Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nytorv til Nordkraft

Aalborg Kommune omdanner i perioden 2020 – 2024 strækningen fra Nytorv til Nordkraft. Visionen er at skabe en sammenhængende grøn strækning med plads til både handelsliv, ophold og oplevelser.

Fra Nytorv til bytorv

På Nytorv kommer mange til at færdes for at gøre sine indkøb, mødes, sidde på café, på bænke i byrummet, kigge på vinduer eller blot betragte livet på pladsen. Der bliver også plads til at kunne afholde større events.

16

Busserne fjernes fra Nytorv, og de bløde trafikanter prioriteres. Der bliver god plads og gode flows for fodgængere både på langs og på tværs af pladsen og cyklister prioriteres med en dobbeltrettet cykelforbindelse.

Torvets belægning kommer til at spænde fra facade til facade i nuancer af grå granit, der har slægtskab med belægningerne på både Gabels Torv og Østerågade.

Hele torvet beplantes med træer - nogle steder med cirkulære plantebede i granit, der også kommer til at fungere som opholdssteder på pladsen.

Den nye belysning skal være med til at skabe de gode forhold til ophold og rekreation, ved for eksempel at bruge en iscenesættende belysning af de cirkulære bænke og anvendelse af stemningsskabende lygter i menneskelig skala i opholdszonerne.

Herudover opsættes almindelig funktionsbelysning langs cykelstien.

Braskensgade

Braskensgade får et løft med blandt andet ny belægning og mere grønt, og der etableres affaldscontainere i gaden.

Braskensgade vil fortsat fungere som indgang til varegård og parkeringhus, men med bedre forhold for gående, som skal til og fra Algade og Nytorv.

20

Fra Braskensgade til Nordkraft

Langs Friis' facade skabes mulighed for ophold, hvor butikker og forretninger kan tage det udvidet fortov i brug.

Cykeltrafikken prioriteres på strækningen ved etablering af cykelbaner.

Langs Føtexs nordside flyttes kantstenen mod nord, hvilket udvider fortovet til at være 4,3 meter bredt og skaber plads til træbeplantning.

Mellem Fjordgade og Medborgerhuset flyttes den nordlige kantsten ca. 2,9 meter mod nord for at skabe plads til cykelbaner. Kørebanen udføres i asfalt på hele strækningen, på nær mellem Braskensgade og Slotsgade, hvor der kommer brosten.

Der plantes træer i træhulsriste i forbindelse med udvidelsen af fortovet nord for Føtex.

Ved medborgerhuset omdannes den nuværende buspassage til en bredere cykel og gangpassage. Passagen skal belyses på en måde, der gør, at den åbnes op og bliver mindre dyster.

22

Del indhold