Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kommuneplanen

Kommuneplanen er byrådets overordnede plan for Aalborg Kommunes udvikling de kommende 12 år.

Planen handler om, hvordan boliger, erhverv og servicefunktioner skal placeres i forhold til hinanden, om trafikbetjening, grønne områder, det åbne land m.v.

Kommuneplanen består af hovedstruktur, retningslinjer, kommuneplanrammer, bilag og planredegørelser.

Se kommuneplanen

Del indhold