Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vejgaard

Aalborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsplan for Vejgaard. Derfor har der været afholdt en fordebat om Vejgaards udvikling. Opsamling på fordebatten er godkendt af By- og Landskabsudvalget, og der arbejdes nu videre med forslag til byudviklingsplanen.

Godkendt fordebat og videre proces

Opsamlingen på fordebat og anbefalinger til det videre arbejde med byudviklingsplanen blev godkendt på By- og Landskabsudvalgets møde den 21. november 2019 under punkt 6 på dagsordenen.

Du kan finde og læse dagsordenspunktet og bilagene til dagsordenspunktet under fanen ”Processen indtil videre”.

Nu arbejdes der videre med udvikling af forslag til byudviklingsplanen for Vejgaard. Arbejdet tager afsæt i anbefalingerne fra opsamlingen. Forslag til byudviklingsplanen forventes udviklet og sendt i offentlig høring i løbet af 2020.

Overordnet om Byudviklingsplanen

Byudviklingsplanen skal sikre, at Aalborg Kommunes mål og strategier omsættes til konkret planlægning i Vejgaard. Derudover skal byudviklingsplanen samtænkes med igangværende planer og projekter i Vejgaard. Målet er at skabe rammerne for synergi og helhed, så der kan opnås en målrettet og koordineret indsats af offentlige og private investeringer til byforskønnelse og byudvikling

 

Print alle punkter

Del indhold