehandling - skal vi forholde os til den samlede 'palette'. Dette nødvendiggør en prioritering og afvejning af både mål og virkemidler fra gang til gang.

Det brede bæredygtighedsbegreb

Folderen 'Det brede bæredygtighedsbegreb' rummer et bud på, hvordan vi bedst kan arbejde med at fremme den brede bæredygtighed på henholdsvis kommuneplan- og lokalplanniveau, gennem byggesags- og støttesagsbehandling og gennem dialog/forhandling med eksterne interessenter.

'Det brede bæredygtighedsbegreb' - folderen åbner i e-pages

Bæredygtighedsprofil med udgangspunkt i stedet

Denne folder indeholder et redskab til at analysere og prioritere bæredygtighedshensyn på grundlag af stedets potentialer og problemer.

'Bæredygtighedsprofil - med udgangspunkt i stedet' - folderen åbner i e-pages

Mere om bæredygtighed

Læs mere om 'Bæredygtighed og klima' i Aalborg Kommune 

Kontaktpersoner

Thomas Birket-Smith, tilf. 9931 2040

Skriv til Thomas Birket-Smith

 

Del indhold