Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vestbyen

Aalborg Kommune har besluttet, at der skal igangsættes en byudviklingsplan for Vestbyen. Der har i foråret 2019 været afholdt en fordebat om Vestbyens udvikling, og der arbejdes nu videre med en opsamling af denne, samt en udarbejdelse af forslag til byudviklingsplanen.

Vestbyen Forside Debat

Baggrund for byudviklingsplanen

Der er allerede fuld gang i byudviklingen i Vestbyen, hvor der er flere projekter på vej i og i nærheden af bydelen. Nogle af dem er allerede besluttet og vil blive anlagt i nær fremtid, mens andre stadig er under udvikling. Fælles for dem er, at de får en indflydelse på Vestbyens udvikling. Af kommende projekter kan der blandt andet nævnes: Plusbussen, omdannelse af Limfjordsværftet, Spritten og Sygehus Nord & Gåsepigen.
Tiden er derfor inde til at kigge på bydelen ud fra et helhedsperspektiv.

Om fordebatten fra den 26. maj – 29. april 2019

Fordebatten blev afviklet i perioden fra den 26. april til den 29. maj 2019, hvor alle interesserede havde mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til brug i den videre proces.

Der blev udarbejdet et hæfte som grundlag for fordebatten som du kan læse her

I fordebatperioden blev der afholdt arrangementer, hvor der var mulighed for at deltage i debatten.

Den 6. maj 2019 blev der afholdt Vestby Debatdag. Arrangementet blev afholdt i forhallen i Haraldslund Vand- og Kulturhus, hvor der var mulighed for at få en snak med ved rådmand Hans Henrik Henriksen og deltage i byvandringer.

Debatdag

Hvad sker der nu?

Alle kommentarer, input og forslag mv. som By- og Landskabsforvaltningen har modtaget i fordebatperioden bliver der nu lavet en opsamling på. Denne opsamling forventes forelagt for By- og Landskabsudvalget i løbet af efteråret, sammen med anbefalinger til byudviklingsplanen.

Efterfølgende vil der blive udarbejdet en byudviklingsplan for Vestbyen, der vil blive sendt i offentlig høring af 8 ugers varighed.

Yderligere informationer

Louise Ladefoged

Skriv til Louise Ladefoged

 

Del indhold

Aalborg Griber Fremtiden Image _200