Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nørresundby

Læs mere om den nye byudviklingsplan for Nørresundby.

Nørresundbys byudviklingsplan skal udstikke rammerne for udviklingen af Nørresundby - både som en del af storbyen Aalborg men også som fem selvstændige bydele med hver deres særlige karakter og potentialer.

Forslag til byudviklingsplanen for Nørresundby.

Forslaget til byudviklingsplanen har været i offentlig høring i perioden fra 9. marts til 4. maj 2022. Vi samler nu op på alle de bemærkninger, vi har modtaget og forbereder planen til endelig politisk godkendelse. 

Byvandringer

Mens planen var i høring, var der mulighed for at deltage i fire ture til steder, der spiller en særlig rolle i planen. Her kan du læse et kort resume af de gennemførte ture.

Løvvangen InBetween - 22. marts 2022

Ca. 40 deltagere.

På turen blev fremvist visualiseringer af, hvordan vi forestiller os, det nye sundhedshus ved Løvvanghallen kan komme til at se ud. 

Visualisering af sundhedshus set fra løvbakken

Nordfacade

Østfacade

Vestfacade

Sydfacade

Lindholm Strandpark og Fjordpark - 29. marts 2022

Ca. 25 deltagere.

På turen drøftede vi fremtidsperspektiverne for området ved Søvangen, en kommende helhedsplan for Lindholm Strandpark, planbindinger og konkrete projekter i Lindholm Fjordpark.

Turen blev rundet af ved 'Verdens Ende' i Lindholm Fjordpark, hvor den 3. Limfjordsforbindelse er planlagt til at krydse parken. Her drøftede vi blandt andet rollefordeling mellem staten og kommunen, samt hvilke rekreative forbindelser og muligheder vi skal være særligt opmærksomme på at sikre og udvikle i samspil med en kommende fjordforbindelse.

Nørre Uttrup Fjordpark og området omkring - 26. april 2022

Ca. 20 deltagere

På turen drøftede vi sikker skolevej til Stigsborg via Syrestien, som er blevet opgraderet med dobbeltrettet cykelsti og separat gangsti på en del af strækningen frem mod det kommende Børne- og ungeunivers på Stigsborg. Vi drøftede ligeledes sikker skolevej til Nørre Uttrup Skole.

Turen bød også på Hærvejens fremtidige rute langs Limfjorden gennem Stigsborg samt en snak om fremtidsperspektiverne for Nørre Uttrup Torv.

Nørresundby Torv - 3. maj 2022

Ca. 40 deltagere

På turen besøgte vi Nørresundby Torv. Her drøftede vi behovet for et levende byrum, at finde plads til alle interesenter og funktioner samt den gennemkørende trafik, der fylder meget. 

Vi kiggede også på de midlertidige byrum ved Limfjordsbroen og talte om sikker skolevej til Stigsborgområdet.

Del indhold