Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Arkitekturpolitik / højhuspolitik

Aalborg Kommune har udarbejdet forslag til ny Arkitekturpolitik og Højhuspolitik.

I forbindelse med forslagene er der offentlig debat i perioden 29. april til 26. maj 2019. Hvis du har bemærkninger til forslagene skal du sende dem til os senest d. 26. maj pr. mail til Plan & Udvikling.

Se debatfolder

Arkitekturpolitik

Arkitektur er et bredt begreb. Det omfatter alle fysiske steder, hvor vi lever, og handler både om form, funktion, og det vi sanser. Kunsten at skabe god arkitektur handler dermed både om at bygge kvalitetsfyldte fysiske rammer for livsudfoldelse samt om det gode samspil mellem de funktioner, som bygningerne skaber rammer for, inde og ude.

Arkitekturpolitikken udgør den overordnede strategiske ramme for, hvordan vi i Aalborg Kommune ser og arbejder med arkitektur. Der er tale om et værdigrundlag, som sætter retning i forhold til særlige fokusområder.

Se forslaget til den nye Arkitekturpolitik

Højhuspolitik

Aalborg vokser i højden. Vores fælles opgave er at den vokser på en måde, der kommer hele byen til glæde. Ambitionen med Aalborgs Højhuspolitik er at lægge en overordnet retning for, hvordan byens skyline skal udvikles sam¬tidig med, at man i processen håndterer de udfordringer og muligheder et højhus bibringer.

Målet er at sikre byens helhed og samtidig skabe kvaliteter for den bydel og de byrum, højhuset påvirker.

Aalborgs højhuspolitik er opbygget med udgangspunkt i tre temaer: LARGE/BYEN, MEDIUM/BYDELEN og SMALL/BYRUMMET og indeholder desuden en konkret anvisning til bygherren med proceduren for et højhusprojekt.

Se forslaget til den nye Højhuspolitik

 

Del indhold