Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nørresundby

Aalborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsplan for Nørresundby. Derfor har der været afholdt en fordebat om Nørresundbys udvikling. Opsamling på fordebatten er godkendt af By- og Landskabsudvalget, og der arbejdes nu videre med forslag til byudviklingsplanen

Nsby Byudvikling Forside

Baggrund for byudviklingsplanen

Der er allerede fuld gang i Nørresundby, hvor der er flere store byudviklingsprojekter i gang eller på vej. Heriblandt: Stigsborg Havnefront, Løvvangen InBetween, ny bro mellem Stigsborg Havnefront og Musikhuskvarteret mv. Fælles for dem er, at de får en indflydelse på Nørresundbys udvikling. Byudviklingsplanen skal kigge på Nørresundby ud fra et helhedsperspektiv.

Godkendt fordebat og videre proces

Opsamlingen på fordebat og anbefalinger til det videre arbejde med byudviklingsplanen blev godkendt på By- og Landskabsudvalgets møde den 5. december 2019 under punkt 7 på dagsordenen.

Du kan finde og læse dagsordenspunktet og bilagene til dagsordenspunktet under fanen ”Processen indtil videre”
Nu arbejdes der videre med udvikling af forslag til byudviklingsplanen for Nørresundby. Arbejdet tager afsæt i anbefalingerne fra opsamlingen. Forslag til byudviklingsplanen forventes udviklet og sendt i offentlig høring i 2020.

Print alle punkter

 

Del indhold