Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vestbyen

Aalborg Kommune har besluttet, at der skal igangsættes en byudviklingsplan for Vestbyen. Der har i 2019 været afholdt en fordebat om Vestbyens udvikling, og der vil på den baggrund blive udarbejdet et forslag til byudviklingsplan.

Baggrund for byudviklingsplanen

Der er allerede fuld gang i byudviklingen i Vestbyen, hvor der er flere projekter på vej i og i nærheden af bydelen. Nogle af dem er allerede besluttet og vil blive anlagt i nær fremtid, mens andre stadig er under udvikling. Fælles for dem er, at de får en indflydelse på Vestbyens udvikling. Af kommende projekter kan der blandt andet nævnes: Plusbussen, omdannelse af Limfjordsværftet, Spritten og Sygehus Nord & Gåsepigen. Tiden er derfor inde til at kigge på bydelen ud fra et helhedsperspektiv.

Status på byudviklingsplanen

På baggrund af fordebatten der blev afholdt i 2019, arbejder By og Land på at udarbejde et forslag til byudviklingsplan for Vestbyen, i dialog med Vestbyens Samråd. Efterfølgende vil der blive udarbejdet en byudviklingsplan for Vestbyen, der vil blive sendt i en offentlig høring af otte ugers varighed.

Del indhold