Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sygehus Nord og Gåsepigen

Når Aalborg Universitetshospital flytter til de nye bygninger i Aalborg Øst i 2023, bliver grunden og bygningerne ledige.

Aalborg Kommune ønsker en helhedsplan for Sygehus Nord og Gåsepigen. 

Kort over området Sygehus Nord og Gåsepigen

Midtbystrategien og fordebat

I 2018 blev Midtbystrategien vedtaget. Strategien har et afsnit omkring Sygehus Nord og Gåsepige området.

Aalborg Kommune inviterede i marts 2019 borgere og erhvervsdrivende til en fordebat. Fordebatten gav input til den fælles Aalborg Kommune vision for Sygehus Nord og Gåsepigen.

Visionen bygger på 5 delvisioner:

  • Et sundt og attraktivt by- og boligliv
  • En ny bydel med afsæt i kvarterets identitet og historie
  • En grøn profil med fokus på rekreative og inviterende byrum
  • Det sammenbindende led
  • Den bæredygtige plan

Proces og tidsplan

Sygehus Nord blev sat til salg i efteråret 2020, da Region Nordjylland forventer at flytte til det nye Universitetshospital i Aalborg Øst i løbet af 2023. Sygehus Nord blev i starten af 2021 solgt til Nordud A/S.

Nordud A/S gennemfører visionskonkurrence og workshop

Som første skridt i udviklingen af Sygehus Nord-grunden ønsker Nordud A/S i eget regi at gennemføre en visionskonkurrence om udviklingen af området ved Sygehus Nord og Gåsepigen.

Konkurrencen starter i december 2021 og løber hen over foråret 2022. I konkurrencen skal 3 tværfagligt sammensatte arkitektteams konkurrere om at udarbejde en plan for områdets udvikling og omdannelse.

Aalborg Kommune ser initiativet som en god mulighed for at lade en række dygtige arkitekter og ingeniører tegne på, hvad der kan ske med Sygehus Nord i fremtiden.

Udbud, konkurrenceprogram og bedømmelse af konkurrencen udføres og afholdes af Nordud A/S. Aalborg Kommune har bidraget med relevante oplysninger om de planlægningsmæssige rammer og kommunens visioner for området. Aalborg Kommune har således givet input til rammerne i konkurrenceprogrammet og følger afholdelsen af konkurrencen tæt.

Da den nuværende parkeringsplads på Gåsepigen og planen om den kommende Saxogadetunnel og cykel-gangbroen over banen vil være væsentlige forudsætninger for den efterfølgende helhedsplan for området, giver det god mening, at holdene i visionskonkurrencen inddrager disse i deres forslag til Sygehus Nord.

Nordud A/S efterspørger borgernes input

Før visionskonkurrencen afholdes, ønsker Nordud A/S, som ejer af Sygehus Nord, at høre borgernes idéer og inputs til udviklingen af området.

Nordud A/S afholder i den forbindelse et åbent-hus arrangement d. 4.11 kl. 16.30 i auditoriet på Sygehus Nord, Reberbanegade 15. Arrangementet er gratis med tilmelding via www.nordud.com.

Mødet suppleres med et online dialogforum, hvor borgerne kan give deres holdninger til kende digitalt.

Information om workshoppen og det online dialogforum findes på www.nordud.com.

Aalborg Kommune igangsætter den fysiske planlægning af området i efteråret 2022

Aalborg Kommune ønsker, at Sygehus Nord og Gåsepigen bliver udviklet efter en helhedsplan, derfor afventer kommunen visionskonkurrencens forslag, inden planlægningsprocessen gennemføres.

Når Nordud A/S har gennemført konkurrencen, vil Aalborg Kommune påbegynde den egentlige planlægningsproces.

Første del af dette arbejde vil være at udarbejde en helhedsplan som grundlag for kommuneplantillæg og lokalplaner. Borgerne vil både i forbindelse med kommuneplantillægget og lokalplaner blive hørt.

Helhedsplanen og kommuneplantillægget for Sygehus Nord/Gåsepigen og Saxogadetunnelen/Cykel-gangbroen forventes gennemført i efterår 2022. Efterfølgende udarbejdes lokalplanerne. 

Kontaktperson

Gudrun Østergaard, Plan & Udvikling, tlf. 9931 2139.

Del indhold