Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Liv i centrum - Aalborg Midtby 2025

Aalborg Byråd vedtog i oktober 2018 ”Liv i Centrum” - Strategi for udvikling af Aalborg Midtby 2025.

Strategien danner den overordnede ramme for udviklingen af Aalborg Midtby frem mod 2025 og skal være med til at skabe en ny fortælling om Aalborg Midtby og samtidig koordinere og samle de indsatser og projekter, der tilsammen skal være med til at skabe en positiv forandringsproces.

Det hele skal være med til at sikre en midtby med høj kvalitet og oplevelsesmæssig værdi, så Aalborg Midtby fastholdes som et godt sted at bo, arbejde og med en mangfoldighed af kulturelle tilbud. 

Baggrund

Aalborg er hovedstad i Nordjylland og udpeget som regional kultur-, handels- og oplevelsesby, og midtbyen spiller en vigtig rolle for Aalborg som eksponent for denne udvikling. Midtbyen er i vækst, og den består ikke længere kun af det traditionelle handelscentrum, men omfatter mange nye større byomdannelsesområder med boliger, uddannelsescampus samt rekreative og kulturelle funktioner.

Flere bynære områder, som Østre Havn og Godsbanen, er allerede godt på vej til at blive omdannet, og mange områder er i støbeskeen; Budolfi Plads, strækningen fra Nytorv til Nordkraft, Åbning af Østerå, Sygehus Nord, Spritfabrikken samt Hjulmagerkvarteret er nogle af de store bynære omdannelsesområder, som vil komme til at præge byen de kommende år. Med etablering af den kommende BRT-linje (Plusbussen) vil der ske store trafikale forandringer i Midtbyen. Der er derfor også et behov for at gentænke byens mobilitet, hvor der sikres god tilgængelighed for alle mobilister, samtidig med at der sikres nye rammer for et attraktivt bymiljø.

Der vil således ske en forandring af Aalborg Midtby med nye beboere, nye erhverv samt et stigende antal brugere og besøgende. Der sættes fokus på, at midtbyen først og fremmest er for mennesker. Derfor har den nye strategi fået navnet ”Liv i Centrum”.

Skriv til os, hvis vi skal sende dig 'Liv i Centrum - Strategi for udvikling af Aalborg Midtby 2025'. Husk at angive titlen 'Liv i Centrum - Strategi for udvikling af Aalborg Midtby 2025' i emnefeltet. Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 9931 2000.

Hvis du gerne vil vide mere om nogle af de enkelte projekter, der knytter sig til midtbyen, er her links:

Kontakt og yderligere spørgsmål

Henvendelse kan ske til arkitekt Rie Malling.

Del indhold