Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Arkitekturpolitik / højhuspolitik

Aalborg Kommune har udarbejdet ny Arkitekturpolitik og Højhuspolitik

Arkitekturpolitik

Arkitekturpolitikken udgør den overordnede strategiske ramme for, hvordan vi i Aalborg Kommune ser og arbejder med arkitektur. Der er tale om et værdigrundlag, som sætter retning i forhold til særlige fokusområder. Politikken er bygget op omkring 3 temaer – large, medium og small. Under hvert tema findes nogle pejlemærker, som er vigtige at forholde sig til i alle former for projekter.

Arkitektur er et bredt begreb. Det omfatter alle fysiske steder, hvor vi lever, og handler både om form, funktion, og det vi sanser. Kunsten at skabe god arkitektur handler dermed både om at bygge kvalitetsfyldte fysiske rammer for livsudfoldelse samt om det gode samspil mellem de funktioner, som bygningerne skaber rammer for, inde og ude.

Du finder Aalborg Kommunes arkitekturpolitik her: Arkitekturpolitik

Appendixer

I tilknytning til arkitekturpolitikken er der udarbejdet en række bygherrevejledninger og appendikser med fokus på aktuelle tematikker og bebyggelser. Karakteren og omfanget af disse er ret varierende, og med tiden forventes det, at antallet vil vokse.

Som de første appendikser er der udarbejdet en ny højhuspolitik med tilhørende bygherrevejledning og en arkitekturscreening, særlig møntet de mange fortætningsprojekter.

Højhuspolitik

Aalborgs Højhuspolitik lægger en overordnet retning for, hvordan byens skyline skal udvikles samtidig med, at man i processen håndterer de udfordringer og muligheder et højhus bibringer.

Målet er at sikre byens helhed og samtidig skabe kvaliteter for den bydel og de byrum, højhuset påvirker.

Ligesom arkitekturpoltikken er Aalborgs højhuspolitik opbygget med udgangspunkt i tre temaer: LARGE/BYEN, MEDIUM/BYDELEN og SMALL/BYRUMMET og indeholder desuden en konkret anvisning til bygherren med proceduren for et højhusprojekt.

Du finder Aalborg Kommunes højhuspolitik her: Højhuspolitik

Arkitekturscreening

Som en del af Arkitekturpolitikken er der udarbejdet et screeningsværktøj, som kan anvendes både i forbindelse med udviklingen af projekter og i den dialogproces, som er en central del af kommunens myndighedsbehandling.

Screeningsværktøjet skal bidrage til at kvalificere projektets arkitektoniske kvalitet med udgangspunkt i stedet og dets særlige karaktertræk. Det er ikke en facitliste men en metode til at afdække projektets relationer til omgivelserne.

Værktøjet er, ligesom arkiektur- og højhuspolitikken, bygget op omkring de tre skalatrin - large, medium og small. Det har form som en slags checkliste med hjælpespørgsmål, som sikrer, at man kommer omkring alle elementer, der har betydning for projektet.

Du finder Aalborg Kommunes arkitekturscreening her: Arkitekturscreening

Del indhold