Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lokalplaner

Besøg lokalplanportalen og få et overblik over lokalplaner i Aalborg Kommune.

På lokalplanportalen kan du se

  • Alle gældende lokalplaner
  • Lokalplanforslag, som er i offentlig høring
  • Hvilke lokalplaner, vi er i gang med at lave
  • Lokalplanvejledning for konsulenter og bygherrer
  • Hvordan du sender en anmodning om en ny lokalplan

Aalborg Kommunes lokalplanportal