Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ny bane til lufthavnen

BaneDanmark er i fuld gang med planlægningen af en ny bane til Aalborg Lufthavn. Aalborg Kommune er i dialog med BaneDanmark og følger processen

Ny banestrækning til lufthavnen

Den nye bane til Aalborg Lufthavn skal bidrage til et generelt løft af den kollektive trafik i Aalborg-området og skabe en ny sammenhæng mellem landsdelstrafikken og Aalborg Lufthavn.

Aalborg Lufthavn er en lufthavn i vækst og den nye bane vil støtte denne vækst med direkte forbindelser til bl.a. Aalborg og Aarhus. Lufthavnen vil blive forbundet med hovedjernbanenettet. En ny bane til Aalborg Lufthavn kan således give en attraktiv forbindelse for mange forretnings-, charter og fritidsrejsende fra en stor del af det østlige Jylland.

Bygningen af lufthavnsbanen forventes påbegyndt i 2016 og færdiggjort i 2019.

Om processen

Miljøredegørelse

BaneDanmark har udarbejdet en miljøredegørelse, som beskriver projektet og dets virkning på omgivelserne. Miljøredegørelsen dannede grundlag for en offentlig høring, som løb fra den 2. marts til den 27. april 2015.

Borgermøde

Onsdag den 25. marts 2015 afholdt BaneDanmark borgermøde om projektet i Lindholm, på Gl. Lindholm Skole. Formålet med borgermødet var at informere om projektet og inddrage borgerne i beslutningsprocessen.

Høringsnotat

På baggrund af de høringssvar, som BaneDanmark har modtaget, er der udarbejdet et høringsnotat, som skal indgå som en del af grundlaget for den videre politiske behandling af projektet. Høringsnotatet kan hentes her.

Projektets videre forløb

Som et led i projektet er der blevet undersøgt to forskellige linjeføringer, hvor banen kører hhv. syd og nord om Lergravssøerne mellem Thistedvej og Gl. Lufthavnsvej. På baggrund af høringsprocessen er der fastlagt en endelig linjeføring for banen, som der arbejdes videre med (se linjeføringen på kortet øverst på denne side).

Projektet skal besluttes ved lov i Folketinget, før der kan sættes gang i anlægsarbejdet. Lovforslaget forventes behandlet i folketinget i foråret 2016.

Anlægsarbejdet forventes at kunne gennemføres på 3-4 år, men forud for anlægsarbejdet går der en proces, hvor der bl.a. skal eksproprieres og eventuelt flyttes ledninger.

Del indhold

Aalborg Griber Fremtiden Image _200